Artele spectacolului (actorie)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Una dintre preocupările permanente ale Facultăţii de Arte este afirmarea naţională şi internaţională în activităţile artistice şi de cercetare ştiinţifică.

Obiective specifice: promovarea excelenţei în activitatea artistică şi în procesul de cercetare ştiinţifică; stimularea competiţiei pentru atragerea resurselor financiare; încurajarea diversităţii şi accesului la resurse şi oportunităţi multiple.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Teatru şi artele spectacolului

Specializare: Artele spectacolului

Locuri disponibile (total): 15

Locuri disponibile (buget): 13

Locuri disponibile (taxă): 2

Taxă anuală de studii: 6.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Proba I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins

subproba 1- practic:

1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;

2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;

3. lectură la prima vedere.

Bibliografie:

Dramaturgie universală:

Albert Camus – “Neînţelegerea”;  A.P. Cehov - “Pescăruşul”;  Maxim Gorki – “Azilul de noapte”; William Shakespeare – “Hamlet”.

Dramaturgie  română:

I. L. Caragiale - “O scrisoare pierdută”; Barbu Ştefănescu Delavrancea – “Apus de soare”;  Camil Petrescu – “Suflete tari”;  Marin Sorescu – “A treia ţeapă”.

subproba 2– colocviu

1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1- practic - pondere 50%:

-atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.

subproba 2- practic – pondere 50%:

-interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen, dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).

Criterii departajare medie egala:

1. Media generală a examenului de bacalaureat

2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 25/07/2018

Perioadă probe: de la 27/07/2018 până la 28/07/2018

Perioadă rezultate: 29/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă probe: de la 11/09/2018 până la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Proba vocationala Da Nu N/A Da Proba practica Proba I
Atelier de improvizație Nu Nu 50% Nu Proba practica Proba II
Monolog Nu Nu 50% Nu Proba orala Proba II

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Arte

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Înfiinţată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3478/26.03.1998, Facultatea de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius” şi-a început activitatea la 1 octombrie 1998. Una dintre preocupările permanente ale Facultăţii de Arte este afirmarea naţională şi internaţională în activităţile artistice şi de cercetare ştiinţifică. Obiective specifice: promovarea excelenţei în activitatea artistică şi în procesul de cercetare ştiinţifică; stimularea competiţiei pentru atragerea resurselor financiare; încurajarea diversităţii şi accesului la resurse şi oportunităţi multiple.

Cadre didactice: 42

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație