Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Planul de învăţământ pentru studiile universitare la nivel licenţă cu durată de trei ani împreună cu programul de master permit absolvenţilor noştri să se încadreze în următoarele traiectorii de carieră: Manager în domeniul financiar-economic, Director economic, Cadru didactic universitar, Expert contabil, Cercetător, Consultant financiar, Analist financiar, Inspector gestionarea fondurilor europene, Expert gestiunea fondurilor europene, Consultant/Expert autoritate regională/naţională de gestiune a fondurilor europene

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Contabilitate

Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 4.100 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza mediei de licență - 100%;

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie: media generală din anii de studii de licență.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 03/08/2018

Perioadă rezultate: de la 03/08/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/08/2018 până la 26/09/2018

Perioadă rezultate: de la 26/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Finanțele publice și principii generale ale fiscalității
Fiscalitate directă
Evaluarea economică și financiară a afacerii
Afaceri electronice
Etică și integritate academică
Sancțiuni și căi de contestare
Audit statutar
Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România
Contribuții sociale obligatorii
Drept comercial și fiscal
Practică de specialitate
Anul 2
Fiscalitate indirectă
Politici financiare europene
Aspecte privind procedura fiscală
Standarde financiar-contabile și directive europene
Gestiunea financiar-bancară
Standarde europene și internaționale de raportare financiară
Proceduri și legislație vamală
Expertiză și etică în gestiunea afacerilor
Cercetare și disertație

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Danubius" din Galaţi

Galati

Descriere

Misiunea sa principală constă în formarea de specialişti capabili să susţină şi să dezvolte activitatea economico-financiară la nivel local, regional, naţional şi internaţional, să gestioneze şi să influenţeze dimensiunea valorică a societăţii în domeniile specifice: finanţe şi bănci, administrarea afacerilor; contabilitate şi informatică de gestiune; informatică economică. În societatea modernă, în care nu mai există graniţe sub aspect economic şi financiar, rezultatele se bazează pe valoare şi performanţă, iar unitatea de măsură este succesul, facultatea noastră asigură competenţe şi transformarea proiectelor în realitate. Seriile de absolvenţi ai facultăţii noastre probează realitatea acestor afirmaţii, prin rolul important în societate pe care l-a dobândit o mare parte dintre ei. Prin condiţiile materiale de excepţie pe care le pune la dispoziţie, prin cadrele didactice cu deosebite realizări profesionale şi umane, Facultatea de Ştiinţe Economice investeşte continuu competenţă şi dăruire în viitorul ei, al tinerilor şi al tuturor celor care îşi continuă formarea într-un domeniu de activitate deosebit de important – economia şi finanţele au fost, sunt şi vor fi întotdeauna reperele unei societăţi, alături de valorile morale, obligatorii în meseria noastră. Valorificaţi cu încredere statutul pe care-l dobândiţi prin absolvirea Facultăţii de Ştiinţe Economice, propuneţi-vă obiective tot mai ambiţioase, concentraţi-vă energia şi inteligenţa pentru succesul fiecăruia dintre dvs. şi construiţi, pe această treaptă, un viitor benefic pentru întreaga societate, în plan naţional şi european. Deviza facultăţii noastre: „CALITATE, CONTINUITATE si integrare în VALORILE EUROPENE !"

Universitatea "Danubius" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea ”Danubius” din Galati este o universitate europeana moderna, dinamica, de tip antreprenorial, perfect adaptata societatii contemporane. Cadrele didactice care alcatuiesc corpul profesoral al Universitatii "Danubius" din Galati provin din elita centrelor universitare Iasi, Bucuresti si Galati, si sunt in totalitate doctori sau doctoranzi.

Facultatile universitatii asigura, ca facilitati, cursuri ale titularilor de discipline, servicii de biblioteca cu aproximativ 43000 de volume si peste 2000 de periodice, laboratoare de informatica, clinica juridica si economie, criminalistica, precum si conectare non stop la Internet, care poate fi accesat de toti studentii si cadrele didactice.

Conexiunile academice si de cercetare stiintifica ale Universitatii ”Danubius” acopera America de Nord, Europa și Asia si cunosc un trend continuu ascendent.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 1.000

Programe similare

Lista de comparație