Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Planul de învăţământ acorda un spațiu important  limbilor străine, comunicării și relațiilor publice, tehnologiei informației, tehnicii elaborării documentelor oficiale și practicii profesionale.

Rolul specializării Relații Internaționale și Studii Europene vizeaza în primul rând înțelegerea relațiilor internaționale în cadrul Uniunii Europene, oferind studenților informații calificate privind : 1) afacerile europene, 2) construcție europeană și 3) cunoștințe despre evoluția și conceptele relațiilor internaționale.

Planul de învățământ al specializării Relații Internaționale și Studii Europene  se regăsește la nivelul marilor universități ale Europei.

Specializarea în  Relații Internaționale și Studii Europene oferă studenților oportunități în domenii dintre cele mai diverse: în serviciile ministeriale ale României, în serviciile administrative ale Uniunii Europene, la nivel de instituții, comitete, comisii, grupuri de lucru aflate în relație cu Uniunea Europeanî; în sectorul administrației publice din România sau cea din alte state ale Uniunii Europene; în agenții de dezvoltare regională, în cadrul ONG-urilor, al firmelor private, ca experți în relații internaționale.

Calitatea de specialiști în relații internaționale și studii europene va permite absolvenților noștri să administreze afaceri europene, să se implice în științe politice, să participe la implementarea și evaluarea proiectelor de finanțare europeană ca operatori de fonduri comunitare, să acorde consilierea necesară pentru diverse organizații socio-profesionale în probleme de relații internaționale și studii europene.

Limba de predare: Germană

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Relații internaționale și studii europene

Specializare: Relaţii internaţionale şi studii europene

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 16

Locuri disponibile (taxă): 84

Ultima medie (buget): 7.55

Ultima medie (taxă): 8.07

Taxă anuală de studii: 2.800 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Criterii de admitere:

  1. Scrisoare de motivație redactată și susținută oral în limba germană. Scrisoarea de motivație se va încărca pe platforma admiterii în timpul înscrierii online și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene. Rezultatul (admis/respins) se comunică pe loc candidatului, după susținerea interviului. Interviul se organizează după ce candidatul își finalizează procedura de înscriere online.
  2. Media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat (notele cele mai mari)  (100 %)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2020 până la 15/07/2020

Perioadă rezultate: de la 16/07/2020 până la 27/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020 până la 16/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala Admis/Respins

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale
Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere.
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare)
Anul 1
Istoria integrării europene
Informatică aplicată în științele sociale
Introducere în studiul relațiilor internaționale
Principii de economie
Europa: istorie și modernitate
Comunicare instituțională în UE
Limba modernă aplicată în sfera publică I
Instituțiile UE
Istoria relațiilor internaționale
Metode calitative de cercetare
Introducere în științe politice
Ideea europeană. Introducere în Studii Europene
Limba modernă aplicată în sfera publică I
Practică
Anul 2
Economie mondială
Introducere în geopolitică
Ideologii politice în epoca contemporană
Procesul decizional în UE
Europenizarea României
Limba modernă aplicată în sfera publică I
Negocieri europene
Dreptul Uniunii Europene
Politici comune în UE
Metode cantitative de cercetare
Sociologia relaţiilor internaţionale
Limba modernă aplicată în sfera publică I
Discipline opționale (Introducere în filosofia politică, Comunicare pentru cariere internaționale 1, Aspecte comparate ale totalitarismului, Comunicare pentru cariere internaționale 2)
Anul 3
conomie mondială
Sisteme economice contemporane
Analiza relaţiilor internaţionale
Teorii ale relaţiilor internaţionale
Teorii ale integrării europene
Economia integrării europene
Politică externă şi diplomaţie
Drept internaţional public
Managementul proiectelor europene
Politici comune în UE
Discipline opționale (Comunicare pentru cariere internaționale 1, Istoria culturii urbane în Europa, Aspecte comparate ale totalitarismului, Comunicare pentru cariere internaționale 2)

Facultatea de Studii Europene

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Studii Europene și-a început activitatea sub numele de scoala de Inalte Studii Europene Comparative, începând cu anul universitar 1993-1994. In mai 1995, denumirea oficială a instituției a devenit Facultatea de Studii Europene.

În cadrul Facultății de Studii Europene funcționează un Centru de informare și documentare europeană în rețeaua EUROPE-DIRECT, o catedră Jean Monnet (2004-2007), un centru de excelență Jean Monnet (2007-2012) și două catedre Jean Monnet ad personam. De asemenea, Facultatea de Studii Europene este integrată în rețele de cercetare și informare europeană. In cadrul facultății s-au organizat mai multe laboratoare de cercetare și expertiză comunitară în domeniul negocierilor internaționale și europene, politicilor regionale, reformei instituționale și administrației UE, din perspectiva post Lisabona.

Ca o recunoaștere a școlii de europenistică clujene, în anul universitar 2012-2013, Comisia Europeană prin acțiunea Jean Monnet a susținut organizarea la Cluj-Napoca a unui colocviu științific de primă mărime, care vizează integrarea Europei Centrale și de Est în UE. Facultatea de Studii Europene împreună cu Grupul Istoricilor Integrării Europene de pe lângă Comisia Europeană și-a asumat acest eveniment științific (20-23 Februarie 2013) fiind totodată o recunoaștere a celor 20 de ani de învățământ superior în domeniul europenisticii la Universitatea Clujeană.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație