Computer Science for Economics
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

The Computer Science for Economics Bachelor program from the School of Computer Science for Business Management is a three-year program that prepares you for database administration, programing, software design, web design and network administration. We adapt our curricula each year to the continuous changes of the IT market. At the same time, we foster innovation through our students in the Microsoft Innovation Center, by creating various types of applications, posted by them on the marketplace. We offer free licensed software for our students, access to various official study materials and the possibility of being certified by Microsoft within the Certiport - Romanian-American University Testing Center.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Informatică economică

Specializare: Informatică economică

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (taxă): 100

Taxă anuală de studii: 12.900 lei

Taxă de înscriere: 225 lei

Descriere

STEP 1 Complete the Contact Form STEP 2 Start your online application. Click here: admission.ro-am.ro. Please have the required documents scanned (see below comprehensive list). You will be required to pay the application fee (50 EURO) through an online payment system STEP 3 Prepare for the online interview with the Admission Staff (within 5 days from receiving your scanned copies of the documents) STEP 4 Fulfill the requirements from the Conditional Offer issued by the University (e.g. obtain your final degree/qualification with a satisfactory grade) STEP 5 Wait for the Letter of Acceptance (issued by the Ministry of National Education in Romania) STEP 6 Pay the Tuition Fee for one year (more on Fees and Finances) either online by card or download the pro forma invoice and make the payment at your local bank STEP 7 Apply for a student Visa at the local Romanian Embassy or Consulate (more information on Visa Application) STEP 8 Buy your ticket to Bucharest and become a Romanian-American University Student! MORE INFORMATION ON :www.ro-am.ro!

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2015 până la 24/07/2015

Perioadă probe: de la 26/07/2015

Perioadă rezultate: de la 27/07/2015

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 27/07/2015 până la 19/09/2015

Perioadă probe: de la 20/09/2015

Perioadă rezultate: de la 21/09/2015 până la 24/09/2015

Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Informatică Managerială

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Facultatea organizează programe de studii universitare de licență și masterat, cu frecvență, încadrate în domeniul Cibernetică, statistică și informatică economică, Specializarea Informatică economică. Atuurile Facultății de Informatică Managerială: un plasament cert pe piața forței de muncă; pe de o parte, există pe piața muncii o cerere mare de specialiști din domeniul IT, care va continua și in următorii ani, iar pe de altă parte, pregătirea absolvenților facultății corespunde cerințelor angajatorilor privind cunoștințele de specialitate și abilitățile practice necesare; recunoașterea pe piața internațională: prin aptitudinile si cunoștințele dobândite în domeniu, absolvenții facultății pot viza oferta de locuri de munca in domeniul IT la firme din țară, din străinătate, precum si in companii străine cu sediul in țara noastră; o bună legătură cu activitatea practică și cu cerințele actuale și de perspectivă ale unui specialist IT în domeniul economic; aceasta se realizează printr-o legătură permanentă cu mediul de afaceri și social, cu companii de top din domeniul IT&C, care contribuie la adaptarea permanentă a planurilor de învățământ la cerințele pieței muncii; asigură specialiști de înaltă clasă într-un domeniu în care funcțiile sunt stimulate de economie prin venituri consistente și de către guvern prin scutirea de impozit

Cadre didactice: 28

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea Româno-Americană este o instituție de învățământ superior particulară, acreditată și evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu calificativul "Grad de încredere ridicat”. A fost înființată în anul 1991, având drept scop adaptarea și implementarea unor valori educaționale din învățământul superior american și european, în scopul realizării standardelor de calitate și competitivitate a procesului de învățământ.

Experiența internațională constituie o componentă vitală a educației studenților și a pregătirii cadrelor didactice. Universitatea Româno-Americană are încheiate acorduri și parteneriate cu universități din SUA, din Europa și America Latină, în cadrul cărora se derulează schimburi interacademice pentru cadrele didactice și studenți.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 349

Programe similare

Lista de comparație