Asistenta medicala generala
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Universitatea „Apollonia” este una nouă în spirit şi cunoaştere, creată în mediul deschis, european, democratic de după anul 1989. Alte instituţii asemănătoare sunt atinse de anchiloza rutinei, sau sufocate de suficienţa unui trecut onorabil. Universitatea „Apollonia” este o instituţie flexibilă, capabilă să se acomodeze perpetuum noului . Principiile după care este organizată sunt inspirate de modele modeme şi conţin norme recunoscute ale managementului universitar european. În chip particular şi fericit la Universitatea „Apollonia” se întrepătrund armonios experienţa generaţiei adulte, de profesori experimentaţi, cu mobilitatea şi aspiraţiile profesionale ale profesorilor tineri şi foarte tineri.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină

Specializare: Asistenţă medicală generală

Locuri disponibile (total): 80

Locuri disponibile (buget): 40

Locuri disponibile (taxă): 40

Ultima medie (buget): 5.3

Taxă anuală de studii: 5.200 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Criterii de admitere

 - Analiza dosarului de inscriere; 

– media de bacalaureat are o pondere de 25% din media de admitere;

- Proba de testare a cunostintelor generale si de specialitate are o pondere de 75% din media de admitere: forma de examinare - grila + interviu;

- Chestionar privind preocuparile extracurriculare, hobby-uri, performante artistice, sportive sau tehnice.

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE BIBLIOGRAFIE

Biologie – Manual pentru clasa a XI-a Autori : Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezat Th. Niculescu, Radu Carmaciu, Editura Corint, 2014. I.Alcatuirea corpului uman

II. A. Functiile de relatie

1. Sistemul nervos

2. Analizatorii

3. Glandele endocrine

4. Miscarea

B. Functiile de nutritie

1. Digestia si absorbtia

2. Circulatia

3. Respiratia

4. Excretia

5. Metabolismul

C. Functia de reproducere

D. Organismul - un tot unitar

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 31/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 23/09/2019

Perioadă probe: de la 25/09/2019

Perioadă rezultate: de la 25/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Proba de aptitudini Da Nu 75% Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie
Biochimie
Biofizică
Științe comportamentale. Psihologie medicală
Fiziologie
Biologie celulară și moleculară
Histologie
Nursing general
Fiziopatologie
Microbiologie
Genetică
Morfopatologie
Informatică medicală și biostatistică
Limbă și civilizație engleză
Educație fizică
Gărzi. Practică de vară
Discipline opționale (Leadership. Drept comunitar european, Comunicare medicală)
Discipline facultative (Terapii alternative)
Anul 2
Aspecte juridice ale profesiei. Legislație socială și sanitară
Igienă
Epidemiologie
Nursing clinic
Farmacologie
Medicină internă și specialități medicale
Ingrijiri calificate în medicină internă și specialități medicale
Puericultură și pediatrie
Ingrijiri calificate în puericultură și pediatrie
Radiologie și imagistică medicală
Chirurgie generală și specialități chirurgicale
Ingrijiri calificate în chirurgie
Ingrijirea mamei și nou-născutului
Gărzi. Practică de vară
Discipline opționale (Imunologie. Alergologie, Medicina legală)
Discipline facultative (Clasificarea internațională a diagnosticelor de nursing)
Anul 3
Îngrijiri calificicare în ORL
Îngrijiri calificate în dermatologie
Îngrijiri calificate în medicina de familie
Îngrijiri calificate în Obstetrică și ginecologie
Nursing clinic
Psihiatrie
Îngrijiri calificate ale pacienților cu patologie psihiatrică
Sănătate publică. Management sanitar
Urgențe medicale și prim ajutor calificat
Îngrijiri calificate ale bolnavului critic
Metodologia cercetării științifice
Deontologie medicală. Bioetică
Îngrijiri calificate în oftalmologie
Gărzi. Practica de vară
Discipline opționale (Contracepție vs Planning familial, Managementul calității în instituțiile publice și private)
Discipline facultative (Elemente de terapie prin masaj)
Anul 4
Îngrijiri calificare în ortopedie
Îngrijiri calificate în oncologie
Îngrijiri paleative
Nutriție și dietetică
Orientare asupra profesiei
Îngrijiri calificate în specialități chirurgicale
Nursing comunitar
Îngrijiri la domiciliu
Nursing clinic
Îngrijiri calificate în endocrinologie, diabet
Îngrijirea persoanelor vârstnice și geriatrie
Promovarea sănătății. Educația pentru sănătate
Îngrijiri calificate în boli infecțioase
Stagii clinice
Elaborare lucrare de licență
Discipline opționale (Bioinstrumentație. Ergonomie, Terapia durerii)
Disicipline facultative (Dermatologie pediatrică)

Facultatea de Medicină Dentară

Universitatea "Apollonia" din Iaşi

Iasi

Descriere

Universitatea „Apollonia” este una nouă în spirit şi cunoaştere, creată în mediul deschis, european, democratic de după anul 1989. Alte instituţii asemănătoare sunt atinse de anchiloza rutinei, sau sufocate de suficienţa unui trecut onorabil. Universitatea „Apollonia” este o instituţie flexibilă, capabilă să se acomodeze perpetuum noului . Principiile după care este organizată sunt inspirate de modele modeme şi conţin norme recunoscute ale managementului universitar european. În chip particular şi fericit la Universitatea „Apollonia” se întrepătrund armonios experienţa generaţiei adulte, de profesori experimentaţi, cu mobilitatea şi aspiraţiile profesionale ale profesorilor tineri şi foarte tineri.

Universitatea "Apollonia" din Iaşi

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Apollonia” este una nouă în spirit şi cunoaştere, creată în mediul deschis, european, democratic de după anul 1989.

Principiile după care este organizată sunt inspirate de modele moderne şi conţin norme recunoscute ale managementului universitar european. În chip particular şi fericit, la Universitatea „Apollonia” se întrepătrund armonios experienţa generaţiei adulte, de profesori experimentaţi, cu mobilitatea şi aspiraţiile profesionale ale profesorilor tineri şi foarte tineri.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Programe similare

Lista de comparație