Limba şi literatură modernă A (engleză) – Limba şi literatură modernă B (franceză/ engleză/ germană/ italiană/ spaniolă)/ Limba și literatura latină
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea dispune de un corp profesoral foarte bine pregătit, apt să facă faţă cerinţelor unui învăţământ modern, pliat pe rigorile pieţei şi pe formarea unor absolvenţi de excelentă calitate. Programele de studiu oferite sunt în concordanţă cu exigenţele actuale ale compatibilizării paneuropene ale formelor de învăţământ similare.Facultatea de Litere are 28 de parteneri în Europa în cadrul Programului Socrates-Erasmus, cofinanţat din fonduri PHARE, oferind zeci de burse de studiu, pe un semestru sau un an academic întreg, în Franţa, Italia, Spania, Belgia, Germania, Austria, Grecia, Suedia. Studenţii au şi posibilitatea de a participa gratuit la Cursuri de vară în Bulgaria şi Macedonia. De asemenea, studenţii sunt antrenaţi pentru sincronizarea cu piaţa europeană de valori, diplomele eliberate de Facultatea de Litere contribuind direct la o inserţie mai simplă în societatea integrată care va fi Uniunea Europeană. Deschiderea spre Occident este accentuată şi prin mobilităţile profesorilor de la Facultatea de Litere, cei mai mulţi dispunând de stagii de pregătire şi documentare în străinătate, unde au şi predat la cote moderne. În facultate există un număr de 11 cercuri ştiinţifice studenţeşti, care au rolul de a forma şi optimiza abilităţi de cercetare în arii dintre cele mai diverse: limba şi literature română, limbi şi literaturi străine, comunicare şi discursuri mediatice, stilistică, poetică. Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova oferă un parcurs de studii complet, în varianta Licenţă-Master-Şcoală doctorală.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 90

Locuri disponibile (buget): 52

Locuri disponibile (taxă): 38

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.98

Ultima medie (taxă): 6.1

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Criterii de admitere

  • Media generală de admitere, reprezentată de media de la bacalaureat (100%)

Criterii de departajare

  1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
  2. Media generală a anilor de studiu - liceu

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”) (în original)
Buletin de identitate / Carte de identitate (copie)
Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă) (în original) doar pentru master
Certificatul de naştere (copie şi original pentru certificarea conformităţii);
Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere la concursul de admitere
Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverința (în original)
Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă doar pentru master
Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă doar pentru master
Formularul de înscriere (se completează la sala în momentul înscrierii);
Procură notarială pentru împuternicit în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere (în original)
Anul 1
Lingvistică generală
Limbă engleză (grupul verbal)
Civilizație și literatură engleză (medievală și renascentistă)
Curs practic de limba și literatura engleză: fonetică și morfologie, redactare de texte
Limba modernă/latină
Literatura modernă/latină
Curs practic de limba și literatura modernă/latină
Cultură și civilizație antică
Curs opțional limbă
Teoria literaturii
Limba engleză (lexicologie și grupul nominal)
Literatura engleză (neoclasicism și romantism)
Curs practic de limba și literatura engleză: interpretare texte literare (teorie literară aplicată), exerciții și traduceri gramaticale
Educație fizică
Discipline facultative (Limbă modernă - franceză / germană / italiană / spaniolă, Biblioteconomie, Tehnoredactare computerizată)
Curs opțional literatură
Anul 2
Literatură universală și comparată
Limba engleză (sintaxa propoziției)
Literatura engleză (perioada victoriană)
Curs practic de limba și literatura engleză: conversație și prezentări orale, interpretare de texte literare (poezia)
Limba modernă/latină
Literatura modernă/latină
Curs practic de limba și literatura modernă/latină
Stilistică
Curs opțional limbă
Istoria teoriilor lingvistice (sec. XX)
Limba engleză (Sintaxa frazei)
Literatura engleză (sec. XX)
Curs practic de limba și literatura engleză: exerciții și traduceri gramaticale, interpretare de texte literare (roman)
Elemente de traductologie
Stagiu de practică profesională
Educație fizică
Discipline facultative (Limbă modernă - franceză / germană / italiană / spaniolă, Tehnoredactare computerizată, Biblioteconomie, Limbă și civilizație bulgară / macedoniană / poloneză)
Curs opțional literatură
Anul 3
Comunitate și schimbare în limbă
Limba engleză (semnatică)
Literaturi în limba engleză (literatura americană)
Curs practic de limba engleză: didactică aplicată
Curs opțional limbă
Curs opțional literatură
Limba modernă/latină
Literatura modernă/latină
Curs practic de limba și literatura modernă/latină
Estetică
Tipologia textului
Limba engleză (introducere în pragmatică)
Literatura engleză (perspective contemporane asupra romanului: rescrierea)
Curs practic de literatura engleză: interpretare de texte literare (proză scurtă, dramă)
Stagiu de elaborare a lucrării de licență
Discipline facultative (Limbă modernă - engleză / franceză / germană / italiană / spaniolă, Tehnoredactare computerizată, Biblioteconomie, Limbă și civilizație bulgară / macedoniană / poloneză)

Facultatea de Litere

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

* Facultatea dispune de un corp profesoral foarte bine pregătit, apt să facă faţă cerinţelor unui învăţământ modern, pliat pe rigorile pieţei şi pe formarea unor absolvenţi de excelentă calitate. * Programele de studiu oferite sunt în concordanţă cu exigenţele actuale ale compatibilizării paneuropene ale formelor de învăţământ similare.Facultatea de Litere are 28 de parteneri în Europa în cadrul Programului Socrates-Erasmus, cofinanţat din fonduri PHARE, oferind zeci de burse de studiu, pe un semestru sau un an academic întreg, în Franţa, Italia, Spania, Belgia, Germania, Austria, Grecia, Suedia. * Studenţii au şi posibilitatea de a participa gratuit la Cursuri de vară în Bulgaria şi Macedonia. * De asemenea, studenţii sunt antrenaţi pentru sincronizarea cu piaţa europeană de valori, diplomele eliberate de Facultatea de Litere contribuind direct la o inserţie mai simplă în societatea integrată care va fi Uniunea Europeană. * Deschiderea spre Occident este accentuată şi prin mobilităţile profesorilor de la Facultatea de Litere, cei mai mulţi dispunând de stagii de pregătire şi documentare în străinătate, unde au şi predat la cote moderne. * În facultate există un număr de 11 cercuri ştiinţifice studenţeşti, care au rolul de a forma şi optimiza abilităţi de cercetare în arii dintre cele mai diverse: limba şi literature română, limbi şi literaturi străine, comunicare şi discursuri mediatice, stilistică, poetică. * Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova oferă un parcurs de studii complet, în varianta Licenţă-Master-Şcoală doctorală.

Cadre didactice: 128

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

Lista de comparație