Limba şi literatura română - Literatură universală şi comparată
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Numai pronunțând “literatura română” te îndrepți cu gândul la marii scriitori ai țării: Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Mihail Sadoveanu sau Ion Creangă dar și la dulcele gras la limbii române. Adăugând acestor frumoase aspecte cunoștințe dintr-o limbă de circulație internațională putem spune că bine te-ai înscris la specializarea Limba și literatura română-Limba și Literatura străină. Vei putea studia discipline precum literatura comparată, literatura veche și premodernă, literatura marilor clasici, literatura româna interbelică și postbelică, stilistică și romanistică, etnologie, folclor, dar și cultura, civilizația și practica limbii române. Alături de acestea vei putea afla secretele unei limbi și literaturi străine, prin tot ce însemnă exerciții gramaticale, conversație, redactări texte, traduceri și analize literare. Urmând cosecvent cursurile celor trei ani de facultate vei putea să îţi deschizi drumul spre o carieră în învăţământul preuniversitar şi universitar, a fi cercetător în domeniul filologic sau specialist în domeniile ştiinţelor comunicării, traducerii și interpretariatului. * Limbi moderne: Engleza, Franceza, Germana, Rusa, Italiana, Spaniola

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limba şi literatura română

Locuri disponibile (total): 151

Locuri disponibile (buget): 95

Locuri disponibile (taxă): 56

Ultima medie (buget): 6.2

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 12/07/2021 până la 17/07/2021

Perioadă rezultate: de la 21/07/2021

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 06/09/2021 până la 08/09/2021

Perioadă rezultate: de la 09/09/2021

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Cartea de identitate–original și copie
Certificat de casatorie(daca este cazul), original si fotocopie
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic.
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
In cazul candidatiilor care s-au inscris si la alte facultati: adeverinta de inscriere de la facultatea unde s-au depus actele in original/
fisa de inscriere
Anul 1
Introducere în Teoria literaturii
Introducere în Literatura comparată
Limbă română (I): Lexicologie și semantică
Introducere în Lingvistică
Mitologie românească și Mitologie universală
Introducere în metodologia cercetării științifice și în utilizarea noilor tehnologii informatice
Educație fizică
Etnologie și folclor
Literatură română (I): Literatură veche și premodernă
Limbă română (II): Fonetică și dialectologie
Literatură veche greacă și latină
Literaturi din Orientul Apropiat
Literatură medievală și renascentistă
Anul 2
Literatură română (II): Marii clasici (I)
Limbă română (III): Morfologie
Limbă română (IV): Sintaxă
Clasicism și baroc în literatura europeană
Romantismul european
Literaturi din Orientul Îndepărtat
Literatură română (III): Marii clasici (II)
Literatură română (IV): Proza interbelică
Limbă română (V): Istoria limbii române
Introducere în antropologia culturală
Realismul în literatură
Practică de specialitate
Anul 3
Literatură română (V): Poezia interbelică
Limbă română (VI): Istoria limbii române literare
Literatură română (VI): Literatura română postbelică
Romanul sud-est european în secolul XX
Proza modernistă
Literatură română contemporană / Poetici literare actuale
Stilistică / Romanistică
Poezie modernă şi scriere creativă
Introducere în hermeneutica literară. Interpretarea miturilor
Istorie și literatură (I): Conflagrațiile mondiale în literatura secolului XX / Istorie și literatură (II): Totalitarismul în literatura secolului XX

Descriere

Prin structura şi programele sale, Facultatea de Litere asigură formarea cadrelor didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, a cercetătorilor în domeniul filologic, precum şi a specialiştilor în domeniile ştiinţelor comunicării, traducerii si interpretariatului.

Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost înfiinţată în anul 1860, o dată cu înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Legea învăţământului din 1864 utilizează titulatura Facultatea de Filosofie şi Litere. Printre marii profesori ai Facultăţii de Litere s-au numărat: V. A. Urechia, Alexandru I. Philippide, Titu Maiorescu, G. Ibrăileanu, St. Vîrgolici, Anton Naum, Ilie Bărbulescu, G. Pascu, Traian Bratu, Charles Drouhet, Neculai Serban, Th. Simenschy, Iorgu Iordan, Constantin Balmuş, Octav Botez, G. Călinescu, Dan Simonescu, Serban Cioculescu, Petru Caraman, Jean Livescu, Al. Dima, N. I. Popa, Gh. Ivănescu, St. Cuciureanu, Ariton Vraciu, Mihai Drăgan.

Facultatea dispune de o sală de informatică, de o sală video, de o sală Internet, de un laborator multimedia şi de patru laboratoare fonice. Biblioteca Facultăţii de Litere are un fond de peste 150 000 de volume şi de peste 10.000 de periodice, dispune de 70 de locuri în trei săli de lectură şi este informatizată din anul 1997. Biblioteca de Litere se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

Studenți înmatriculați licență: 383

Studenți înmatriculați master: 403

Cadre didactice: 191

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 4

Promovabilitate licență: 95%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație