Politici publice şi management instituţional
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiective strategice:

  1. oferirea unei specializări absolvenţilor din primul ciclu de la Ştiinţe Politice;
  2. oferirea unei pregătiri alternative absolvenţilor altor specializări, interesaţi de ştiinţe politice, de procesul şi analiza politicilor publice, de managementul unei instituţii publice implicate în formularea, adoptarea, implementarea sau evaluarea unor politici publice;
  3. realizarea unei pregătiri la standarde europene în domeniul ştiinţelor politice;
  4. asigurarea unui echilibru între pregătirea teoretică de specialitate şi pregătirea practico-aplicativă: numărul de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ este egal cu cel al orelor de seminar/laborator;
  5. dezvoltarea unor direcţii ale cercetării ştiinţifice în conexiune cu cerinţele locale naţionale şi internaţionale, care să permită masteranzilor şi acumularea unor cunoştinţe şi abilităţi practice; această dezvoltare se va produce în jurul unuia dintre cercurilor ştiinţifice deja existente în cadrul Catedrei de Ştiinţe Politice - Cercul de Politici Publice;
  6. iniţierea unor colaborări academice prin intermediul unor proiecte comune de cercetare, schimburi de studenţi şi cadre didactice cu universităţi din ţară şi din străinătate, participarea cadrelor didactice şi a studenţilor la manifestări ştiinţifice în domeniul ştiinţelor politice organizate în România sau în alte ţări.

Masteratul isi propune specializarea studenţilor în domeniul politicilor publice şi managementului instituţional motivati de urmatoarele aspecte:

  • la finalizarea studiilor universitare absolventii sunt pregatiti ca experti în politici publice
  • o parte dintre absolventi ocupa pozitii de coordonatori, directori si sefi servicii
  • este necesara adaptarea invatamântului universitar la nevoile constituirii unei forme academice de recunoastere a politicilor publice ca practica specializata in domeniul ştiinţelor politice, eliminând astfel aleatorul din practicarea acestei profesii.

Dorim, de aceea, sa venim in intâmpinarea nevoii de pregatire permanenta a absolventilor facultatii noastre, dar si ai altor facultati, propunând o specializare pe domeniul politicilor publice şi a managementului instituţional. Cursurile sunt  acompaniate de un pronuntat caracter practic si aplicativ; suplimentar, materanzii vor desfasura stagii practice realizate la locul de munca, acolo unde este posibil, și la institutiile cu care Universitatea colaboreaza pentru activitatea practica de supervizare si elaborarea unor proiecte realiste si adaptate conditiilor existente si nevoilor din comunitate. Programul de masterat se adresează diverselor categorii de profesionişti, licenţiaţi în domeniul ştiinţelor sociale şi umane: politologi, absolvenţi de drept, economişti, asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, sociologi, pedagogi etc

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe politice

Specializare: Ştiinţe politice

Ultima medie (buget): 9.4

Ultima medie (taxă): 8.35

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Condițiile de admitere:

– 60% Media examenului de licență;
– 40% interviu (Scrisoare de intenție și CV).

Utile:
Pentru elaborarea CV-ului recomandăm modelul Europass https://europass.cedefop.europa.eu/ro
Documente: Formular CVinstrucțiuni completare CV; Model scrisoare de intenție word / pdf

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie: media generală E.C.T.S. a anilor de studii de licență.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 40% Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
CV
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
Concepte fundamentale în politică şi administraţie
Elaborarea şi managementul proiectelor
Comunicare publică prin mijloace digitale
Analiza politicilor publice
Analiza datelor
Strategii de comunicare în sfera publică
Teorie şi comportament organizaţional
Teorie decizională
Anul 2
Managementul resurselor umane
Evaluarea programelor publice
Guvernare electronică
Politici în privința capitalului uman
Managementul financiar al instituţiilor publice Politici economice
Managementul instituţiilor publice
Politici comparate

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Facultatea de Filosofie a fost creată în 1856 şi a reprezentat punctul de plecare al fondării Universităţii din Iaşi de la 1 octombrie 1860, alături de Facultăţile de Teologie şi de Drept. Printre personalităţile marcante care au predat la Facultatea de Filosofie s-au numărat: Titu Maiorescu, Vasile Conta, Simion Bărnuţiu, Dimitrie Gusti, Ştefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei, Alexandru Claudian, Ştefan Bărsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, Ernest Stere.

În anul 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate autonomă în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Facultatea de Filosofie editează anual Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu două secţiuni: cea de Filosofie şi cea de Sociologie – Politologie. Începând cu anul 1999, apare şi revista-cadru a Facultăţii, Hermeneia, editată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Litere. În ultimii ani, în cadrul Facultăţii de Filosofie, au apărut patru noi reviste ştiinţifice: „Argumentum”, „Cultura”, „Caiete sociologice”, „Revista de cercetare şi intervenţie socială”.

Dintre instituţiile europene partenere menţionăm următoarele: Centrul Internaţional de Cercetare şi Studii Interdisciplinare din Paris, Facultatea „Jean Monnet” a Universităţii Paris- Sud Orsay, Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse I, Universitatea de Ştiinţe Tehnologice Lille I, Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea „Seraphicum” din Roma, Universitatea din Konstanz, Institutul de Ştiinţe Sociale din La Haye, Universitatea „Central England” din Birmingham.

Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Telefon: 0232 20 1155.

Studenți înmatriculați licență: 492

Studenți înmatriculați master: 600

Cadre didactice: 108

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 10

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație