Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competențe: Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare turism și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice administrării afacerilor în industria ospitalității; Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității turistice și în industria ospitalității; Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi; Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în cadrul afacerilor în turism și industria ospitalității; Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative; Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională; Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții din domeniul turismului și industriei ospitalității; 8.Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale. Posibilităţi de angajare după absolvire: Manager în activitatea de turism; Directori general, directori şi asimilaţi; Conducător de întreprinderi mici din turism, activitate ospitalieră, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement; Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale; Economişti.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 25

Taxă anuală de studii: 4.100 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza mediei de licență - 100%;

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie: media generală din anii de studii de licență.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 03/08/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/08/2018

Perioadă rezultate: de la 27/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Calitate și inovare în turism și industria ospitalității
Politici și strategii de dezvoltare în turism și industria ospitalității
Asigurări și reasigurări în turism
Comunicare și relații publice în limba engleză în turism și industria ospitalității
Etică și integritate academică
Managementul resurselor umane în turism și industria ospitalității
Tehnici promoționale în turism
Dezvoltarea destinațiilor turistice
Sisteme informatice pentru managementul afacerilor în turism și industria ospitalității
Practică de specialitate
Anul 2
Managementul calității în turism și industria ospitalității
Cercetări de marketing în turism și industria ospitalității
Dezvoltare locală și regională și industria ospitalității/Legislația în turis, și industria ospitalității
Prețuri și tarife în turism și industria ospitalității
Economia mediului și dezvoltare durabilă/Etică în turism și industria ospitalității
Itinerarii culturale și sisteme turistice europene/ Tehnologie culinară
Diagnosticul firmei de turism/ Asigurări în turism

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Danubius" din Galaţi

Galati

Descriere

Misiunea sa principală constă în formarea de specialişti capabili să susţină şi să dezvolte activitatea economico-financiară la nivel local, regional, naţional şi internaţional, să gestioneze şi să influenţeze dimensiunea valorică a societăţii în domeniile specifice: finanţe şi bănci, administrarea afacerilor; contabilitate şi informatică de gestiune; informatică economică. În societatea modernă, în care nu mai există graniţe sub aspect economic şi financiar, rezultatele se bazează pe valoare şi performanţă, iar unitatea de măsură este succesul, facultatea noastră asigură competenţe şi transformarea proiectelor în realitate. Seriile de absolvenţi ai facultăţii noastre probează realitatea acestor afirmaţii, prin rolul important în societate pe care l-a dobândit o mare parte dintre ei. Prin condiţiile materiale de excepţie pe care le pune la dispoziţie, prin cadrele didactice cu deosebite realizări profesionale şi umane, Facultatea de Ştiinţe Economice investeşte continuu competenţă şi dăruire în viitorul ei, al tinerilor şi al tuturor celor care îşi continuă formarea într-un domeniu de activitate deosebit de important – economia şi finanţele au fost, sunt şi vor fi întotdeauna reperele unei societăţi, alături de valorile morale, obligatorii în meseria noastră. Valorificaţi cu încredere statutul pe care-l dobândiţi prin absolvirea Facultăţii de Ştiinţe Economice, propuneţi-vă obiective tot mai ambiţioase, concentraţi-vă energia şi inteligenţa pentru succesul fiecăruia dintre dvs. şi construiţi, pe această treaptă, un viitor benefic pentru întreaga societate, în plan naţional şi european. Deviza facultăţii noastre: „CALITATE, CONTINUITATE si integrare în VALORILE EUROPENE !"

Universitatea "Danubius" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea ”Danubius” din Galati este o universitate europeana moderna, dinamica, de tip antreprenorial, perfect adaptata societatii contemporane. Cadrele didactice care alcatuiesc corpul profesoral al Universitatii "Danubius" din Galati provin din elita centrelor universitare Iasi, Bucuresti si Galati, si sunt in totalitate doctori sau doctoranzi.

Facultatile universitatii asigura, ca facilitati, cursuri ale titularilor de discipline, servicii de biblioteca cu aproximativ 43000 de volume si peste 2000 de periodice, laboratoare de informatica, clinica juridica si economie, criminalistica, precum si conectare non stop la Internet, care poate fi accesat de toti studentii si cadrele didactice.

Conexiunile academice si de cercetare stiintifica ale Universitatii ”Danubius” acopera America de Nord, Europa și Asia si cunosc un trend continuu ascendent.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 1.000

Programe similare

Lista de comparație