Asistenţă medicală generală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Domeniul de sănătate din care face parte și specializarea Asistentă Medicală Generală, are misiunea de a pregăti specialiști de nivele universitare cu specializare în domeniul asistenței medicale. Dintre multiplele obiective ale profilului, conform standardelor specifice pentru domeniul medical recomandate de ARACIS, se disting cele legate de asigurarea pregătirii complexe ale asistenților.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină

Specializare: Asistenţă medicală generală

Locuri disponibile (total): 79

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 67

Taxă anuală de studii: 5.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere se calculează în felul următor:

60% Nota probei scrise;
40% Media Bacalaureat.

Tematica pentru proba scrisă se poate accesa pe acest link.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 20/09/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Îngrijiri calificate în medicina de familie
Fiziologie
Diag. Gen.
Biochimie
Informatică
Biofizică
Măsuri de prim ajutor
Franceză
Engleză
Germană
Nursing general
Ed. fizică
Anatomie
Morfopatologie
Educație sexuală
Farmacologie
Genetică
Histologie
Biologie celulară
Orientare în carieră
Igienă: Diagnostic genetic
Anul 2
Genetică
Ed. fizică
Nursing comunitar
Electrocadiografie clinică
Nutriție și dietetică
Semiologie chirurgicală
Franceză
Radiologie
Semiologie medicală
Nursing boli interne
Germană
Sexologie
Nursing boli chirurgicale
Chirurgie infantilă
Psihologie clinică
Microbiologie
Engleză
Medicină internă
Anul 3
Neurologie
Nursing în obstretică și ginecologie
Pediatrie și neonatalogie
Nursing comunitar al mamei și copilului
Nursing în pediatrie
Obstretică- ginecologie
Dermatologie
Nursing în neurologie
Ortopedie
Nursing în neurochirurgie
Medicină ocupațională
Nursing în psihiatrie
Nursing vârstnic și boli terminale
Psihiatrie
Urologie
Urgențe chirurgicale
ATI
Farmacie clinică
Anul 4
Oftalmologie
Endocrinologie
Medicină legală
Nursing în geriatrie
Principii de educație
Oncologie
Etică
Nursing clinic în boli interne
Medicina muncii
ORL
Germană
Sănătate publică
Management
Metod. cerc.
Nursing comunitare mama și copil
Nursing în boli chirurgicale
Boli infecțioase
Telenursing
Principii de sănătate
Psihologie și sociologie
Pneumoftiziologie
Nondiscriminare
Legislație sanitară

Facultatea de Medicină

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

Facultatea se află într-o continuă şi prosperă colaborare cu spitalele clinice şi private din Sibiu: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Spitalul Clinic de Pediatrie, Spitalul Militar de Urgenţă, Spitalul General CF, Spitalul de Psihiatrie “Dr. Ghe. Preda”, Spitalul de Pneumoftiziologie şi Clinica “Polisano”.

Eforturile care se depun pentru încadrarea şi promovarea unor cadre didactice performante şi pentru obţinerea unor dotări de ultimă generaţie sunt motivate de dorinţa de a avea studenţi şi absolvenţi foarte bine pregătiţi pentru activitatea de medic, indiferent de specialitatea pe care o vor avea sau de zona geografică unde vor profesa, scopul final al eforturilor noastre fiind calitatea serviciului medical prestat de absolvenţii noştri.

Trebuie să amintim legăturile internaţionale cu facultăţile de profil din alte ţări ale Comunităţii Europene, dar şi din afara acesteia, cât şi schimburile profesionale de studenţi. Se depun eforturi permanente pentru menţinerea şi continuarea acestor contacte internaţionale, cu scopul de a ridica prestigiul facultăţii.

Cadre didactice: 118

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație