Biologie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Formarea de profesori de biologie pentru învățământul gimnazial și liceal. Formarea de biologi care să lucreze în laboratoarele din unitățile sanitare, industria alimentară, protecția plantelor, protecția mediului precum și în grădini botanice sau zoologice, rezervații naturale, etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Biologie

Specializare: Biologie

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 27

Locuri disponibile (taxă): 13

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.61

Ultima medie (taxă): 7.09

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:
- 80% media de la examenul de bacalaureat;
- 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Matematici cu aplicații în biologie
Informatică aplicată
Istoria biologiei
Redactare și comunicare științifică și profesională
Etică și integritate academică
Sport
Chimie generală
Anatomie și igienă umană
Biofizică
Biologia și sistematica nevertebratelor
Psihologia educaţiei
Morfologie și anatomie vegetală
Biologia și sistematica vertebratelor
Citologie și biologie celulară
Biochimie
Practică II
Limbi străine (engleză, franceză, germană)
Pedagogie I
Anul 2
Fiziologie vegetală
Histologie și embriologie vegetală și animală
Fiziologie animală-funcţii de relație
Microbiologie generală
Sistematica plantelor (Criptogame)
Inginerie genetică
Sport III
Practică III
Pedagogie II
Sistematica plantelor (Fanerogame)
Taxonomie
Botanică tropicală
Limbi străine (germană, franceză, engleză)
Paleobiologie
Genetica plantelor
Hidrobiologie
Genetică generală
Ecologie generală
Funcţii de nutriţie şi reproducere la animale
Didactica specialităţii
Anul 3
Anatomie comparată
Colectarea și conservervarea materialului didactic
Fiziopatologie și explorări funcționale
Imunobiologie
Genetică umană
Ornitologie
Evoluţionism
Biologie moleculară
Etologie
Antropologie
Instruire asistată pe calculator
Practică pedagogică I
Conservarea naturii
Practică pegagogică II
Managementul clasei de elevi
Entomologie
Fitopatologie
Biologia și tipologia ecosistemelor praticole
Bazele biologice ale culturii plantelor de câmp
Susținere licență
Practică - lucrare de licență
Fitocenologie
Parazitologie generală
Examen absolvire nivel I

Descriere

Facultatea de Agricultură înfiinţată în 1945, este cea mai veche facultate a universităţii noastre. Până în 1989 ea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate, pe rând, după această perioadă, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti. În prezent, facultatea funcţionează cu următoarele specializări : -Agricultura -Biologie -Ingineria si protectia mediului in Agricultura -Protecţia plantelor -Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară -Masuratori terestre si cadastru

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

Lista de comparație