Ingineria procesării materialelor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competențe - Cunoştinţe fundamentale multidisciplinare în domeniul procesării materialelor - Proiectarea şi conducerea proceselor de turnare, solidificare şi deformare plastică a materialelor metalice - Conceperea şi dezvoltarea tehnologiilor specifice procesării materialelor prin turnare şi deformare plastică - Proiectarea asistată de calculator a tehnologiilor de procesarea materialelor, precum şi modelarea şi optimizarea fluxurilor tehnologice - Cunoaşterea şi utilizarea metodelor avansate de analiză şi control ale calităţii activităţilor tehnice şi de conducere a proceselor din domeniul procesării materialelor în scopul îmbunătăţirii lor - Identificarea direcţiilor inovatoare din domeniul procesării materialelor, utilizarea metodelor specifice de documentare şi capacitatea folosirii metodelor de pregătire la nivel de individ şi în cadru organizat, din oferta europeană şi mondială

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria materialelor

Specializare: Ingineria procesării materialelor

Locuri disponibile (total): 120

Locuri disponibile (buget): 90

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Admiterea la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor se face pe baza mediei ponderate între nota obținută la proba interviu (80 %) și media de la Bacalaureat (20 %).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 20/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară și calcul diferențial
Chimia elementelor şi a compuşilor I
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Geometrie descriptivă şi desen tehnic
Comunicare
Introducere în ştiinţa materialelor
Educaţie fizică I
Limba străină I
Analiză matematică și geometrie analitică
Chimia elementelor şi a compuşilor II
Mecanică
Fizică I
Informatică aplicată
Introducere în ingineria materialelor
Educaţie fizică II
Anul 2
Matematici speciale
Fizică II
Cristalografie şi mineralogie
Chimie fizică
Rezistenţa materialelor
Introducere în tehnologia materialelor
Grafică asistată de calculator
Infografică
Termotehnică
Electrotehnică
Mecanisme şi organe de maşini
Utilaje mecanice
Metalurgie fizică I
Dinamica fluidelor polifazice
Medii avansate de proiectare computerizată
Anul 3
Metalurgie fizică II
Teoria proceselor metalurgice
Bazele teoretice ale turnării
Agregate termice şi electrice
Proprietăţile materialelor
Automatizări
Solidificarea aliajelor turnate în piese
Bazele proiectării pieselor turnate şi deformate plastic
Bazele teoretice şi tehnologice ale tratamentelor termice
Bazele teoretice şi tehnologice ale procesării topiturilor metalice
Bazele teoretice şi tehnologice ale deformării plastice
Elaborarea şi turnarea aliajelor feroase I
Laminarea materialelor metalice I
Procese şi procedee specifice obţinerii formelor I
Practică
Modelarea şi optimizarea proceselor de turnare
Agregate specifice procesării prin deformare plastică
Principiile rafinării aliajelor turnate
Bazele teoretice ale ruperii

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Tradițiile învățământului de știință și ingineria materialelor sunt strâns legate de apariția și dezvoltarea metalurgiei pe teritoriul țării noastre, la început în formă arhaică (epoca fierului, epoca bronzului) și apoi în structură clasică, modernă (după anul 1729). Dezvoltarea prelucrarii materialelor metalice, ceramice, carbonice s-a concretizat în punerea în funcțiune a numeroase uzine și combinate răspândite pe întreg teritoriul țării care produc semifabricate și piese destinate industriilor de vârf: microelectronică, energetică nucleară, automatică, aeronautică, robotică, transporturi modernizate.

Cerințele moderne ale pregătirii inginerești în domeniul producerii de noi materiale cu caracteristici deosebite au impus transformarea, atât în fond cât și în forma, a facultății de Metalurgie în cea de Știință și Ingineria Materialelor, în anul 1990. Astfel s-a introdus în programa universitara studiul și proiectarea materialelor avansate ca: materiale compozite, materiale polifazice, sticle metalice, pulberi metalice și ceramice, materiale cu efect de memorie a formei, materiale ultraușoare, materiale magnetice, materiale antifricțiune, materiale superplastice etc.

Studenți înmatriculați licență: 697

Studenți înmatriculați master: 361

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație