Silvicultură
Program de licență

Misiune

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca) este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată în octombrie 1869, sub numele de “Institutul de Învăţământ Agronomic ClujMănăştur”. De-a lungul a peste 140 de ani, învăţământul superior agricol clujean s-a afirmat ca unul dintre cele mai performante din România, atât în domeniul educaţiei, cât şi al cercetării ştiinţifice. În acest timp, “Agronomia” clujeană a beneficiat de aportul unor personalităţi de primă mărime ale învăţământului şi ştiinţei din ţara noastră, iar absolvenţii universităţii s-au afirmat constant prin rezultate remarcabile, atât în producţie, cât şi în cercetare, în ţară sau peste hotare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Silvicultură

Specializare: Silvicultură

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 90

Locuri disponibile (buget): 52

Locuri disponibile (taxă): 38

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.62

Ultima medie (taxă): 6.0

Taxă anuală de studii: 4.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere *

Selecţia candidaţilor la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii) pentru anul universitar 2016-2017 se face cu examen de admitere, după media obţinută la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă rezultate: de la 22/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2018 până la 09/09/2016 *

Perioadă rezultate: de la 12/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acord scris cu privire la preluarea datelor cu caracter personal (în vederea preluării automate a rezultatelor de la Bac)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Descriere

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca) este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată în octombrie 1869, sub numele de “Institutul de Învăţământ Agronomic Cluj Mănăştur”. De-a lungul a peste 140 de ani, învăţământul superior agricol clujean s-a afirmat ca unul dintre cele mai performante din România, atât în domeniul educaţiei, cât şi al cercetării ştiinţifice. În acest timp, “Agronomia” clujeană a beneficiat de aportul unor personalităţi de primă mărime ale învăţământului şi ştiinţei din ţara noastră, iar absolvenţii universităţii s-au afirmat constant prin rezultate remarcabile, atât în producţie, cât şi în cercetare, în ţară sau peste hotare.

Cadre didactice: 78

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu 145 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

Universitatea asigură formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii şi prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi postuniversitare bazate pe dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării.

Aspiraţia spre excelenţă, înscrisă în misiunea USAMV Cluj-Napoca, cuprinde şi activitatea de cercetare, care pentru a deveni competitivă, a început a fi organizată în puternice centre de cercetare care să polarizeze şi să atragă finanţări interne şi internaţionale. În prezent sunt deja constituite 9 centre de cercetare, unele recunoscute de CNCSIS, altele cu aspiraţii de afirmare şi participare la programele de formare a consorţiilor multinaţionale în vederea utilizării programelor comunitare pentru integrarea în Spaîiul European al Cercetării (ERA).

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca are o îndelungată tradiţie în cooperarea internaţională, atât pe plan didactic cat şi ştiinţific. Colaborările în cadrul programelor Erasmus, Erasmus Mudus, CEEPUS, COST, AUF au permis unui număr semnificativ de studenţi ai universităţii noastre să studieze în străinătate sau să petreacă stagii de formare academica post-universitară în laboratoare de top din Europa. Deschiderea spre internaţionalizare a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca reprezintă un obiectiv important în strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație