Artele spectacolului (actorie)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

* Facultatea dispune de un corp profesoral foarte bine pregătit, apt să facă faţă cerinţelor unui învăţământ modern, pliat pe rigorile pieţei şi pe formarea unor absolvenţi de excelentă calitate. * Programele de studiu oferite sunt în concordanţă cu exigenţele actuale ale compatibilizării paneuropene ale formelor de învăţământ similare.Facultatea de Litere are 28 de parteneri în Europa în cadrul Programului Socrates-Erasmus, cofinanţat din fonduri PHARE, oferind zeci de burse de studiu, pe un semestru sau un an academic întreg, în Franţa, Italia, Spania, Belgia, Germania, Austria, Grecia, Suedia. * Studenţii au şi posibilitatea de a participa gratuit la Cursuri de vară în Bulgaria şi Macedonia. * De asemenea, studenţii sunt antrenaţi pentru sincronizarea cu piaţa europeană de valori, diplomele eliberate de Facultatea de Litere contribuind direct la o inserţie mai simplă în societatea integrată care va fi Uniunea Europeană. * Deschiderea spre Occident este accentuată şi prin mobilităţile profesorilor de la Facultatea de Litere, cei mai mulţi dispunând de stagii de pregătire şi documentare în străinătate, unde au şi predat la cote moderne. * În facultate există un număr de 11 cercuri ştiinţifice studenţeşti, care au rolul de a forma şi optimiza abilităţi de cercetare în arii dintre cele mai diverse: limba şi literature română, limbi şi literaturi străine, comunicare şi discursuri mediatice, stilistică, poetică. * Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova oferă un parcurs de studii complet, în varianta Licenţă-Master-Şcoală doctorală.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Teatru şi artele spectacolului

Specializare: Artele spectacolului

Locuri disponibile (total): 15

Locuri disponibile (buget): 9

Locuri disponibile (taxă): 6

Ultima medie (buget): 6.0

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Etapa I - eliminatorie

Proba 1 Interpretare (admis/respins)

  • Recitarea unei/unor poezii din repertoriul candidatului (la alegerea candidatului /comisiei)
  • Testarea calităților ritmice, vocale și de coordonare
  • Povestire la alegerea candidatului

Proba 2  Interviu (admis/respins)

  • În cadrul probei candidatul va susţine un interviu pe teme de cultură artistică generală şi teatrală.

Etapa a II-a cu notă

Probă unică:

  • Lectură la prima vedere (text la propunerea comisiei).
  • Monolog (comic sau dramatic, selectat din piese de teatru, la alegerea candidatului).

Criterii de departajare

  1. Media la examenul de bacalaureat.
  2. Nota la Limba şi literatura română obținută la examenul de bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba practica N/A
Probă practică Da Nu N/A Da Proba practica N/A
Probă practică Da Nu N/A Da Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”) (în original)
Buletin de identitate / Carte de identitate (copie)
Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă) (în original) doar pentru master
Certificatul de naştere (copie şi original pentru certificarea conformităţii);
Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere la concursul de admitere
Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverința (în original)
Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă doar pentru master
Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă doar pentru master
Formularul de înscriere (se completează la sala în momentul înscrierii);
Procură notarială pentru împuternicit în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere (în original)
Anul 1
Istoria teatrului universal și a artei spectacolului
Introducere în teoria dramei
Atelier de creație
Arta actorului
Improvizație scenică
Educația și expresia vorbirii scenice
Educație fizică
Limbă engleză
Discipline opționale (Cunoștințe muzicale / Antrenament corporal, Ritm și dans scenic, Instrumente muzicale)
Discipline facultative (Comunicare audio-vizuală, Informatică aplicată)
Anul 2
Istoria teatrului universal și a artei spectacolului
Istoria teatrului românesc și a artei spectacolului
Atelier de creacție
Arta actorului
Arta improvizației
Practică artistică
Tehnica vorbirii scenice
Expresie corporală
Limbă engleză - limbaj specializat
Analiza procesului scenic
Discipline opționale (Tehnică vocală - Cânt, Management teatral, Dans clasic - Dans de caracter / Instrumente muzicale, Canto coral, Dans clasic - Dans de caracter / Artă vocală - Canto)
Discipline facultative (Fundamentele publicității)
Anul 3
Estetica artei spectacolului
Atelier de creație și cercetare
Practica spectacolului teatral
Arta actorului
Arta actorului de film și TV
Practică artistică
Arta vorbirii scenice
Lupte scenice și scrimă
Managementul creației artistice
Stagiu de elaborare a lucrării de licență
Discipline opționale (Tehnici de teatru-dans, Elemente de operatorie, Machiaj de scenă / Canto clasic, Oraorie în limbi străine, Mască și machiaj, Tehnici de voce în cabaret)
Discipline facultative (Tehnici discursive în publicitate)

Facultatea de Litere

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

* Facultatea dispune de un corp profesoral foarte bine pregătit, apt să facă faţă cerinţelor unui învăţământ modern, pliat pe rigorile pieţei şi pe formarea unor absolvenţi de excelentă calitate. * Programele de studiu oferite sunt în concordanţă cu exigenţele actuale ale compatibilizării paneuropene ale formelor de învăţământ similare.Facultatea de Litere are 28 de parteneri în Europa în cadrul Programului Socrates-Erasmus, cofinanţat din fonduri PHARE, oferind zeci de burse de studiu, pe un semestru sau un an academic întreg, în Franţa, Italia, Spania, Belgia, Germania, Austria, Grecia, Suedia. * Studenţii au şi posibilitatea de a participa gratuit la Cursuri de vară în Bulgaria şi Macedonia. * De asemenea, studenţii sunt antrenaţi pentru sincronizarea cu piaţa europeană de valori, diplomele eliberate de Facultatea de Litere contribuind direct la o inserţie mai simplă în societatea integrată care va fi Uniunea Europeană. * Deschiderea spre Occident este accentuată şi prin mobilităţile profesorilor de la Facultatea de Litere, cei mai mulţi dispunând de stagii de pregătire şi documentare în străinătate, unde au şi predat la cote moderne. * În facultate există un număr de 11 cercuri ştiinţifice studenţeşti, care au rolul de a forma şi optimiza abilităţi de cercetare în arii dintre cele mai diverse: limba şi literature română, limbi şi literaturi străine, comunicare şi discursuri mediatice, stilistică, poetică. * Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova oferă un parcurs de studii complet, în varianta Licenţă-Master-Şcoală doctorală.

Cadre didactice: 128

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

Lista de comparație