Comunicare şi relaţii publice (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Publicitatea și campaniile de relații publice te-au intrigat de când te știi și îți dorești să afli mecanismele care stau în spatele lor. Ești o fire comunicativă și nu ai probleme în a vorbi în fața unui public. Dacă cele de mai sus te caracterizează, atunci alegerea cea mai potrivită pentru tine este Comunicare și Relații Publice.

Află ce înseamnă să comunici eficient și cum să menții relații mutual benefice între o companie și publicurile sale. Înțelege procesul comunicării și descoperă conexiunile cu domeniul relațiilor publice și cu cel al construcției mesajului publicitar. Află care sunt pașii unei campanii de PR și cum pot fi ei aplicați pentru a păstra o linie a comunicării coerente și consecvente. Descoperă rolul mass mediei și cum să păstrezi o legătură cu oamenii din presă.

Ca absolvent al specializării Comunicare și Relații publice poți lucra și interacționa cu nenumărate domenii. De la purtător de cuvânt la a lucra în cadrul departamentului de PR al unei companii la a face parte dintr-o agenție de publicitate, ai posibilitatea de a lua parte la activități creative și pline de farmec. Poți organiza evenimente sau dacă preferi liniștea unui birou poți alege să devii copywriter. Slujbele din domeniul comunicării sunt în continuă dezvoltare, oportunitățile din care poți alege fiind pe gustul tuturor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Comunicare şi relaţii publice

Locuri disponibile (total): 145

Locuri disponibile (buget): 130

Locuri disponibile (taxă): 15

Ultima medie (buget): 9.83

Ultima medie (taxă): 5.79

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Admitere: 100% media de la Bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 19/07/2020 până la 21/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teoria comunicării
Fundamente ale științelor sociale
Tehnici de redactare
Limba modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă)
Educație fizică – disciplină facultativă
Fundamente ale relațiilor publice
Teorii ale comunicării de masă
Practica argumentării
Metode de cercetare în științele comunicării
Limba modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă)
Practica de specialitate
Anul 2
Sistemul mass-media
Editare în limbaje specializate
Introducere în publicitate
Managementul relațiilor publice
Comunicare integrată de marketing
Limba modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă)
Comunicare cu presa
Etică și comunicare
Retorică
Construcția mesajului publicitar
Limba modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă)
Practica de specialitate
Anul 3
Cunoaștere și comunicare
Comunicare interpersonală
Elaborarea produselor de PR și publicitate
Discipline opționale I (Negociere și mediere, Estetică și comunicare. Comunicare internă)
Discipline opționale II (Relații publice la nivelul ONG-urilor, Relații publice prin internet, Simbolism și interpretare în sfera relațiilor publice)
Dreptul comunicării
Comunicare politică
Aplicații ale semioticii în PR și publicitate
Comunicare interculturală
Discipline opționale I (Retorica imaginii, Propaganda. Teorii și studii de caz, Scriitură în PR și publicitate)
Discipline opționale II (Gestionarea imaginii publice, Psihologia comunicării, Strategii persuasive)

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Facultatea de Filosofie a fost creată în 1856 şi a reprezentat punctul de plecare al fondării Universităţii din Iaşi de la 1 octombrie 1860, alături de Facultăţile de Teologie şi de Drept. Printre personalităţile marcante care au predat la Facultatea de Filosofie s-au numărat: Titu Maiorescu, Vasile Conta, Simion Bărnuţiu, Dimitrie Gusti, Ştefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei, Alexandru Claudian, Ştefan Bărsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, Ernest Stere.

În anul 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate autonomă în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Facultatea de Filosofie editează anual Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu două secţiuni: cea de Filosofie şi cea de Sociologie – Politologie. Începând cu anul 1999, apare şi revista-cadru a Facultăţii, Hermeneia, editată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Litere. În ultimii ani, în cadrul Facultăţii de Filosofie, au apărut patru noi reviste ştiinţifice: „Argumentum”, „Cultura”, „Caiete sociologice”, „Revista de cercetare şi intervenţie socială”.

Dintre instituţiile europene partenere menţionăm următoarele: Centrul Internaţional de Cercetare şi Studii Interdisciplinare din Paris, Facultatea „Jean Monnet” a Universităţii Paris- Sud Orsay, Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse I, Universitatea de Ştiinţe Tehnologice Lille I, Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea „Seraphicum” din Roma, Universitatea din Konstanz, Institutul de Ştiinţe Sociale din La Haye, Universitatea „Central England” din Birmingham.

Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Telefon: 0232 20 1155.

Studenți înmatriculați licență: 492

Studenți înmatriculați master: 600

Cadre didactice: 108

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 10

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație