Sociologie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Sociologia este domeniul care surprinde latura umană a studiului științific datorită interesului asupra comportamentului social al individiului. Aceasta reunește sub acceași umbrelă empatia și cercetarea empirică, iar rigoarea științifică primește un suflu de aer proaspăt. Înscrie-te la specializarea Sociologie pentru a cunoaște și înțelege factorii care influențează și determină interacțiunile dintre indivizi. Dedică-ți timpul studiului și cercetării pentru a desluși legile ce guvernează modul de organizare a societății umane. Studiază medodele de cercetare, înțelege etnografia și află cum să realizezi un interviu în profunzime. Vei învăța cum să folosești programe specializate de statistică și cum să întocmești baze de date. Vei aborda domenii precum economia sau religia din perspectivă sociologică și vei aprofunda și rolul familiei în societate. Absolvirea acestei specializări îți oferă șansa să lucrezi în domenii care implică interacțiunea cu oameni sau înțelegerea acestora, precum administrație publică, publicitate și marketing, domeniul bancar sau chiar consultanță.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Sociologie

Specializare: Sociologie

Locuri disponibile (total): 164

Locuri disponibile (buget): 100

Locuri disponibile (taxă): 64

Ultima medie (buget): 9.76

Ultima medie (taxă): 6.2

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Admitere: 100% media de la Bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 19/07/2020 până la 21/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Metodologia cercetării sociale
Sociologie generală
Etnologie generală și românească
Teorie și metoda în asistența socială
Tehnologia informației și a comunicațiilor
Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Metode și tehnici de cercetare cantitativă
Psihologie socială
Analiza informatică a datelor sociale
Istoria sociologiei
Practica de specialitate compactă
Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Anul 2
Metode și tehnici de cercetare calitativă
Sociologia religiilor
Sociologia și managementul organizațiilor
Teorii sociologice contemporane
Sociologia sănătății
Sociologie aplicată și laborator de cercetare
Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Sociologia culturii (facultativ)
Sociologie economică
Sociologia familiei
Antropologie socială și culturală
Practica de specialitate compactă
Justiție juvenilă
Sociologia schimbarii sociale
Sondaje si analize de marketing (facultativ)
Managementul si evaluarea programelor sociale (facultativ)
Sociologia literaturii si artei (facultativ)
Anul 3
Paradigme ale sociologiei
Elaborarea proiectelor
Sociologia opiniei publice
Sociologia devianței
Sociologie aplicată
Antropologie politică (optional 1/2)
Demografie si sociologia populatiei (optional 2/2)
Negociere si medierea conflictelor (facultativ)
Sociologie urbană
Sociologie politică
Sociologia integrarii europene
Calitatea vieții
Elaborarea lucrării de licență
Economie socială (opțional 1/2)
Analiza reclamei comerciale (opțional 2/2)

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Facultatea de Filosofie a fost creată în 1856 şi a reprezentat punctul de plecare al fondării Universităţii din Iaşi de la 1 octombrie 1860, alături de Facultăţile de Teologie şi de Drept. Printre personalităţile marcante care au predat la Facultatea de Filosofie s-au numărat: Titu Maiorescu, Vasile Conta, Simion Bărnuţiu, Dimitrie Gusti, Ştefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei, Alexandru Claudian, Ştefan Bărsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, Ernest Stere.

În anul 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate autonomă în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Facultatea de Filosofie editează anual Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu două secţiuni: cea de Filosofie şi cea de Sociologie – Politologie. Începând cu anul 1999, apare şi revista-cadru a Facultăţii, Hermeneia, editată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Litere. În ultimii ani, în cadrul Facultăţii de Filosofie, au apărut patru noi reviste ştiinţifice: „Argumentum”, „Cultura”, „Caiete sociologice”, „Revista de cercetare şi intervenţie socială”.

Dintre instituţiile europene partenere menţionăm următoarele: Centrul Internaţional de Cercetare şi Studii Interdisciplinare din Paris, Facultatea „Jean Monnet” a Universităţii Paris- Sud Orsay, Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse I, Universitatea de Ştiinţe Tehnologice Lille I, Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea „Seraphicum” din Roma, Universitatea din Konstanz, Institutul de Ştiinţe Sociale din La Haye, Universitatea „Central England” din Birmingham.

Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Telefon: 0232 20 1155.

Studenți înmatriculați licență: 492

Studenți înmatriculați master: 600

Cadre didactice: 108

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 10

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație