Medicină
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultate modernă și dinamică, Medicina clujeană se individualizează printr-o ofertă educațională atractivă: patru programe de studiu la nivelul licență, treisprezece masterate, o școală doctorală remarcabilă și toate specializările pentru rezidențiat, misiunea echipei de conducere fiind creșterea permanent a calității actului didactic și implicit a actului medical. Ca un atu suplimentar al școlii noastre, trebuie menționat faptul că Facultatea de Medicină clujeană este printre puținele instituții din lume care oferă o specializare în trei limbi, respectiv medicina în română, engleză și franceză. Datorită mobilității profesionale a absolvenților noștri, adaptarea educației medicale la cerințele moderne ale serviciilor de sănătate devine un deziderat fundamental. Într-o societate globalizată, unde concurența acerbă obligă la practicarea standardelor de maximă exigență, formarea medicilor trebuie să urmeze două coordonate majore: dobândirea expertizei profesionale și a abilităților practice necesare, și în paralel, obținerea unor competențe superioare de comunicare, grefate pe o etică profesională ireproșabilă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Medicină

Locuri disponibile (total): 320

Locuri disponibile (buget): 300

Locuri disponibile (taxă): 20

Taxă anuală de studii: 8.100 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Concursul se desfăşoară după sistemul „grilă” al întrebărilor cu răspunsuri multiopţionale.

Proba de concurs se va susţine din tematica pe care o găsiți AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 26/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de înscriere
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Formular de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anul 1
Anatomie şi embriologie generală. Anatomie topografică și secțională
Biofizică medicală
Biologie celulară și moleculară
Biostatistică și Informatică medicală
Psihologie medicală
Bioetica medicală și Istoria medicinei
Bazele comunicării medicale
Biochimie descriptivă
Fiziologie
Prim ajutor medical
Științele comportamentului. Sociologie medicală
Învățare prin rezolvare de probleme
Limba modernă (lb.română pt străini)
Educație fizică
Practică medicală de specialitate
Curs opţional
Anul 2
Anatomie aplicată topografică și secţională
Biochimie metabolică
Histologie
Fiziologie
Microbiologie generală
Genetică medicală
Metodologia cercetării ştiinţifice
Asistenţa primară a stării de sănătate
Limbi moderne/ limba română
Educaţie fizică
Practică medicală de specialitate
Anul 3
Semiologie medicală
Semiologie chirurgicală
Fiziopatologie
Anatomie patologică
Farmacologie
Igienă
Curs opţional
Microbiologie clinică
Imunologie
Limba română (pentru străini)
Practica medicală de specialitate
Anul 4
Medicină internă. Gastroenterologie
Farmacologie clinică
Radiologie. Aparat locomotor , excretor şi urgenţe
Imagistică
Hematologie
Biochimie clinică
Urologie
Medicina muncii şi boli profesionale
Chirurgie generală
Chirurgie oncologică
Chirurgie cardiovasculară și toracică
Chirurgie plastică
Chirurgie cranio-maxilo-facială
Ortopedie-traumatologie
Ortopedie pediatrică
Endocrinologie
Diabet zaharat, boli de nutriție și de metabolism
Practică medicală de specialitate
Oftalmologie
Nefrologie
Anul 5
Medicină internă. Cardiologie
Cardiologie intervenţională
Pneumologie
Farmacologie clinică
Neuroştiinţe
Neurologie adulţi
Neurologie pediatrică
Neurochirurgie
Radiologie. Aparat respirator, cardiovascular şi neurologie
Pediatrie
Puericultura
Chirurgie pediatrică
ORL
Oncologie
Radioterapie
Reumatologie
Reabilitare medicală
Curs opţional
Pregătirea tezei de licenţă
Practică medicală de specialitate
Anul 6
Medicină de familie
Epidemiologie
Dermatologie
Alergologie
Obstetrică-ginecologie
Neonatologie
Medicină legală
Medicină de urgenţă
Geriatrie
Psihiatrie
Psihiatrie pediatrică
Boli infecţioase
Formare în centrul de abilități practice. Educație interprofesională
Sănătate publică şi management
Malpraxis și drept medical. Deontologie medicală
Curs opţional
Pregătirea tezei de licenţă

Descriere

"De peste 140 de ani, Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca și-a adus contribuția la îngrijirea sănătății oamenilor, formând zeci de generații de medici valoroși și devotați profesiunii alese. Numele nostru este un brand al orașului în care trăim, iar modul în care acest nume este perceput de comunitate este rezultatul anilor de eforturi și dăruire a dascălilor și totodată a absolvenților și studenților școlii de medicină clujene.

