Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Odată cu creşterea volumului şi complexităţii activităţilor economice, a importanţei actului decizional al conducerii, s-a manifestat, tot mai acut, necesitatea fundamentării pe baze ştiinţifice a măsurilor de îmbunătăţire a stării economico-financiare la toate nivelurile de operare economică. Pregătirea specialiştilor în domeniul ştiinţelor economice reprezintă o sarcina obligatorie pentru o societate dornică de prosperitate. În acest context, începând cu anul universitar 1992-1993 în cadrul Universităţii Dimitrie Cantemir, funcţionează Facultatea de Ştiinţe Economice.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 27/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Economie politică
Informatică
Bazele contabilităţii
Matematică aplicată în economie
Limba engleză
Management
Istoria economică
Drept comunitar
Marketing
Finanţe publice
Statistică
Gestiunea financiară a firmei
Limba engleză pentru afaceri
Relaţii economice
Anul 2
Asigurări şi protecţie socială
Corespondenţă pentru afaceri în limba engleză
Sociologie
Preţuri şi concurenţă
Contabilitate managerială
Bazele merceologiei
Economia serviciilor
Contabilitate financiară
Economia comerţului şi turismului
Merceologie alimentară
Tehnici promoţionale
Moneda şi credit
Ecoturism şi turism rural
Managementul resurselor umane
Managementul calităţii serviciilor
Anul 3
Comportamentul consumatorului
Asigurări comerciale
Relaţii valutar financiare internaţionale
Analiză economico financiară
Tehica operaţiunilor de turism
Mărfuri nealimentare şi siguranţa consumatorului

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

Odată cu creşterea volumului şi complexităţii activităţilor economice, a importanţei actului decizional al conducerii, s-a manifestat, tot mai acut, necesitatea fundamentării pe baze ştiinţifice a măsurilor de îmbunătăţire a stării economico-financiare la toate nivelurile de operare economică. Pregătirea specialiştilor în domeniul ştiinţelor economice reprezintă o sarcina obligatorie pentru o societate dornică de prosperitate. În acest context, începând cu anul universitar 1992-1993 în cadrul Universităţii Dimitrie Cantemir, funcţionează Facultatea de Ştiinţe Economice.

Cadre didactice: 59

Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

Simbol al culturii şi al spiritualităţii mureşene Campusul "Dimitrie Cantemir" este o structura modernă, capabilă să ofere condiţii excelente pentru activităţile ştiinţifice şi educative prin locaţia lui, îmbunătăţirea permanentă şi designul ergonomic.

Iniţiat în 1998 cu faza de proiect, Campusul "Dimitrie Cantemir", asigura condiţii optime de instruire şi recreere a elevilor şi studenţilor - devenind un habitat educaţional complet şi complex la standarde europene şi internaţionale.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Limitată

Programe similare

Lista de comparație