Protecţia plantelor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Formarea de ingineri agronomi specializați în protecția plantelor capabili să conceapă și să aplice strategii de protecție a plantelor specifice sistemelor de agricultură.

Obiectivele generale, legate de planul general al calificării de inginer agronom:

 • cunoașterea factorilor abiotici și biotici care condiționează producția agricolă în general și a producției culturilor în sistem ecologic de realizare;
 • cunoașterea biologiei organismelor vegetale din ecosistemele agricole relevante pentru agricultura durabilă;
 • cunoașterea elementelor de biochimie, genetică și fiziologie vegetală ce intervin în relațiile dintre plante pe de o parte și agenții patogeni și daunători pe de altă parte;
 • cunoașterea procedeelor matematice, statistice și informaționale de determinare cantitativă și calitativă a atacului agenților patogeni și dăunătorilor din culturile agricole;
 • cunoașterea bazei energetice și utilajelor folosite în agricultură cu accent pe cele utilizate în protecția plantelor;
 • însușirea tehnologilor de producție integrată a plantelor agricole;
 • cunoașterea raporturilor dintre producția agricolă și sectoarele adiacente, a unor elemente financiar contabile, juridice, de relații cu publicul, etc

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Agronomie

Specializare: Protecţia plantelor

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 15

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.58

Ultima medie (taxă): 6.51

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:
- 80% media de la examenul de bacalaureat;
- 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Biofizică şi agrometeorologie
Baza energetică şi maşini agricole
Botanică
Matematică și statistică
Informatică
Pedologie
Introducerea în practica agricolă
Microbiologie
Limbi străine (germană, franceză, engleză)
Practică
Topografie şi desen tehnic
Pedologie
Biochimie
Botanică
Baza energetică şi maşini agricole
Discipline facultative (Psihologia educaţiei, Educație fizică, Pedagogie I, Originea și diversitatea specilor de plante cultivate, Conducerea tractorului)
Anul 2
Agrotehnică
Managementul proiectului
Terminologie în agricultură
Teledetecţie și GIS
Măsuri de finanțare pentru agricultură
Etnologie şi folclor
Agrochimie
Baza energetică şi maşini agricole
Îmbunătăţiri funciare
Fiziologia plantelor
Cadastru funciar
Educație fizică I, II
Sisteme de agricultură
Didactica specialităţii
Resurse de sol
Pedologie ameliorativă
Practică
Agrotehnică
Agrochimie
Ecoeconomie
Genetică
Ecologie şi protecţia mediului
Tehnica experimentală
Comunicare profesională
Anul 3
Fitopatologie I
Instruire asistată de calculator
Ecoturism
Etică și integritate academică
Nutriție protectivă
Colect. prep. şi cond mat ento şi fitop
Acarieni, nematozi și entomofagi
Management
Virozele și bacteriozele plantelor
Entomologie
Ameliorarea plantelor
Herbologie specială
Pr. ped. în înv.preuniv.obligat I, II.
Virozele și bacteriozele plantelor
Comunicare profesională
Managementul clasei de elevi
Irigarea culturilor
Bioterapie vegetală
Practică
Entomologie specială
Acarieni, nematozi și entomofag
Fitotehnie
Economie rurală
Protecţia plantelor tropicale
Anul 4
Fitofarmacie, ecotox și securitatea producției vegetale I, II
Protecţia pădurilor
Fitopatologie II
Marketing
Sisteme de producţie integrată
Prognoză avertizare şi carantină fitosanitară
Cultura plantelor furajere
Conducere auto
Practică de proiect
Practică de specialitate
Control fitosanitar
Protecţia produselor agricole de origine vegetale
Tehnologii horticole
Strategii de combatere nonpoluantă
Limbi straine II (engleză, franceză, germană)

Descriere

Facultatea de Agricultură înfiinţată în 1945, este cea mai veche facultate a universităţii noastre. Până în 1989 ea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate, pe rând, după această perioadă, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti. În prezent, facultatea funcţionează cu următoarele specializări : -Agricultura -Biologie -Ingineria si protectia mediului in Agricultura -Protecţia plantelor -Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară -Masuratori terestre si cadastru

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

 • Protecţia plantelor

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 • Protecția plantelor

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 • Agricultura ecologica

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

 • Gestiunea mediului si resurselor naturale

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Lista de comparație