Publicitate
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Masteratul de Publicitate se adresează absolvenților unui program de licență, indiferent de profil. Datorită abordării pedagogice diferențiate, masteranzii pot fi atât absolvenți de programe de licență în științele comunicării, cât și absolvenți ai unor domenii de studiu diverse care se vor familiariza în primul an de studiu cu noțiunile de bază din domeniul publicității. În cadrul acestui program, agenția de publicitate VITRINA din Cluj-Napoca oferă Seminarul Vitrina, o serie de întâlniri cu specialiști ai agenției din diverse domenii ale activității publicitare. Totodată cadre didactice cu experiență din universitățile partenere din UE predau cursuri de profil. Cunoștințele teoretice se îmbină cu pregătirea practică, orientarea masteratului fiind către cerințele de formare ale pieței de profil din domeniu. Publicitatea este analizată în formele sale clasice, dar și în cele neconvenționale, vorbim atât de publicitate în ziare și reviste, la radio și la televiziune, de publicitatea outdoor, dar și de marketingul viral sau promovarea prin intermediul rețelelor de socializare online. Dintre competențele specifice dobândite pe parcursul celor doi ani de studiu merită amintită capacitatea de a proiecta, derula și evalua campanii de publicitate de diverse tipuri. Profilul absolventului presupune integrarea acestuia în instituții publice și private de profil în calități diverse: copywriter, account manager, media planner, social media manager etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Publicitate

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 17

Locuri disponibile (taxă): 33

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Criterii de selecție:

 • Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie - 70%
 • Media examenului de licenţă - 30%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 11/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 15/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teorii ale comunicării
Relaţii publice. Instrumente şi tehnici
Publicitate
Publicitate online
Instrumente BTL (limba engleza)
Practică profesională
Curs opțional
Istoria media și a publicității
Managmentul strategic al comunicării
Metode de cercetare în publicitate și relații publice
Anul 2
Discursuri direcţionate şi tehnici de prezentare (limba engleză)
Marketing communication/PR (limba engleză)
Limbaje publicitare (limba engleză)
Publicitate în presa scrisă și outdoor
Practică profesională
Guvernanță europeană (curs opțional)
Uniunea Europeană de la Maastricht la Lisabona (curs opțional)
Comunicare și persuasiune
Publicitate radio TV
Estetică
Seminar de cercetare pentru elaborarea dizertaţiei

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării este una dintre cele mai tinere și mai dinamice facultăți din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Încă de la înființare, în 1995, FSPAC s-a aflat într-o continuă dezvoltare din punct de vedere al programelor de învățământ și al celor de cercetare, al infrastructurii, al calității educației și al activităților extracurriculare. Misiunea facultății este de a forma profesioniști în domeniul științelor politice, administrative și ale comunicării, realizând o legătură stabilă, bazată pe eficiență și utilitate, între procesul educațional și piața muncii.

Corpul profesoral este majoritar format dintr-o echipă tânără, care s-a format în cadrul FSPAC și s-a perfecționat la prestigioase universități din Europa și Statele Unite. Programele de studiu ale FSPAC oferă un învățământ de calitate, în cadrul căruia activitățile didactice, de cercetare și extracurriculare îmbină cu succes educația formală și cea nonformală. Totodată, studenții sunt încurajați și susținuți să își dezvolte aptitudinile dobândite de-a lungul semestrelor de studii prin stagii de practică desfășurate în cadrul unor instituții de profil locale, regionale sau naționale.

În anul 2011, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a publicat ierarhizarea programelor de studii universitare acreditate din România, plasând toate specializările FSPAC pe locul I în domeniile lor de studiu (științe politice, științe administrative și științe ale comunicării).

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

 • Publicitate

  Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării /Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

 • Publicitate

  Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice/Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)

 • Publicitate

  Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice/Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)

 • Publicitate

  Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării/Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

 • Producţie multimedia şi audio-video

  Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării/Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Lista de comparație