Drept
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum: jurist, judecător, procuror, avocat, notar, executor judecătoresc, consilier juridic, lichidator, mediator, grefier, referent de specialitate asigurări, agent consular, ofițer de legătură vamală, consilier de proprietate industrială autorizat, consilier de probațiune, expert vamal, registrator de carte funciară etc. COMPETENȚE PROFESIONALE: Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic; Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic; Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale; Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state; Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă; Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor.

COMPETENȚE TRANSVERSALE: Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului; Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice; Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Juridice

Domeniu de licență/master: Drept

Specializare: Drept

Locuri disponibile (total): 375

Locuri disponibile (buget): 175

Locuri disponibile (taxă): 200

Taxă anuală de studii: 3.800 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criteriile de admitere în anul I la studiile universitare de licență din cadrul Facultății de Drept:

- 30% - test la Limba română;

- 30% - test la disciplina logică;

- 40% - media examenelui de Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 03/08/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 26/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Limba romana Nu Nu N/A Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teoria generală a dreptului
Drept civil. Teoria generală
Drept civil. Persoanele
Drept constiuțional și instituții pulblice
Drept administrativ
Drept roman
Limba franceză
Istoria statului și dreptului
Educație fizică
Logică juridică
Sociologie juridică
Informatică juridică
Informatică economică
Anul 2
Drept civil. Drepturi reale
Drept civil. Teoria obligațiilor
Drept penal general
Drept internațional public
Drept european
Limba engleză
Retorică
Etică și deontologie judiciară
Psihologie judiciară
Psihologie socială
Organizarea sistemului judiciar
Organizarea și etica profesiilor juridice
Criminologie
Drept notarial și publicitate imobiliară
Anul 3
Dreptul mediului
Drept penal special
Drept civil. Succesiuni
Drept civil. Contracte
Drept procesual penal
Drept financiar și fiscal
Practica de specialitate
Dreptul transporturilor
Drept diplomatic și consular
Dreptul proprietății intelectuale
Drept execuțional penal
Dreptul familiei
Drept comercial
Dreptul european al concurenței
Dreptul consumatorului
Anul 4
Dreptul comerțului internațional
Dreptul familiei
Criminalistică
Drept internațional privat
Drept procesual civil
Drept comercial
Dreptul muncii și securității sociale
Practica de specialitate
Protecția internațională a drepturilor omului
Drept bancar
Clinică judiciară
Drept internațional umanitar
Dreptul european al concurenței
Dreptul consumatorului

Facultatea de Drept

Universitatea "Danubius" din Galaţi

Galati

Descriere

Înfiinţată în anul 1992, Facultatea de Drept, prima facultate din cadrul Universităţii „Danubius" din Galaţi şi-a asumat rolul de a contribui la dezvoltarea societăţii şi recunoaşterea valorilor fundamentale în cadrul acesteia, urmărind atingerea unor idealuri la care se raportează astăzi întreaga lume: să dea posibilitatea tinerilor să-şi dezvolte capacităţile la cel mai înalt nivel, să fie bine pregătiţi să lucreze în domeniul ales, să poată contribui efectiv la împlinirea personală, să joace un rol important în configurarea unei societăţi democratice, civilizate şi tolerante. Evoluţia Facultăţii de Drept poate fi sintetizată prin câteva elemente esenţiale: promovarea unei culturi a calităţii, performanţă, eficienţă, competitivitate. Fiţi, aşadar, bineveniţi la Facultatea noastră, care va asigură baza dezvoltării carierei dumneavostră de magistrat, avocat, notar ori consilier juridic!

Universitatea "Danubius" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea ”Danubius” din Galati este o universitate europeana moderna, dinamica, de tip antreprenorial, perfect adaptata societatii contemporane. Cadrele didactice care alcatuiesc corpul profesoral al Universitatii "Danubius" din Galati provin din elita centrelor universitare Iasi, Bucuresti si Galati, si sunt in totalitate doctori sau doctoranzi.

Facultatile universitatii asigura, ca facilitati, cursuri ale titularilor de discipline, servicii de biblioteca cu aproximativ 43000 de volume si peste 2000 de periodice, laboratoare de informatica, clinica juridica si economie, criminalistica, precum si conectare non stop la Internet, care poate fi accesat de toti studentii si cadrele didactice.

Conexiunile academice si de cercetare stiintifica ale Universitatii ”Danubius” acopera America de Nord, Europa și Asia si cunosc un trend continuu ascendent.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 1.000

Programe similare

Lista de comparație