Tehnologia construcţiilor de maşini
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu „Tehnologia Construcţiilor de Maşini” are o veche tradiţie academica fiind unul dintre primele programe universitare de studiu ce au funcţionat la Sibiu. Programul face parte din domeniul „Inginerie Industrială” iar planul de învăţământ este conceput astfel încât să permită formarea unui specialist cu pregătire superioară care să performeze în diverse sectoare ale concepţiei şi fabricaţiei de produse. Dezvoltarea puternică a platformei industriale a Sibiului în ultimii ani, a avut şi continuă sa aiba ca si consecinţă, o mare nevoie de ingineri tehnologi de bună calitate. De aceea absolvenţii TCM nu numai ca nu au probleme în absorbţia pe piaţa muncii ci chiar sunt „vânaţi” de catre marile companii angajatoare încă din perioada studenţiei prin multiplele parteneriate existente cu mediul industrial. Principalele atuuri ale absolventului TCM sunt: - pregatire multidisciplinara cu dobandirea de competenţe de proiectare şi concepţie a produsului, proiectare de tehnologii dar şi de logistica sau calitate; - competentele tehnologice dobandite îi permit sa activeze în orice zona de fabricaţie nu doar strict in zona prelucrărilor prin aşchiere; - maniera moderna in care este educat şi instruit (departe de TCM-ul de odinioara), abordarile de tip CAD, CAM, CAE, CAPP fiind o normalitate realizată pee dotări deosebite si o resursă umană pe măsură; - cei care doresc sa se dezvolte spre cercetare li se asigură întreg ciclul LICENTA-MASTERAT-DOCTORAT

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Tehnologia construcţiilor de maşini

Locuri disponibile (total): 114

Locuri disponibile (buget): 53

Locuri disponibile (taxă): 61

Taxă anuală de studii: 3.480 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media obţinută la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algerbă lineară și geometrie analitică
Geometrie đescriptivă și desen tehnic
Știința și ingineria materialelor
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I
Fizică
Chimie
Limba engleză sau germană I
Educație fizică și sport I
Mecanică I
Analiză matematică
Statistică aplicată
Desen tehnic și infografică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
Economia firmei
Opționale (Istoria tehnicii, Cultura și civilizație, Limba engleză sau germană II)
Discipline facultative (Drept și legislație, Matematică generală, Fizică generală)
Anul 2
Rezistența materialelor I
Mecanică II
Tehnologia materialelor
Electrotehnică și electronică
Management
Proiectarea asistată de calculator
Toleranțe dimensional și geometrie
Limba engleză sau germană III
Educație fizică și sport III
Rezistența materialelor II
Organe de mașini I
Termotehnică
Mecanisme
Bazele generării suprafețelor pe MU
Mecanica fluidelor
Ingineria calității
Creativitate și inventică
Metode creative în tehnică
Practică
Discipline facultative (Resurse umane, Limbă de circulație internațională)
Anul 3
Oragane de mașini II
Prelucări prin așchiere
Prelucrări prin deformare plastică la rece
Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator
Marketing
Conceptul de producție și promovare a produselor
Precizia și controlul organelor de mașini
Mașini unelte I
Scule așchietoare I
Tratamente termice
Alegerea materialelor
Mașini unelte II
Scule așchietoare II
Tehnologii de deformare plastică la rece
Echipamente pneumatice și hidraulice
Tehnologia fabricării produselor
Dispozitive tehnologice I
Practică
Discipline facultative (Mentananța MU și util, Încercarea și recepția utilajelor, Seminar pedagogic, Investiții în companie)
Anul 4
Tehnologia fabricării produselor II
Dispoztive tehnologice II
Opționale (Fabricație agilă, Inginerie concurentă, Proiectarea asistată a dispozitivelor tehnologice, Dispozitive din elemente modulare)
Prelucrări pe MUCN
Prelucrarea prin presare a maselor plastice
Opționale (Tehnici de prezentare, Comportamentul managerial, Logistică, Managementul producției și operațiilor, Creativitate și inventică, Tehnologii de suprafațare)
Tehnologia fabricației produselor III
Proiectarea asistată și gestiunea matrițelor
Calitatea produselor
Proiectarea asistată tehnologică
Tehnologii de montaj
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Discipline facultative (Sisteme flexibile și roboți industriali, Cercetare experimatlă și prelucrarea datelor)

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

După Revoluția din decembrie 1989, mai exact în anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 225/07.03.1990, Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea din Sibiu, iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie, fiind astfel „piatra de temelie” a Universității din Sibiu, universitate care în data de 12 mai 1995 primește numele marelui poet și filozof român Lucian Blaga, devenind astfel Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

După anul 1990, Facultatea de Inginerie se dezvoltă și consolidează continuu prin autorizarea specializărilor existente, precum și prin propuneri și autorizări provizorii de funcționare a unor noi specializări și direcții de licență, master și doctorat. Totodată, păstrând buna tradiție dezvoltată de-a lungul celor peste 37 de ani de activitate, Facultatea de Inginerie din Sibiu are parteneriate și colaborări cu numeroase companii din județul Sibiu (și nu numai), printre care amintim: CONTINENTAL, TAKATA, SNR, MARQUARDT, SIEMENS, BRANDL, BILSTEIN, COMPA, TRANSGAZ, ROMGAZ, DACIA, WENGLOR, KROMBERG & SCHUBERT etc.

Cadre didactice: 40

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație