Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (în limba germană)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Acestă specializare asigură o dublă pregătire, inginerească și managerială, creând interfața necesarp aplicării disciplinelor fundamentale și de specialitate din domeniul economic în domeniul ingineriei de profil electric, electronic și energetic.

Limba de predare: Germană

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face la secretariatele facultăților, zilnic, între orele 09:00-16:00

Admiterea constă în susținerea unui Testul lingvistic (necesar numai candidaților care nu posedă certificat de competență lingvistică eliberat de instituții abilitate).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/06/2020 până la 07/08/2020

Perioadă probe: de la 07/08/2020

Perioadă rezultate: de la 07/08/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 28/08/2020 până la 04/09/2020

Perioadă probe: de la 04/09/2020

Perioadă rezultate: de la 21/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Proba scrisă limba străină Nu Nu N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Mathematik
Physik
Informatik
Halbleiterbauelemente
Grundlagen der Wirtschaftslehre
Betriebswirtschaftslehre
Grundlagen der Elektrotechnik
Buchführung
Datenbanken
Wirtschaftsinformatik
Vertragsrecht
Discipline la alegere (Fachkommunikation Ia, Deutsch Interkulturell)
Discipline la alegere liberă (e Psihologia educatiei (Ro))
Anul 2
Mathematik fuer ETiT
Grundlagen der Elektrotechnik
Objektorientierte Softwareentwicklung
Sensoren und Aktuatoren
Kosten und Leistungsrechnung
Statistik
Unternehmesrecht
Unternehmenskommunikation
Mechanische Ingeneurwesen
Elektrische Messtechnik
e-Commerce
Marketing
Grundlagen der Energietechnik
Operations Research
Unternehmensführung
Discipline la alegere (Digitalesignalverarbeitung)
Discipline la alegere liberă (Landeskunde)
Anul 3
Regelungstechnik
Logischer Entwurf
Investition und Finanzierung
Wirtschafts - und Finanzpolitik
Produktion und Supply Chain Management
Marketingforschung
Moderieren und Präsentieren
Numerische Berechnungsverfahren
Analoge Schaltungen
Softwaresysteme
Wiessenschaftliches Arbeit
Werkstoffe der Elektrotechnik
Bilanzierung
Einführung in die Makroökonomie
Discipline la alegere (Grundlagen der Nachrichtentechnik, Leistungselektronik, Sport, Rechnersysteme, Praktikum (360 ore), Elektrische Maschinen u. Antriebe)
Discipline la alegere liberă (Pedagogie, Logistik, Wirtschaftenglisch, Bionik, Grundlagen der Wirtschaftslehre)
Anul 4
Übertragungstechnik
Modelierung u Systemanalyse (Arena)
Hochfrequenztechnik
Projektmanagement
Seminar BWL/VWL
Öffentlichkeitsarbeit
Wirtschaftstheorie
Ökonometrie
Betriebliche Organisation
Geschäftskompetenzen
Qualitätssicherung/F&D
Elektrische Energieversorgung
Bachelor Thesis ( include 60 ore practica)
Controlling
Hochspannungstechnik und Schaltgeräte
Technische Dokumentation
Arbeitsrecht
Discipline la alegere liberă (Practica pedagogica (RO), Metodica specialitatii (RO), Examen licență, General Management, Bussiness Plan, EBCL, Europäische Studien)

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) este o școală de ingineri în care învățământul se desfășoară integral în 3 limbi de circulație internaționala: Engleză, Franceză și Germană. Scopul Facultății de Inginerie în Limbi Străine constă în formarea de ingineri cu o solidă pregătire profesională de bază, destinați să lucreze în folosul României, asigurând interfața cu investitorii străini. De asemenea, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este deschisă studenților străini care sunt astfel scutiți de necesitatea învățării limbii române înaintea începerii studiilor. Studiile au durată de patru ani și absolenților care au promovat examenul de diploma li se acordă o diploma de licență, recunoscută internațional.

Studenți înmatriculați licență: 794

Studenți înmatriculați master: 178

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație