Teologie ortodoxă pastorală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Senatul Universităţii, în şedinţa din 9 decembrie 1991, a aprobat înfiinţarea Facultăţii de Teologie şi includerea acesteia în structura academică a Universităţii din Craiova. A urmat procedura de recunoaştere a Facultăţii de către Ministerul Educaţiei, după ce, în prealabil, Sf.Sinod a aprobat înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Craiova. Astfel, Facultatea de Teologie a luat fiinţă, începând cu 1 octombrie 1992, în urma Protocolului dintre Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei şi Patriarhia Ortodoxă Română (nr.9870/30.05.1991) prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr.918/ 30.01.1992, aflându-se sub dublă jurisdicţie, cea a Mitropoliei Olteniei şi a Universităţii din Craiova. Începând cu anul universitar 2005-2006, învăţământul superior românesc se afiliază prevederilor Declaraţiei de la Bologna. Ca urmare, învăţământul superior teologic ortodox se înscrie în spiritul şi litera prevederilor H.G.nr.88/2005, precum şi ale Ord.M.Ed.C. nr.3235/2005, care pune în aplicare măsurile cuprinse în cel de-al doilea capitol din Legea nr.288/2004, capitol referitor la organizarea ciclului de studii de licenţă începând cu anul universitar 2005-2006. Ca urmare a noii organizări a sistemului de învăţământ superior românesc, Facultatea de Teologie are în prezent următoarea structură academică acreditată de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică a Universităţii. I. Studii Universitare de Licenţă II. Studii Universitare de Master III.Şcoala Doctorală

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie pastorală

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Etapa I

Probe eliminatorii:

- Interviu motivaţional (admis/respins); 

- Verificarea aptitudinilor muzicale (admis/respins); 

Etapa a II-a

Examen scris la Teologie Dogmatică: 75%;

Media la Bacalaureat: 25%. 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019 până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A
Aptitudini muzicale Da Nu N/A Da Proba orala N/A
Teologie Dogmatica Ortodoxa Da Nu 75% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Diploma de licenţă doar pentru master
Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
certificatul de naştere, în original si copie
deverinţă medicală tip M.S.
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original şi foaia matricolă
două-trei fotografii
Anul 1
Limba latină
Limbi moderne I (Engleză sau franceză)
Cântare corală bisericească și dirijat
Conduita
Studiul vechiului testament
Studiul noului testament
Istoria bisericească universală
Istoria bisericii ortodoxe române
Patrologie și literatură post-patristică
Istoria și spiritualitatea Bizanțului
Muzică bisericească si rutal
Practică liturgică și pastorație
Limba greacă
Educație fizică
Limbi moderne II (engleză sau franceză)
Metodologia cercetării științifice
Instruire asistată de calculator
Anul 2
Limba greacă
Conduita
Limba neogreacă
Cântare corală și bisericească
Studiul vechiului testament
Studiul noului testament
Istoria bisericească universală
Istoria bisericii ortodoxe române
Patrologie și literatură post-patristică
Muzică bisericească și ansamblu coral
Istoria filosofiei
Limba latină
Elemente de artă sacră
Practică liturgică
Limbi moderne III (engleză sau franceză)
Educație fizică
Cântare corală bisericească și dirijat
Anul 3
Drept canonic ortodox. Administrație și legislație bisericească
Teologie dogmatică ortodoxă
Morală creștină
Misiologie ortodoxă
Teologie liturgică
Istoria si filosofia religiilor
Catehetică
Spiritualitate ortodoxă: Ascetică și Mistică
Apologetică ortodoxă
Elemente de artă sacră
Practică liturgică
Conduita
Cântare corală bisericească și dirijat
Anul 4
Teologie dogmatică și simbolică
Morală creștină
Mistologie și ecumenism
Istoria și filosofia religiilor
Teologie liturgică
Omiletică
Drept bisericesc
Teologie pastorală
Artă creștină
Spiritualitate ortodoxă
Practică liturgică
Conduita

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

Senatul Universităţii, în şedinţa din 9 decembrie 1991, a aprobat înfiinţarea Facultăţii de Teologie şi includerea acesteia în structura academică a Universităţii din Craiova. A urmat procedura de recunoaştere a Facultăţii de către Ministerul Educaţiei, după ce, în prealabil, Sf.Sinod a aprobat înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Craiova. Astfel, Facultatea de Teologie a luat fiinţă, începând cu 1 octombrie 1992, în urma Protocolului dintre Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei şi Patriarhia Ortodoxă Română (nr.9870/30.05.1991) prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr.918/ 30.01.1992, aflându-se sub dublă jurisdicţie, cea a Mitropoliei Olteniei şi a Universităţii din Craiova. Începând cu anul universitar 2005-2006, învăţământul superior românesc se afiliază prevederilor Declaraţiei de la Bologna. Ca urmare, învăţământul superior teologic ortodox se înscrie în spiritul şi litera prevederilor H.G.nr.88/2005, precum şi ale Ord.M.Ed.C. nr.3235/2005, care pune în aplicare măsurile cuprinse în cel de-al doilea capitol din Legea nr.288/2004, capitol referitor la organizarea ciclului de studii de licenţă începând cu anul universitar 2005-2006. Ca urmare a noii organizări a sistemului de învăţământ superior românesc, Facultatea de Teologie are în prezent următoarea structură academică acreditată de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică a Universităţii. I. Studii Universitare de Licenţă II. Studii Universitare de Master III.Şcoala Doctorală

Cadre didactice: 26

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

Lista de comparație