Dreptul Uniunii Europene
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Acest program de studiu are ca misiune întregirea pregătirii juridice dobândite prin studiile de licenţă cu pregătirea complementară în domeniul dreptului, oferind masteranzilor o oportunitate deosebită de a studia dreptul european într-un context interdisciplinar de drept, politică şi filosofie prin aprofundarea principiilor, politicilor și regulilor care stau la baza unui sistem juridic aflat încăîn plin proces de evoluție. Integrarea României în Uniunea Europeană face imperios necesară pregătirea unor specialişti în domeniul dreptului european, iar Universitatea „Danubius" asigură, în acest sens, un învăţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare, conform exigenţelor şi cu mijloacele oferite de societatea modernă informaţională şi în continuă dinamic

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Juridice

Domeniu de licență/master: Drept

Specializare: Drept european și internațional

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Ultima medie (taxă): 6.0

Taxă anuală de studii: 4.460 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere:
- 100% media obtinuta la examenul de licenta
 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 25/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chestionar pentru interviul de admitere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Drept instituțional al Uniunii Europene
Drept social european
Dreptul europen al mediului
Drept constituțional comparat
Drept administrativ european
Statutul juridic al persoanei fizice în Uniunea Europeană
Dreptul european al afacerilor
Regimuri matrimoniale în sisteme de drept europene
Etică și integritate academică
Sisteme fiscale europene
Contenios fiscal
Anul 2
Cooperare judiciară în materie penală
Dreptul procesul al Uniunii Europene
Cooperare judiciară europeană în materie civilă
Practică de specialitate
Elaborarea lucrării de disertație
Contractul de muncă în dreptul comparat
Recunoașterea și executarea hotărârilor în Spațiul Juridic al Uniunii Europene

Facultatea de Drept

Universitatea "Danubius" din Galaţi

Galati

Descriere

Înfiinţată în anul 1992, Facultatea de Drept, prima facultate din cadrul Universităţii „Danubius" din Galaţi şi-a asumat rolul de a contribui la dezvoltarea societăţii şi recunoaşterea valorilor fundamentale în cadrul acesteia, urmărind atingerea unor idealuri la care se raportează astăzi întreaga lume: să dea posibilitatea tinerilor să-şi dezvolte capacităţile la cel mai înalt nivel, să fie bine pregătiţi să lucreze în domeniul ales, să poată contribui efectiv la împlinirea personală, să joace un rol important în configurarea unei societăţi democratice, civilizate şi tolerante. Evoluţia Facultăţii de Drept poate fi sintetizată prin câteva elemente esenţiale: promovarea unei culturi a calităţii, performanţă, eficienţă, competitivitate. Fiţi, aşadar, bineveniţi la Facultatea noastră, care va asigură baza dezvoltării carierei dumneavostră de magistrat, avocat, notar ori consilier juridic!

Universitatea "Danubius" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea ”Danubius” din Galati este o universitate europeana moderna, dinamica, de tip antreprenorial, perfect adaptata societatii contemporane. Cadrele didactice care alcatuiesc corpul profesoral al Universitatii "Danubius" din Galati provin din elita centrelor universitare Iasi, Bucuresti si Galati, si sunt in totalitate doctori sau doctoranzi.

Facultatile universitatii asigura, ca facilitati, cursuri ale titularilor de discipline, servicii de biblioteca cu aproximativ 43000 de volume si peste 2000 de periodice, laboratoare de informatica, clinica juridica si economie, criminalistica, precum si conectare non stop la Internet, care poate fi accesat de toti studentii si cadrele didactice.

Conexiunile academice si de cercetare stiintifica ale Universitatii ”Danubius” acopera America de Nord, Europa și Asia si cunosc un trend continuu ascendent.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 1.000

Programe similare

Lista de comparație