Asistenţă medicală generală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Organizată în cinci departamente (științe morfologice și funcționale, clinic-medical, clinic chirurgical, farmaceutic și medicină dentară), școala noastră medicală, depune toate eforturile pentru a oferi societatii personal medical inalt calificat.

Facultatea de medicină are în dotare laboratoare echipate la cele mai înalte standarde destinate studiului disciplinelor preclinice, precum si facilități adecvate studiului materiilor clinice.

Facultatea noastră oferă 7 programe de studiu la nivel de licență: Medicină; Farmacie; Medicină Dentară; Asistentă medicală generală; Moaşe; Medicină – Enna, Italia; Asistentă medicală generală – Enna, Italia.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină

Specializare: Asistenţă medicală generală

Locuri disponibile (total): 125

Locuri disponibile (buget): 90

Locuri disponibile (taxă): 35

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media finală de admitere se calculează din:

  • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplina: Biologie (cls. a XI-a).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 14/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie
Biochimie medicală
Genetică medicală
Fiziologie
Fiziopatologie
Biologie celulară şi moleculară
Histologie
Morfopatologie
Bacteriologie şi virusologie
Parazitologie
Biofizică
Farmacologie
Informatică medicală şi biostatistică
Nursing general
Limbi moderne
Educaţie fizică
Bioetică şi deontologie medicală
Practică - nursing general
Discipline opționale (Embriologie / Medicină şi cultură)
Anul 2
Semiologie medicală
Medicină internă
Nutriţie şi dietetică
Pneumoftiziologie
Puericultură
Pediatrie
Boli infecţioase
Epidemiologie
Igienă. Profilaxie si educaţie sanitară
Radiologie
Sociologie medicală
Neonatologie
Nursing în boli interne
Nursing în pediatrie
Nursing comunitar
Practică - activităţi clinice în afara spitalelor
Practică - specialităţi medicale
Discipline opționale (Medicină sportivă / Principii de administraţie)
Anul 3
Semiologie chirurgicală
Chirurgie generală
O.R.L.
Oftalmologie
Ortopedie – traumatologie
Urologie
Obstetrică-ginecologie
Endocrinologie
Dermatologie
Oncologie
Psihologie medicală
Metodologia cercetării ştiinţifice
Nursing în boli chirurgicale
Nursing în obstetrică-ginecologie
Nursing comunitar al mamei şi copilului
Practică - activităţi clinice în afara spitalelor
Practică - specialităţi chirurgicale
Discipline opționale (Sexologie / Algeziologie)
Anul 4
Urgenţe medicale
Urgenţe chirurgicale
ATI
Geriatrie
Neurologie
Psihiatrie
Medicină legală
Sănătate publică
Nursing în urgenţe medicale
Nursing în urgenţe chirurgicale
Nursing în neurologie
Nursing în psihiatrie
Nursing al vârstnicului şi boli terminale
Legislaţie socială şi sanitară
Practică - activităţi clinice în afara spitalelor
Elaborare lucrare de licenţă
Discipline opționale (Medicină de familie / Boli tropicale)

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Studiul medicinii la Universitatea "Dunărea de Jos" a început la sfârșitul anilor '90 odată cu înființarea specializării kinetoterapie și a specializării de asistență medicală. Coroborarea dintre tradiția medicală din aceasta zonă și mediul academic, a avut ca rezultat fondarea Facultății de Medicină în anul 2004, prin decizia Guvernului Romîniei, ca o consecință necesară a importantei și a dezvoltării socio-economice a acestei zone. Procesul educaţional în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați are un pronunțat caracter aplicativ şi practic, acesta fiind de altfel un atu al învăţământului medical gălățean, principalul nostru obiectiv fiind acela de a pregăti la cele mai înalte standarde viitorii medici, farmaciști, dentiști și asistente medicale în vederea asigurării unei asistențe medicale de înaltă calitate în regiunea Dunării de Jos. Dezvoltarea facultății este susţinută de o infrastructură modernă desfășurată pe aproximativ 8000 m2, cu amfiteatre spațioase, laboratoare și săli de lucrări dotate la nivel european, accesul în clinici performante, bibliotecă informatizată aflată într-o continuă dezvoltare, cămine noi, și facilități sportive. Facultatea noastră oferă 5 programe de studiu la nivel de licență: Medicină; Farmacie; Medicină Dentară; Asistentă medicală generală; Moaşe. Anual, sub egida Facultății de Medicină și Farmacie, se desfășoară Sesiuni Științifice Studențești, Zilele Medicale Gălățene precum și conferințe cu caracter național și internațional. Suntem onoraţi invitându-vă să ne cunoaşteţi şi să descoperiţi în Facultatea de Medicină și Farmacie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați un partener dinamic şi valoros în cercetare, educaţie şi practică medicală.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

Lista de comparație