Limba și literatura germană
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Relaţiile catedrei cu Germania şi Austria s-au intensificat după 1989, studenţii şi masteranzii ei bucurându-se de prezenţa lectorilor DAAD, Bosch şi Austria. Aceştia au preluat în programul lor de predare şi cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie germană şi austriacă. Prezenţa lectorilor străini se materializează şi prin achiziţii de cărţi pentru bibliotecile de profil, precum şi în diferite proiecte de studiu sau excursii de studii.

Limba de predare: Germană

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 65

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 35

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 210 lei

Descriere

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat – (50% din media de admitere)

Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu – (50% din media de admitere)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2020 până la 15/07/2020

Perioadă rezultate: de la 19/07/2020 până la 28/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 11/09/2020 până la 16/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Acte doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere, în condiţiile prezentului regulament
Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie (din 2020), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează
Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare (unde este cazul)
Anexa 1 de la Preînscriere (completată on-line) listată faţă-verso, semnată de către candidat, scanată și introdusă în dosarul de candidatură
Buletin/ Carte de identitate sau paşaport pentru cetăţenii străini cu altă naţionalitate decât cea română
Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii)
Chitanţa doveditoare a achitării taxei de procesare
Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere
Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, listată și semnată de către candidat, scanată și introdusă în dosarul de candidatură
Diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri
Diploma de bacalaureat ori Adeverinţă echivalentă cu aceasta
Fişa înscriere segment B (pentru Limbă şi Literatură) / Fişa înscriere segment A(EN/FR) şi B(pentru LMA)
certificatul de naştere – original și copie
Anul 1
Psihologia educaţiei
Pedagogie I: - Fundamentele pedagogiei - Teoria şi metodologia curriculumului
Anul 2
Pedagogie II: - Teoria şi metodologia instruirii - Teoria şi metodologia evaluării
Didactica specialităţii A: Didactica limbii si literaturii germane
Didactica specialităţii B: Didactica limbii si literaturii germane
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu - Specializarea A
Pedagogie II: - Teoria şi metodologia instruirii - Teoria şi metodologia evaluării
Didactica specialităţii A: Didactica limbii si literaturii germane
Anul 3
Didactica specialităţii B: Didactica limbii și literaturii germane
Didactica specialităţii B: Didactica limbii și literaturii germane
Didactica specialităţii B: Didactica limbii și literaturii germane
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu - Specializarea B

Facultatea de Litere

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Litere, una din cele mai mari facultăţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, prin caracterul ei diversificat, pregăteşte, în funcţie de specificul secţiei şi al domeniului, diverşi specialişti în domeniile: Limbă şi literatură – profesor în învăţământul preuniversitar, editor, redactor, comentator, traducător, cercetător, mediator lingvistic şi cultural; Limbi moderne aplicate – traducător generalist, referent / asistent manager în comunicarea profesională multilingvă; Etnologie – cercetător, muzeograf, pedagog de muzeu, redactor, expert centre de perfecţionare, consilier administraţie publică, referent de specialitate aşezământ cultural Studii culturale – redactor, corespondent presă, referent de specialitate aşezământ cultural, bibliotecar arhivist, manager proiect, consilier şcolar.

Un accent deosebit se pune pe cercetarea ştiinţifică. Aceasta este axată pe problemele limbii, lingvisticii, ale literaturii sau ale etnologiei. Cadrul instituţional al acestei cercetări ştiinţifice cuprinde colectivele de catedră, grupuri de catedre, colective interdisciplinare, proiecte de rang naţional şi internaţional. În vederea facilitării activităţii de cercetare sunt găzduite în incinta facultăţii 8 secţii ale Bibliotecii Centrale Universitare şi alte 16 biblioteci independente, afiliate catedrelor sau centrelor culturale ori centrelor de studii.

Facultatea de Litere se numără printre facultăţile cu cele mai multe şi substanţiale contacte cu alte facultăţi şi instituţii academice din ţară şi străinătate. Colaborarea cu instituţii similare de prestigiu pe plan internaţional vizează organizarea în comun de programe de studii, derularea de proiecte de cercetare, mobilităţi pentru cadre didactice şi studenţi, acţiuni de compatibilizare a curriculei. Facultatea participă la acţiunile derulate în cadrul programelor europene Socrates Erasmus şi asigură echivalarea rezultatelor obţinute de studenţi la facultăţile partenere.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație