Ingineria transporturilor şi a traficului
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii Ingineria transporturilor şi a traficului este formarea de specialişti de nivel universitar, cu pregătire complexă în domeniul transporturilor și al traficului. Programul de studii urmareşte formarea inginerilor care proiectează şi utilizează reţele de transport fiabile, tehnologii în terminale de transport, tehnologii de circulaţie şi conducere operativă a acesteia, în contextul mobilităţii durabile. De asemenea, absolvenţii ITT pot să documenteze tehnic şi economic luarea unei decizii în dezvoltarea unei reţele de transport în funcţie de cerere, ofertă, implicaţii sociale, amenajare a teritoriului şi de protecţie a mediului. Absolvenţii specializării ITT vor fi capabili să se integreze rapid în echipe specializate sau polivalente şi: să abordeze teme de cercetare în domeniul ingineriei transporturilor: autovehicule rutiere, telecomenzi şi electronică în transporturi, logistică, construcţii căi ferate, drumuri şi poduri, utilaje şi instalaţii portuare;  să analizeze şi să decidă asupra oportunităţii unor lucrări de investiţii într-o tratare integrată a sistemelor de transport; să participe la proiectarea şi execuţia unor lucrări specifice sistemelor de transport (terminale, noduri, modernizări ale sistemului, proiectare şi realizare de noi tronsoane);  să urmărească, să controleze şi să interpreteze calitatea lucrărilor şi a produselor realizate; să eficientizeze şi să optimizeze economic şi calitativ, inclusiv prin soluţii alternative, instalaţiile şi echipamentele aferente domeniului de activitate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria transporturilor

Specializare: Ingineria transporturilor şi a traficului

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 22

Locuri disponibile (taxă): 28

Taxă anuală de studii: 3.480 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media obţinută la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră lineară și geometrie analitică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I
Geometrie descriptivă
Știința și ingineria materialelor
Management
Fizică
Limba engleză sau germană I
Analiză matematică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
Desen tehnic și infografică
Mecanică
Marketing
Tehnologia materialelor
Chimie
Educație fizică și sport
Limba engleză sau germană II
Discipline facultative (Matematică generală, Baze de date în tehnică)
Anul 2
Electrotehnică și acționări electrice
Grafică asistată de calculator
Teoria mecanismelor
Oragne de mașini
Matematici speciale
Cunoașterea automobilelor și a circulației rutiere
Limba engleză sau germană III
Tehnici de documentare și comunicare
Istoria si geografia transporturilor
Toleranțe și control dimensional
Rezistența materialelor
Termotehnică
Instalații de control și comandă a circulației
Teoria informației și coduri
Mijloace de transport
Educație fizică și sport
Practică
Seminar pedagogic
Limba engleză sau germană IV
Anul 3
Infrastructură rutieră
Sisteme inteligente de transport
Calcul și construcția autovehiculului
Opționale (Politici investiționale în transporturi, Tehnici de comercializare a autovehiculelor și a comportamentelor, Economie, Mediul economic)
Mecatronica autovehicului
Protecția și ingineria mediului în transporturi
Motoare termice
Trafic rutier
Sisteme de transport
Terminale de transport
Ingineria calității în transporturi
Dinamica autovehiculelor
Transport public de persoane
Managementul resurselor umane
Practică
Seminar pedagogic I
Limbă de circulație internațională I
Anul 4
Managementul caliătii
Analiză ec. în transport
Siguranță, ergonomie și confort în transport
Analiza și reconstituirea accidentelor de circulație
Opționale (Paletizare si containerizarea mărfurilor, Mașini și instalații pentru manipularea mărfurilor)
Evaluarea riscurilor și asigurarea în transporturi
Fiabilitatea și mentenanța autovehiculelor
Transport multi modal
Tehnici și echipamente de diagnosticare a automobilelor
Calculul și construcția autovehicului
Transoporturi speciale
Legislația în transporturi
Opționale (Modelarea și simularea traficului rutier, Informatică și transport, Modelarea și simularea traficului rutier, Informatică în transport, Sisteme GIS, Telematica rutieră)
Practica pentru elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

După Revoluția din decembrie 1989, mai exact în anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 225/07.03.1990, Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea din Sibiu, iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie, fiind astfel „piatra de temelie” a Universității din Sibiu, universitate care în data de 12 mai 1995 primește numele marelui poet și filozof român Lucian Blaga, devenind astfel Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

După anul 1990, Facultatea de Inginerie se dezvoltă și consolidează continuu prin autorizarea specializărilor existente, precum și prin propuneri și autorizări provizorii de funcționare a unor noi specializări și direcții de licență, master și doctorat. Totodată, păstrând buna tradiție dezvoltată de-a lungul celor peste 37 de ani de activitate, Facultatea de Inginerie din Sibiu are parteneriate și colaborări cu numeroase companii din județul Sibiu (și nu numai), printre care amintim: CONTINENTAL, TAKATA, SNR, MARQUARDT, SIEMENS, BRANDL, BILSTEIN, COMPA, TRANSGAZ, ROMGAZ, DACIA, WENGLOR, KROMBERG & SCHUBERT etc.

Cadre didactice: 40

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație