Performanță în sport
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului

  • formarea unei baze solide de cunoștințe în sport de performanță;
  • formarea de competențe de proiectare, conducere și gestiune a activităților motrice sportive în cluburile sportive școlare și alte structuri specifice domeniului;
  • formarea de competențe adecvate și instrumente pentru comunicarea și gestiunea informațiilor în domeniul sportului de performanță;
  • formarea de competențe de lucru în echipă și de integrare în activitățile profesionale;
  • formarea de cunoștințe și abilități de susținere a activităților motrice și sportive ce se desfășoară la diferite vârste etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Știința sportului și educației fizice

Specializare: Sport și performanță motrică

Locuri disponibile (total): 70

Locuri disponibile (buget): 41

Locuri disponibile (taxă): 29

Ultima medie (buget): 8.5

Ultima medie (taxă): 8.0

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admitere

PROBA 1 -  Eseu (portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor);

PROBA 2 – Media la examenul de licenţă.

Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:

- nota obţinută la proba de eseu – 50%

- nota de la examenul de licenţă – 50%

 Criteriile de departajare

În caz de egalitate a notei de admitere la studii universitare de masterat se apelează în ordine la următoarele criterii:

1.      Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă;

2.      Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă);

3.      Media anilor studiilor de licență;

4.      Nota obținută la criteriul Calitatea expunerii temei, din fișa de evaluare a eseului de admitere.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 22/07/2018

Perioadă rezultate: de la 22/07/2018 până la 30/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă rezultate: de la 12/09/2018 până la 15/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Eseu Da Nu 50% Nu Proba scrisa Portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor.

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Teoria antrenamentului sportiv
Fiziologie sportivă
Biomecanica activităților motrice
Aprofundare într-o ramură sportivă
Tehnica și metodia sporturilor adaptate
Abilități manageriale, gestiunea și programarea evenimentelor sportive
Nutriție în sport/profilaxie în sport
Metode de cercetare în activitățile motrice/Gestionarea bazelor de date
Stagiu de practică în unități sportive II
Stagiu de practică în sport adaptat
Discipline facultative (Biochimia exercițiului fizic, Teoria competiției)
Anul 2
Antropologie motrică
Psihologie sportivă
Fiziopatologia în sport
Refacere și recuperare în sport
Management și marketing în sport
Aprofundare într-o ramură sportivă
Comunicare în activități motrice/Consiliere activități motrice
Stagiu de practică în unități sportive III
Stagiu de practică în sport adaptat
Stagiu de cercetare și elaborarea lucrării de dizertație
Discipline facultative (Traumatologie în sport, psihologia competiției)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Pentru învăţământul superior constănţean, după 1989, în cadrul noii universităţi s-a impus înfiinţarea unei facultăţi de educaţie fizică şi sport. Argumentele care susţineau acest imperativ erau: să ofere tinerilor absolvenţi de liceu şansa unei calificări didactice în domeniu; să reia tradiţia secţiei care a funcţionat şi s-a afirmat pe plan naţional în perioada 1971-1983; să ofere şansa unei calificări universitare marilor sportivi ai Constanţei, nume impuse în sportul de performanţă naţional şi internaţional. Recunoscând faptul că activitatea practică sportivă este dependentă de spaţiile existente, facultatea a făcut eforturi, ca de la un an la altul, confortul şi utilitatea condiţiilor materiale să se situeze în proiectele manageriale şi de investiţie. În momentul de faţă, în afara destinaţiilor necesare învăţământului teoretic (amfiteatre, săli de seminarii, laboratoare) dotările facultăţii cuprind: 2 amfiteatre, săli de curs/seminar, sală de gimnastică, terenuri tenis, terenuri minifotbal (suprafaţă sintetică, gazon, instalaţie nocturnă), teren baschet (suprafaţă sintetică), ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice, teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică), teren volei (suprafaţă sintetică). Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon). S-a adăugat o sală de fitness, iar din anul 2011 o sală de atletism (5 culoare, 73 m lungime).

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație