Istoria mondială, sisteme şi relaţii internaţionale
Program de master

Misiune

Misiunea principală a specializării este de a pregăti specialişti pentru învăţământ şi cercetare în raport cu cerinţele actuale de competitivitate şi competenţă, promovarea unei oferte educaţionale şi sistemul de formare continuă pentru resursele umane, regionale şi naţionale. Totodată, se are în vedere depăşirea unei specializări înguste, reductive, limitate la datele cognitive specifice unei discipline stricte şi lărgirea orizontului de cunoaştere (teoretică şi aplicativă) înspre domenii conexe ale programului de studiu, cum ar fi teoria textului, imagologia, filosofia culturii, studiul axiologic al modernităţii şi postmodernităţii, teoria şi practica lecturii, comunicarea mass-media etc., în vederea unui fertil dialog interdisciplinar şi transdisciplinar.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Istorie

Specializare: Istorie

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 98

Locuri disponibile (buget): 27

Locuri disponibile (taxă): 71

Ultima medie (buget): 6.71*

Taxă anuală de studii: 3.400 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media genereală la concursul de admitere:

- 60 % nota la examenul scris;

- 40 % media examenului de licență.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: de la 23/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 30/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 27/08/2018 până la 13/09/2018

Perioadă probe:de la 14/09/2018

Perioadă rezultate: de la 14/09/2018 până la 21/09/2018

Examene admitere *

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Specialitate Da Nu 60% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de competență lingvistică
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Ştiinţe şi Litere are un caracter complex, alcătuirea cursurilor pe care le oferă fiind strâns legată de situaţia şi cerinţele economice din România de azi. Studenţii şi cadrele didactice beneficiază în timp real de ultimele noutăţi economice, sociale, ştiinţifice şi didactice. Prin existenţa Centrului de comunicaţii RoEduNet (Romanian Educational Network), toate laboratoarele Facultăţii de Ştiinţe şi Litere sunt conectate la Internet, principalul flux informaţional al lumii moderne. Misiunea Facultăţii de Ştiinţe şi Litere este de a pregăti specialişti cu o paletă largă de cunoştinţe generale şi ştiinţifice. Pregătirea studenţilor vizează în principal stimularea creativităţii acestora în gândire şi acţiune, dezvoltarea capacităţii de a inova, de a inventa şi de a-şi folosi pe deplin resursele intelectuale. Prin modul de organizare, prin calitatea actului educaţional şi ştiinţific, Facultatea de Ştiinţe şi Litere este o componentă importantă a “societăţii educaţionale” româneşti.

Studenți înmatriculați licență: 724

Studenți înmatriculați master: 255

Cadre didactice: 41

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 23

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

De la fondarea sa în anul 1960, asigurându-şi continuitatea instituţională şi permanenţa culturală în ciuda a numeroase constrângeri şi obstacole, Universitatea "Petru Maior", la început de mileniu, se prezintă în deplina sa maturitate şi reputaţie ca o autentică şi generoasă "Universitate pentru comunitate".

Pe parcursul timpului Universitatea "Petru Maior" a cunoscut o evoluţie complexă, marcată de evenimentele perioadei istorice pe care a traversat-o. Dar, în permanenţă ea a îndeplinit un rol important ca nucleu de spiritualitate şi cultură în arealul mureşean.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 813

Programe similare

Lista de comparație