Ştiinţe Politice (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

La absolvire se oferă Diploma de licenţă în ştiinţe politice. Pentru cetăţenii români care termină un program de studiu integral într-o limbă străină, diploma menţioneză acest lucru şi permite obţinerea fără examen a Certificatului de traducător autorizat emis de Ministerul Justiţiei.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe politice

Specializare: Ştiinţe politice

Locuri disponibile (total): 133

Locuri disponibile (buget): 38

Locuri disponibile (taxă): 95

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Concursul de admitere constă în două probe evaluate în baza dosarului de concurs astfel:

ADECVAREA CU DOMENIUL DE STUDII ȘI VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR LINGVISTICE 
Evaluarea interesului, adecvării şi potenţialului pentru domeniul de studii, precum și adecvarea cu misiunea facultăţii în baza unei scrisori de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte incluse în dosarul de concurs. Pentru programele în limba română (Științe politice în limba română și Studii de Securitate), scrisoarea va fi redactată în limba română, iar pentru programele în limbi străine (Științe Politice în limba franceză, Științe Politice în limba engleză, Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză), scrisoarea va fi redactată în limba programului respectiv. Probă eliminatorie (se notează cu admis/respins).

PERFORMANŢĂ ŞCOLARĂ
Evaluarea performanţei şi abilităţilor academice în baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.
În baza acestor probe şi criterii candidaţii sunt ordonaţi descrescător şi apoi, în funcţie de numărul de locuri la buget/taxă disponibile pentru sesiunea respectivă de admitere, sunt stabilite listele preliminare de 

 • candidaţi admişi pe locuri de la buget; 

 • candidaţi admişi pe locuri cu taxă; 

 • candidaţi admişi pe lista de aşteptare; şi 

 • candidaţi respinşi.

Departajarea candidaţilor admişi cu aceeaşi medie pe ultimul loc pe aceste liste se va face, în ordine, în funcţie de: 

a. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

Atenție! În cazul înscrierii la mai multe programe de studii va fi depus un dosar cu actele în original și câte un dosar cu copiile actelor pentru fiecare din celelalte programe.
 

IMPORTANT: Candidații care au susţinut examenul de bacalaureat înainte de 2019, în afara diplomei de bacalaureat (sau echivalent) vor adăuga dosarului o declarație notarială în funcție de situația în care se află, astfel: 

 1. Absolvenţii care NU au urmat un program de studii universitare pe locuri subvenționate de la Bugetul de stat al României 
 2. Declaraţie notarială a candidatului care să ateste faptul că nu a mai urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original). Pentru înscrierea online, aceasta este un fișier PDF separat.
 3. Absolvenţii care au urmat unul sau doi ani de studii de licenţă pe locuri subvenţionate de la Bugetul de stat al României
 4. Declaraţie notarială a candidatului care să precizeze pe ce perioadă a urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original). Pentru înscrierea online, aceasta este un fișier PDF separat.

Absolvenții care au urmat studii universitare complete pe locuri subvenţionate de la Bugetul de stat al României pot candida numai pe locurile cu taxă.

Pentru a obține scutire de taxă de admitere, candidatul va depune la președintele comisiei de admitere solicitarea de scurire de taxă împreună cu unul din următoarele documente:

 • copii după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); 

 • adeverinţă de la casa de copii sau centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a unuia dintre susţinătorii legali (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal angajat al Universității din Bucureşti a unuia dintre susţinătorii legali (în cazul celor aflați în această situaţie).

 • Dacă cererea este admisă, președintele comisiei de admitere va înscrie avizul său pe cerere. 

Pentru înscrierea electronică, cererile de scutire de taxă se trimit la admitere@fspub.unibuc.ro înaintea depunerii documentelor în formularul online, iar în cazul avizării pozitive candidatul va primi pe mail de pe această adresă cererea conținând avizul, în format electronic, pentru încărcare în formularul online. 

