Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Economie şi Afaceri Internaţionale are drept obiectiv formarea de specialişti cu pregătire superioară şi cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale, în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii în domeniul afacerilor internaţionale şi care să beneficieze de o mai mare mobilitate în exercitarea profesiei atât în ţară cât şi în străinătate. Prin structurarea planului de învăţământ se urmăreşte dezvoltarea la viitorii specialişti a competenţelor pentru soluţionarea problemelor economice şi adoptarea de decizii prin utilizarea gândirii critice, a analizei şi sintezei; abilităţilor de cunoaştere şi interpretare a mediului internaţional de afaceri şi impactului acestuia asupra afacerilor internaţionale şi a economiei româneşti; capacităţii teoretice şi practice pentru elaborarea de studii şi rapoarte privind mediul de afaceri, conjunctura economică internaţională, evoluţia diferitelor pieţe, cunoaşterea mecanismelor plăţilor internaţionale, finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior, derularea negocierilor comerciale internaţionale; abilităţilor de corespondenţă de afaceri pe plan internaţional şi cunoaşterea de către studenţi, la nivel de excelenţă a cel puţin două limbi de circulaţie internaţională. Absolvenţii specializării noastre pot aspira la ocuparea următoarelor posturi: consilier/expert/inspector/referent/economist în relaţii economice internaţionale, analist servicii clienţi internaţionali, agent consular, ataşat/secretar/curier diplomatic, consul, viceconsul, expert/inspector/controlor/agent vamal, organizator şi prezentator târguri şi expoziţii, organizator activitate turism, corespondent comercial, specialist marketing internaţional, asistent comercial, specialist în cercetare, cadru didactic.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Economie şi afaceri internaţionale

Specializare: Economie şi afaceri internaţionale

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 24

Locuri disponibile (taxă): 6

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media de admitere este media generală a examenului de bacalaureat.

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Atestat competență lingvistică pentru candidații care solicită scutirea la testele de profil
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomics
Enterprise economics
Accounting Basics
Applied Mathematics-Economics
Information Technology Basics
Business Law
Macroeconomics
Management
Public finance
Financial Accounting
Statistics
Computational Economics
Anul 3
European Economy
Marketing
Business Accounting
Enterprise financial management
Econometrics
Information economics
Currency and credit
Regional development and European financing
International economy
International economic organizations
Trade policies
English communication

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

Structura organizatorică a facultăţii, în primul an al existenţei sale, integrează două catedre: Economie politică şi planificare; Organizare, contabilitate şi statistică. Cel de-al doilea an universitar aduce mutaţii în oferta educaţională. La secţiile Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor şi Contabilitate se organizează şi forma de învăţământ fără frecvenţă. Evidenţele facultăţii consemnează un total de 608 studenţi. În continuare, timp de patru ani nu mai au loc modificări în structura secţiilor şi catedrelor.Anul universitar 1970-1971 se încheie cu două promoţii de absolvenţi, cu durata studiilor de patru şi cinci ani. Dintre cei 276 de absolvenţi, în următorii trei ani vor fi încadraţi ca asistenţi stagiari zece studenţi care au fost martorii primelor începuturi. Este semnalul că facultatea are, după cinci ani de existenţă, capacitatea să dezvolte propriul ciclu reproductiv.

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

Lista de comparație