Facultate modernă și dinamică, Medicina clujeană se individualizează printr-o ofertă educațională atractivă: patru programe de studiu la nivelul licență, treisprezece masterate, o școală doctorală remarcabilă și toate specializările pentru rezidențiat, misiunea echipei de conducere fiind creșterea permanent a calității actului didactic și implicit a actului medical. Ca un atu suplimentar al școlii noastre, trebuie menționat faptul că Facultatea de Medicină clujeană este printre puținele instituții din lume care oferă o specializare în trei limbi, respectiv medicina în română, engleză și franceză.

Datorită mobilității profesionale a absolvenților noștri, adaptarea educației medicale la cerințele moderne ale serviciilor de sănătate devine un deziderat fundamental. Într-o societate globalizată, unde concurența acerbă obligă la practicarea standardelor de maximă exigență, formarea medicilor trebuie să urmeze două coordonate majore: dobândirea expertizei profesionale și a abilităților practice necesare, și în paralel, obținerea unor competențe superioare de comunicare, grefate pe o etică profesională ireproșabilă.

Suntem convinși cu toții de necesitatea progresului continuu, precum și de competiția existentă între facultățile similare pe piața modernă a educației. Conștiința concurențială va face diferența. O diferență fundamentală care ne va permite să rămânem lideri în plan național şi să aspirăm la o relevanță cât mai pregnantă la nivelul Europei Est-Centrale. Mândri de tradiția și de prezentul nostru, încrezători în viitor, vă invităm să ne descoperiți."

Cuvântul Decanului - Prof. dr. Anca Dana Buzoianu

Cadre didactice: 69

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” reprezintă leagănul educaţiei medicale clujene cu o istorie a căror izvoare apar în anii 1500 şi este azi una din cele mai importante şi mai apreciate universităţi din România. 

După multiple transformări care au ţinut de istoria Transilvaniei, zbuciumată dar puternică în afirmarea entităţii româneşti, Facultatea de Medicină ia naştere ca prima Şcoală de Medicină în limba română, la Cluj. Profesorul Iuliu Haţieganu, al cărui nume îl poartă astăzi universitatea noastră, a fost primul dascăl și decan al noii facultăţi, o personalitate de excepţie fiind fondatorul şcolii medicale clujene.

Avem astăzi un renume internaţional, pe care ne dorim cu toţii să îl păstrăm dar şi să îl ducem mai departe cu ajutorul studenţilor noştri, cei pe care cu bucurie şi interes îi primim în fiecare an cu porţile deschise. Ne propunem ca alături de fiecare nou student să urcăm treptele calităţii şi ale excelenţei umane şi profesionale. Universitatea este azi recunoscută ca o universitate de prestigiu în ţară, fiind considerată una din universităţile de cercetare şi educaţie, intrând astfel în clasamentul primelor 12 şcoli de învăţământ superior româneşti.

În Universitate învaţă azi peste 5.700 studenţi din ţară şi din peste 50 de ţări din întreaga lume, în 3 mari facultăţi: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie. Aceasta dă o alură distinctă multiculturală, plină de farmec. Calitatea învăţământului din Universitatea noastră, condiţiile deosebite de practică şi deschiderea comunităţii noastre au făcut ca liniile de predare franceză şi engleză să atragă mai mult de 2.000 de studenţi din Uniunea Europeană şi din alte ţări de pe toate continentele.

Suntem o instituţie în care educaţia se află pe lista obiectivelor majore. Fiecare absolvent al universităţii noastre, indiferent de specialitatea sa, va fi bine primit pe piaţa muncii internaţionale datorită pregătirii temeinice oferite pe tot parcursul anilor de învăţământ de un corp academic de excepţie. Susţinem creşterea calităţii şi vizibilităţii prin cercetare creând facilităţi la standarde internaţionale pentru promovarea cercetării şi a cercetătorilor ei.

Dacă doriţi să faceţi parte dintr-o universitate unde fiecare contează, unde fiecare poate deveni un profesionist de excepţie şi unde calitatea umană şi excelenţa primează, aceasta este universitatea pe care o căutaţi.

Campusul universitar este întreg orașul Cluj, fermecătoarea citadelă a Transilvaniei ce vă primește cu braţele deschise, cu aerul occidental deja binecunoscut. Un oraş plin de oportunităţi culturale, biblioteci, teatre, concerte şi muzee, cu o arhitectură barocă de excepţie dar şi o viață studenţească antrenantă, multiculturală şi deschisă. Un oraş cu nu mai puțin de şase universităţi în care amprenta studenţilor devine emblema oraşului.

Vă invităm să ne vizitaţi oricând, fie prin pagina noastră electronică fie direct în campusul universitar. Universitatea noastră vi se potriveşte!

Mesaj Prof. Dr. Alexandru Irimie - Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație