Ingineria sistemelor multimedia
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (A.C.E.) pregăteşte şi formează tinerii ingineri, asigurându-le o pregătire teoretică fundamentală precum şi una practic-aplicativă, în domenii precum: calculatoare şi tehnologia informaţiei ingineria sistemelor, inginerie electronică şi telecomunicaţii, mecatronică şi robotică. Planurile actuale de învățământ sunt rezultatul a circa 40 de ani de experienţă şi evoluţie, modificările succesive ale acestora urmărind cu mare atenţie progresele înregistrate în domeniile anterior menţionate. Diploma acordată de către Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică este echivalentă cu diplomele acordate de celelalte universităţi din Uniunea Europeană în aceste domenii de studiu.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Ingineria sistemelor multimedia

Locuri disponibile (total): 55

Locuri disponibile (buget): 40

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Concurs de admitere pe bază de dosare -100% media examenului de bacalaureat;

Criterii de departajare:

Criteriul 1. Nota la proba Matematică obţinută la Examenul de Bacalaureat. Criteriul 2. Nota la disciplina la alegere a profilului obţinută la Examenul de Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Fizică ,Chimie
Informatică aplicată
Engleză
Matematici speciale
Metode numerice
Ingineria sistemelor de programare
Mecanică
Electrotehnică
Grafică asistată pe calculator
Educație fizică și sport
Grafică 3D și animație Proiectarea algoritmilor
Protecția mediului
Programare în limbaj de asamblare (facultativ)
Psihologia educației (facultativ)
Programarea jocurilor (facultativ)
Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curricumului (facultativ)
Anul 2
Circuite electronice liniare
Semnale și sisteme
Proiectarea algoritmilor- proiect
Arhitectura calculatoarelor
Electronică digitală
Baze de date
Baze de date- Proiect
Programare orientată pe obiecte
Analiza și sinteza dispozitivelor numerice
Marketing
Limba engleză
Educație fizică și sport
Grafică 3D și animație- proiect
Anul 3
Sisteme în timp real
Automate și microprogramare
Automate și microprogramare- proiect
Modelare, identificareși simulare
Jurnalism radio TV
Măsurări și traductoare
Sisteme cu microprocesoare
Sisteme cu microprocesoare- proiect
Ingineria reglării automate
Proiectarea algoritmilor
Procesarea numerică a semnalelor
Transmisii de date
Software pentru sisteme multimedia
Software pentru sisteme multimedia- proiect
Managementul proiectelor
Practică de specialitate
Fundamente audio-video (facultativ)
Teoria și metodologia instrutirii. Teoria și metodologia evaluării (facultativ)
Sisteme multimedia în timp real (facultativ)
Antreprenoriat (facultativ)
Didactic specialității (facultativ)
Anul 4
Tehnologii multimedia în e-learning
Tehnologii multimedia în e-learning- Proiect
Aplicații internet
Echipamente audio-video
Aplicații multimedia pentru dispozitive mobile
Sisteme de comunicații (opțional Pachet A)
Prelucrarea imaginilor și recunoașterea formelor (opțional Pachet A)
Desig, estetică și semiotica audio- vizualului (opțional Pachet A)
Procesarea paralelă și sisteme distribuite în multimedia (opțional Pachet B)
Automate programabile (opțional Pachet B)
Proiectarea asistată de calculator și a sistemelor de conducere (opțional Pachet B)
Rețele de calculatoare
Aplicații multimedia pentru dispozitive mobile- proiect
Elaborarea proiectului de diplomă
Tehnologii WEB (opțional Pachet A)
Tehnici de securitate și criptare (opțional Pachet A)
Sisteme dinamice cu venimente discrete (opțional Pachet A)
Tehnologii și tehnici TV și multimedia (opțional Pachet A)
Realitate virtuală (opțional Pachet A)
Aplicații ale prelucrării numerice a semnalelor pentru vorbire, muzică și telecomunicații (opțional Pachet B)
Tehnici de diagnoză și decizie (opțional Pachet B)
Logică computațională (opțional Pachet B)
Instrumentație virtuală (opțional Pachet B)
Sisteme automate cu eșantionare (opțional Pachet B)
Practică pentru proiectul de diplomă (opțional Pachet B)
Examen de diplomă
Metode și algoritmii de codificare a informației multimedia
Instrutire asistată de calculator (facultativ)
Practică pedagogică în învățământ (facultativ)
Managementul clasei de elevi (facultativ)
Editare și producție audio-video (facultativ)

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (A.C.E.) pregăteşte şi formează tinerii ingineri, asigurându-le o pregătire teoretică fundamentală precum şi una practic-aplicativă, în domenii precum: calculatoare şi tehnologia informaţiei ingineria sistemelor, inginerie electronică şi telecomunicaţii, mecatronică şi robotică. Planurile actuale de învățământ sunt rezultatul a circa 40 de ani de experienţă şi evoluţie, modificările succesive ale acestora urmărind cu mare atenţie progresele înregistrate în domeniile anterior menţionate. Diploma acordată de către Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică este echivalentă cu diplomele acordate de celelalte universităţi din Uniunea Europeană în aceste domenii de studiu.

Studenți înmatriculați licență: 1.164

Studenți înmatriculați master: 325

Cadre didactice: 64

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 23

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

Lista de comparație