Mențiune1: Scutirea de taxă se acordă doar pentru înscriere la un singur program de studii. Pentru înscrierea la două sau mai multe programe candidatul va plăti 75 RON, în condiții similare cu cei care nu sunt scutiți de taxă.  
Mențiune2: Sunt 73 de locuri la buget din care 1 loc pentru cetățeni români de etnie romă; 5 locuri pentru studenți absolvenți de licee din mediul rural; 3 locuri etnici români, 4 locuri pentru candidați non UE.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 20/07/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Eseu Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Eseu motivațional
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
SP1201 - Introduction to Political Science
SP1202 - History of Political Thought I
SP1203 - Politics and Society in Modern Europe
SP1204 - Introduction to Political Communication
SP1205 - Government and Politics in Romania in the 19th and 20th Centuries
SP1206 - Academic Writing
SP1207 - Computer Skills I
SP1208 - English for Political Science I
SP1209 - Pedagogical Counselling I
SP1210 - Physical Education I
SP1211 - The Romanian Political System
SP1212 - History of Political Thought II
SP1213 - Politics and Society in 20th Century Europe
SP1214 - Introduction to the Study of International Relations, Security and Development
SP1215 - Political Sociology
SP1216 - EU Governance: Theories and Practices
SP1217 - Computer Skills II
SP1218 - English for Political Science II
SP1219 - Pedagogical Counselling II
SP1220 - Physical Education II
Anul 2
SP1221 - Comparative Constitutionalism: Political Institutions and Procedures
SP1222 - International Governance, Institutions and Organizations
SP1223 - Research Methods for Political Science
SP1224 - Political Science. Scope and Concepts
SP1225 - Politics of the Middle East
SP1226 - International Politics: International Affairs and Diplomacy
SP1227 - Internship I
SP1228 - English for Political Science III
SP1229 - Political Parties and Ideologies
SP1230 - Statistics
SP1231 - Theories of Democracy
SP1232 - Latin American Politics and Society
SP1233 - Comparative Political Analysis
SP1234 - Applied Research Methods in Political Science
SP1235 - Internship II
SP1236 - English for Political Science IV
Anul 3
SP1237 - Public Policies
SP1238 - Professional Counselling
SP1239 - Economic Theories and Policies
SP1241 - Politics of Memory and the Democratization Process in the Aftermath of WW2
SP1242 - The Romanian Legal System
SP1243 - Comparative Legislative Processes
SP1244 - Quantitative Data Analysis
SP1245 - Literature and Politics: Dystopian Fiction as Social Critique
SP1247 - Methodology Seminar
SP1248 - European Political Cultures
SP1249 - Human Resources
SP1250 - Nazi Dictatorship and the Holocaust
SP1251 - Revolution and Social Conflict in History
SP1252 - Cultural Diplomacy

Facultatea de Ştiinţe Politice

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Ştiinţele politice sunt un domeniu interdisciplinar ce contribuie în mod fundamental la înţelegerea societăţii şi a problemelor acesteia, precum şi la formarea unor personalităţi independente intelectual, capabile să genereze şi să pună în practică proiecte de succes pentru dezvoltarea personală şi comunitară, stimulând în acelaşi timp schimbări sociale în spiritul libertăţii, creativităţii şi al valorilor democratice.

Actualmente, FSPUB este o comunitate de peste 1300 de studenţi, dintre care anual cca. 10-15% studenţi străini. Corpul didactic titular al facultăţii, format din 48 de profesori vorbitori a cel puţin o limbă străină, este grupat în Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate şi Şcoala Doctorală de Ştiinţă Politică. În fiecare an, FSPUB găzduieşte lectori invitaţi din străinătate şi organizează câteva zeci de evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale, contribuind astfel la crearea celei mai inovatoare, complexe şi internaţionalizate oferte curriculare din învăţământul superior românesc de ştiinţe sociale.

Studenți înmatriculați licență: 894

Studenți înmatriculați master: 204

Cadre didactice: 43

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 25

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație