Inginerie economică industrială
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Inginerie Economica Industriala (in domeniul textil) este o specializare noua in cadrul domeniului de studii Inginerie si Management, a carei misiune este formarea de specialisti de nivel universitar si pregatire complexa in domeniul afacerilor din industria textila. Programul de studii de licenta Inginerie Economica Industriala (in domeniul textil) se adreseaza absolventilor de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalena cu aceasta, interesati intr-o profesiune manageriala si / sau inginereasca, intr-o companie din domeniul industriei textile. Te gandesti daca acest program de studii se potriveste dorintelor tale? Ei bine, optand pentru continuarea studiilor la speciazarea Inginerie Economica Industriala (in domeniul textil), la terminarea studiilor poti opta in egala masura pentru o profesiune manageriala sau una inginereasca, de la sectia de productie pana la varful ierarhiei firmelor din domeniul textil.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică industrială

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 22

Locuri disponibile (taxă): 18

Taxă anuală de studii: 3.480 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media obţinută la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Geometrie descriptivă
Chimie
Comunicare
Etică în afaceri
Fizică
Management general
Informatică aplicată
Limba engleză sau germană I
Educație fizică și sport
Informatică aplicată II
Limba engleză sau germană II
Analiză matematică
Știința și ingineria materialelor
Materii prime pentru textile – pielărie
Bazele economiei I
Mecanică
Marketing
Desen tehnic și infografică I
Educație fizică și sport II
Discipline facultive (Matematică generală, Fizică generală)
Anul 2
Desen tehnic și infografică II
Statistică
Analiză numerică
Știința și ingineria materialelor II
Materii prime pentru textile – pielărie II
Rezistența materialelor
Confort vestimentar
Mecanica fluidelor
Ingineria generală în textile – pielărie
Electrotehnică și electronică
Bazele economiei II
Educație fizică și sport III
Limba engleză sau germană III
Termotehnică
Structura textile -țesături
Mecanisme și organe de mașini
Toleranțe și control dimensional
Metrologie în text – pielărie
Bazele prelucr. Suprafețelor și scule așchietoare
Contabilitate
Cercetări operaționale
Educație fizică și sport IV
Practică
Discipline facultative (Limba engleză sau germană IV, Politologie, Riscul în afaceri, Tehnologii și echipamente de montaj)
Anul 3
Automatizări în industrie
Bazele proceselor în confecții
Managementul calității
Finanțe
Managementul mentenanței
Managementul internațional
Proiectarea structurilor tricotate
Managementul producției
Cercetări de marketing
Opționale (Dreptul și legislația muncii, Design în textile și pielărie, Proiectare tehnologică asistată de calculator, Tehnologia tricoturilor I, Proiectarea cu ajutorul elementului finit, Proiectarea vestimentației)
Managementul proiectului
Managementul resurselor umane
Opționale (Tehnologii și utilaje de presare, Tehnologia confecțiilor, Tehnologii de prelucrare I, Creație artistică în textile pielărie)
Analiză economică și financiară
Practică
Discipline facultative (Tribologie, Tipizarea produselor)
Anul 4
Legislație comercială
Metode și tehnici de promovare și vânzare
Afaceri mici și mijlocii
Opționale (Ingineria și managementul investițiilor, Fezabilitate și eficiență tehnico-economică, Ingineria sistemelor de producție, Organizarea producției)
Legislația proprietății intelectuale și inovare
Opționale (Mașini, roboți și sisteme flexibile de fabricație, Tehnologia tricoturilor II, Tehnologii de prelucrare II, Procese și mașini pentru tricotaje, Dispozitive tehnologice, Procese și mașini pentru confecții)
Analiză economică și financiară
Management strategic
Managementul activităților de logistică
Opționale (Modelarea și simularea sistemelor de producție, Finisarea produselor textile)
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

După Revoluția din decembrie 1989, mai exact în anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 225/07.03.1990, Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea din Sibiu, iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie, fiind astfel „piatra de temelie” a Universității din Sibiu, universitate care în data de 12 mai 1995 primește numele marelui poet și filozof român Lucian Blaga, devenind astfel Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

După anul 1990, Facultatea de Inginerie se dezvoltă și consolidează continuu prin autorizarea specializărilor existente, precum și prin propuneri și autorizări provizorii de funcționare a unor noi specializări și direcții de licență, master și doctorat. Totodată, păstrând buna tradiție dezvoltată de-a lungul celor peste 37 de ani de activitate, Facultatea de Inginerie din Sibiu are parteneriate și colaborări cu numeroase companii din județul Sibiu (și nu numai), printre care amintim: CONTINENTAL, TAKATA, SNR, MARQUARDT, SIEMENS, BRANDL, BILSTEIN, COMPA, TRANSGAZ, ROMGAZ, DACIA, WENGLOR, KROMBERG & SCHUBERT etc.

Cadre didactice: 40

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație