Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pregătirea viitorilor specialişti în domeniul comunicaţiilor este asigurată prin cadrul specializării Tehnologia și Sistemelor de Telecomunicații. Industria, reţelele şi serviciile de telecomunicaţii sunt influenţate, în mod decisiv, de cerinţele crescânde ale societăţii pentru comunicaţii şi informaţie. Obiectivele principale ale producătorilor şi operatorilor din telecomunicaţii pot fi exprimate concis astfel: oferirea de servicii multiple diversificate, reţele de telecomunicaţii cât mai întinse şi cât mai rapide, cu un grad mare de acoperire şi de accesibilitate, cu îndeplinirea cerinţelor de calitate a serviciilor pentru un număr tot mai mare de aplicaţii. Reţelele de telecomunicaţii permit transmiterea semnalelor ce reprezintă voce, audio, video, texte, imagini şi date. Prelucrarea şi transmiterea digitală a semnalelor care reprezintă aceste tipuri diferite de mesaje permit o tratare unitară a lor, într-o reţea digitală cu integrare de servicii.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Specializare: Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Media generală se determină ca medie ponderată între media notelor de concurs – (80%) şi media obţinută la examenul de Bacalaureat (20%).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Mathematical Analysis
Algebra and Geometry
Physics
Computers Programming
Fundamentals of Electrical Engineering
Chemistry
Foreign Language
Physical Education and Sport
Mathematical Analysis
Physics
Algorithms and Data Structures
Fundamentals of Electrical Engineering
Measurements in Electronics and Telecommunications
Special Mathematics
Optional subject (Office Software, Engineering Graphics and Technical Drawing, Practical Implementation of Electronic Schemes, Philosophy, Psychology, Communication, European Culture and Civilization, European Political and Administrative Institutions, European Integration)
Elective courses (Servicii Internet, Foreign Language, Physical Education and Sport)
Anul 2
Signals and Systems
Electronic Materials
Electronic Devices
Passive Components and Circuits
Object Oriented Programming
Signals and programming
Electronic Materials and Devices
Basic Electronic Circuits
Digital Integrated Circuits
Microprocessor Architecture
Circuits Analysis and Synthesis
Electronic Circuits
Physical Education and Sport
Optional subject (Macroeconomie, Microeconomie, Elements of Law and Business Legislation, Numerical Methods, CAD Techniques for Electronic Modules Design, Electronic Components Models for SPICE, Electronic Interconnections Technologies, Programming for Android, Management, Marketing)
Elective courses (Foreign Language, Physical Education and Sport, Foreign Language)
Anul 3
Information Transmission Theory
Microwaves
Analogic Integrated Circuits
Electronic Measuring Instruments
Microcontrollers
Electronic Devices and Circuits
Decision and Estimation in Information Processing
E Practical Activity
Digital Signal Processing
Television
Sensors and Signal Conditioning Circuits
Communications Systems
Industrial Electronics and Informatics: Programming Technologies for Internet
Optional subject (Automatic Control in Electronics and Telecommunications, Electromagnetic Compatibility (lb. română), Audio Engineering (lb română), Fundamentals of Information Science (lb. română), Applied Programming of Interfaces (lb. română), Programmable Electronics, Television, Network and Services Security (lb română), Basics of Operating Sistemems and Virtualization (lb. română), lization (lb. română)
Elective courses (Development of Innovative Android Applications, Physical Education and Sport, Computer-assisted instruction, Classroom management)
Pedagogical practice in preuniversitary education
Anul 4
Data Communications
Communications Networks
Signal Processors for Communications
Radio Communications Systems and Equipments
Antennas and Propagation
Databases
Analog and Digital
Mobile Communications
Multimedia Coding - Techniques and Applications
Multiplex Transmission Techniques and Systems
Optional subject (Radar (lb. română), Transmission Media (lb. română), Fundamentals of Cryptology, Quality and Reliability (lb. română), Manag. and Legislation in Telecom and Electronics)
Practical Activity for Diploma Project
Elective courses (Automotive electronicsm Practical Activity)

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Învățământul românesc în domeniul Electronicii și Telecomunicațiilor a început în anul 1920 în cadrul Școlii Politehnice din București. Aceste preocupări au fost dezvoltate ulterior, devenind o specializare aparte numită Telefonie-Telegrafie în cadrul Facultății Electromecanice (1924), care mai tarziu va evolua ca secție distinctă sub numele de Electrocomunicații (1929). Facultatea de Electronică a fost înființată în anul 1953 ca ramură a Facultății de Electromecanica, incluzând specializarile Electronică, Radiocomunicații și Telefonie-Telegrafie.

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației ocupă un spațiu impresionant de circa 20.000 m2, în campusul Leu. Campusul oferă condiții foarte bune. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației ocupa două clădiri continând laboratoare și săli de curs în centrul campusului. Alte clădiri importante sunt Centrul Studențesc cu aproximativ 500 de camere confortabile, sala de sport, centrul medical, trei restaurante etc. F

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației oferă studenților și absolvenților săi un ansamblu armonios de avantaje educaționale.

Studenți înmatriculați licență: 1.130

Studenți înmatriculați master: 226

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație