Securitate comunitară şi controlul violenţei
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de masterat Securitate Comunitară şi Controlul Violenţei

Programul de masterat Securitate Comunitară şi Controlul Violenţei este conceput şi gestionat în conformitate cu:

  • legislaţia în vigoare (Constituţia României; Legea învăţământului nr. 1/2011; Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice);
  • clasificarea ocupaţiilor din România;
  • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu;
  • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti.

În contextul reorganizării şi modernizării sistemului românesc de învăţământ, programul de masterat intitulat „Securitate comunitară şi controlul violenţei” se înscrie în aria curriculară specifică specializării şi/sau profesionalizării.

Privit prin prisma obiectivelor educaţionale şi socio-profesionale ale Proiectului Bologna, acest masterat se situează la confluenţa mai multor domenii fundamentale, ceea ce îi conferă posibilitatea abordării unui plan de învăţământ din perspectiva mai multor zone de studiu precum sociologia, antropologia, criminologia, victimologia, ştiinţele socio-juridice, psihologia, asistenţa comunitară, asistenţa socială aplicată.

Din corelarea conţinuturilor educaţionale ale masteratului Securitate comunitară şi controlul violenţei cu perspectiva socio-profesională a cursurilor post-licenţă rezultă că scopurile acestui masterat sunt acelea de transmitere de cunoştinţe şi formare de competenţe definitorii pentru domeniile de studii menţionate, în cadrul specializării sociologie cu aplicaţie pentru asistenţa comunitară (conform specializărilor din învăţământul universitar cărora li se adresează standardele specifice de evaluare academică).

Cercetări sociologice şi criminologice recente demonstrează necesitatea activării unor pârghii de natură socio-economică şi culturală, complementare celor strict juridice, în vederea diminuării ratei infracţionalităţii, prevenirii şi controlării fenomenului criminal. Studiile în domeniu se justifică, între altele, prin scopuri de mare anvergură precum prevenirea criminalităţii, umanizarea sistemului de represiune, reinserţia socială a persoanelor care comit acte antisociale, protecţia victimelor etc. Acestea coincid cu obiectivele pe care le are în vedere orice sistem sancţionator modern şi anume:

  • satisfacerea nevoii de securitate a individului în cadrul comunităţii/societăţii;
  • stimularea producerii reacţiilor sociale împotriva criminalităţii;
  • asigurarea unui tratament recuperator nu numai celor care comit fapte condamnabile, ci şi victimelor acestora (în sensul unei justiţii restaurative);
  • adaptarea normelor etico-juridice la mutaţiile ce survin în cadrul sistemului socio-economic şi cultural.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Sociologie

Specializare: Sociologie

Ultima medie (buget): 9.1

Ultima medie (taxă): 8.2

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Condițiile de admitere:

– 60% Media examenului de licență;
– 40% interviu (Scrisoare de intenție și CV).

Utile:
Pentru elaborarea CV-ului recomandăm modelul Europass https://europass.cedefop.europa.eu/ro
Documente: Formular CVinstrucțiuni completare CV; Model scrisoare de intenție word / pdf

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie: media generală E.C.T.S. a anilor de studii de licență.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 40% Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
CV
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
Modele europene de securitate comunitară
Protecţia familiei în context European
Mobilitatea demografica si securitatea comunitara
Antropologia criminalităţii
Administraţie şi reformă penitenciară
Psihologie judiciară
Criminologie si victimologie
Modele tradiţionale şi actuale de familie
Metode apreciative in interventia sociala
Anul 2
Violenţa în şcoală şi forme de devianţă şcolară
Probaţiune şi justiţie restaurativă
Devianţa urbană şi drogurile
Medierea contextuala a disputelor
Laborator de analiză a efectelor mass-media în comunitate
Strategii de rezolvare a conflictelor intracomunitare
Managementul comportamentelor de risc social în domeniul muncii
Ordinea sociala si violenta religioasa / Social order and religious violence
Managementul proiectelor Europene
Practica / Cercetare pentru disertaţie

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Facultatea de Filosofie a fost creată în 1856 şi a reprezentat punctul de plecare al fondării Universităţii din Iaşi de la 1 octombrie 1860, alături de Facultăţile de Teologie şi de Drept. Printre personalităţile marcante care au predat la Facultatea de Filosofie s-au numărat: Titu Maiorescu, Vasile Conta, Simion Bărnuţiu, Dimitrie Gusti, Ştefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei, Alexandru Claudian, Ştefan Bărsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, Ernest Stere.

În anul 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate autonomă în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Facultatea de Filosofie editează anual Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu două secţiuni: cea de Filosofie şi cea de Sociologie – Politologie. Începând cu anul 1999, apare şi revista-cadru a Facultăţii, Hermeneia, editată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Litere. În ultimii ani, în cadrul Facultăţii de Filosofie, au apărut patru noi reviste ştiinţifice: „Argumentum”, „Cultura”, „Caiete sociologice”, „Revista de cercetare şi intervenţie socială”.

Dintre instituţiile europene partenere menţionăm următoarele: Centrul Internaţional de Cercetare şi Studii Interdisciplinare din Paris, Facultatea „Jean Monnet” a Universităţii Paris- Sud Orsay, Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse I, Universitatea de Ştiinţe Tehnologice Lille I, Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea „Seraphicum” din Roma, Universitatea din Konstanz, Institutul de Ştiinţe Sociale din La Haye, Universitatea „Central England” din Birmingham.

Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Telefon: 0232 20 1155.

Studenți înmatriculați licență: 492

Studenți înmatriculați master: 600

Cadre didactice: 108

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 10

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație