Matematică
Program de licență

Misiune

Istoria învăţământului superior din Constanţa consemnează existenţa unei Facultăţi de Matematică începând cu anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic Constanţa. Începând din 1995, în cadrul Universitătii „Ovidius” funcţionează Facultatea de Matematică şi Informatică. Toate specializările din domeniile de licenţă, studiile masterale şi doctorale sunt acreditate ARACIS/CNEAA şi sunt supuse continuu unui program de calitate monitorizat de Universitatea Liberă din Berlin, fiind evaluate atent de studenţi şi membri ai comunităţii academice din România. Absolvenții specializărilor Matematică și Matematică Informatică au următoarele perspective de angajare: profesor de matematică sau informatică în învățământulpreuniversitar sau universitar; matematician sau informatician în diverse domenii de activitate: economic, industrial, medical, bancar, tehnic, proiectare. Absolvenții specializării Informatică au următoarele perspective de angajare: programator; adminstrator de rețea; specialist în baze de date; specialist în tehnologii Web; profesor de informatică; freelancer.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Matematică

Specializare: Matematică

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 107

Locuri disponibile (buget): 21

Locuri disponibile (taxă): 86

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 7.97

Ultima medie (taxă): 6.31

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Candidatul trebuie sa aleaga doua din cele trei tematici de admitere (Algebra, Analiza Matematica, Informatica) si sa rezolve problemele aferente. (De exemplu Algebra si Informatica sau Analiza si Informatica sau Algebra si Analiza).
   Admiterea olimpicilor se face conform listelor MEC.


CRITERIILE DE DEPARTAJARE:

       - Media testului de admitere;
       - Media generala la Matematica din anii de liceu.
       - Media de Bacalaureat la disciplina Matematica.


PRECIZARI PENTRU MODUL DE CALCUL AL MEDIEI DE ADMITERE:

     Media de admitere cuprinde:
       - 80% test grila;
       - 20% media mediilor la disciplina Matematica in anii de liceu.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 18/07/2016 până la 27/07/2016

Perioadă rezultate: de la 28/07/2016

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2016 până la 16/09/2016

Perioadă rezultate: de la 17/09/2016

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Informatică Nu Da 40% Nu Proba scrisa N/A
Algebra si elemente de analiza matematica Nu Da 40% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză I
Algebra I
Geometrie I
CMS I
Arhitectura sistemelor de calcul
Software matematic
Limbi străine
Psihologie educațională
Analiză II
Algebră II
Educatie fizica
Geometrie II
CMS II
Programare procedurala
Sisteme de operare
Practica de specialitate
Pedagogie
Anul 2
CMS (Probabilitati si Statistica in Mat. Sc.)
Algebra III
Analiza III
Analiza reala
Geometrie III
Educatie fizica
Algoritmi si programare
Pedagogie
Psihologie educationala
Analiza complexa
Teoria probabilitatilor si statistica matematica
Ecuatii diferentiale I
Mecanica teoretica
Analiza numerica
Practica la calculator
Medii vizuale de programare
Limbi străine
Anul 3
Grafuri si combinatorica
Ecuatii diferentiale II
Fundamentele matematicii
Metodica predarii matematicii
Astronomie
Fizica
Algebra computationala
Tehnici de simulare
Cercetari operationale
Analiza functionala
CMS (Aritmetica si teoria numerelor)
Tehnologii WEB
Matematici discrete
Istoria matematicii

Facultatea de Matematică şi Informatică

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Istoria învăţământului superior din Constanţa consemnează existenţa unei Facultăţi de Matematică începând cu anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic Constanţa. Începând din 1995, în cadrul Universitătii „Ovidius” funcţionează Facultatea de Matematică şi Informatică. Toate specializările din domeniile de licenţă, studiile masterale şi doctorale sunt acreditate ARACIS/CNEAA şi sunt supuse continuu unui program de calitate monitorizat de Universitatea Liberă din Berlin, fiind evaluate atent de studenţi şi membri ai comunităţii academice din România. Absolvenții specializărilor Matematică și Matematică Informatică au următoarele perspective de angajare: profesor de matematică sau informatică în învățământulpreuniversitar sau universitar; matematician sau informatician în diverse domenii de activitate: economic, industrial, medical, bancar, tehnic, proiectare. Absolvenții specializării Informatică au următoarele perspective de angajare: programator; adminstrator de rețea; specialist în baze de date; specialist în tehnologii Web; profesor de informatică; freelancer.

Cadre didactice: 59

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație