Balneofiziokineto-terapie și recuperare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Alături de profesiile de medic, medic dentist şi farmacist, şi profesiile de asistent medical şi moaşă reprezintă profesii reglementate la nivelul Uniunii Europene, ceea ce presupune recunoaşterea automată în spaţiul comunitar a calificărilor obţinute în România. În acest context, se impune dobândirea şi menţinerea unui nivel de performanţă în plan naţional şi internaţional pentru Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală din cadrul universităţii noastre, prin furnizarea unor programe de formare cu o calitate comparabilă celor oferite de către instituţiile similare din celelalte ţări europene.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Locuri disponibile (total): 87

Locuri disponibile (buget): 75

Locuri disponibile (taxă): 12

Taxă anuală de studii: 6.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Concursul de admitere include Biologia ca disciplină obligatorie, respectiv Fizica sau Chimia ca disciplină la alegere, totalizând un număr de 60 de întrebări, dintre care 40 pentru proba obligatorie şi 20 pentru cea la alegere.

Detalii legate de tematica:
https://umfcd.ro/educatie/admitere-licenta/tematica-moase-si-asistenta-medicala/

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 17/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare pe întreaga perioadă a studiilor (pentru studenţii care urmează o a doua specializare)
Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical – în original;
Carte de identitate sau paşaportul valabil original și copie
Cererea tip de înscriere
Certificat de căsătorie, (dacă este cazul) original și copie
Certificatul de naştere original și copie
Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare
Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E.N.(în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Dovada achitării taxei de înscriere
Patru fotografii color tip buletin
Anul 1
Anatomie
Kinetologie profilactică
Managementul durerii
Fiziologie
Biochimie
Igiena. Epidemologie
Limbi moderne
Informatică. Biostatistică medicală
Biofizică
Fiziopatologie
Nutriție și dietetică
Noțiuni de radiologie
Psihologie medicală. Științe comportramentale
Nursing și tehnici de asistare în recuperare
Educație fizică
Practică de vară
Stagiu clinic pentru dezvoltarea abilităților practice
Anul 2
Metode de evaluare în kinetologie. Biomecanică
Metologie și tehnici de kinetoterapie
Electroterapie
Recuperare în pediatrie
Semiologie medicală și medicină internă
Masaj terapeutic
Termoterapie. Balncoclimatologie
Terapuie ocupațională
Reumatologie
Ortezare-protezare
Biotică și deontologie
Stagiu clinic
Practică de vară
Anul 3
Recuperare în neurologie
Recuperare în neurochirurgie
Recuperare în ortopedie-traumatologie
Recuperare în geriatrie
Recuperare în cardiologie și chirurgie cardiovasculară
Recuperare în pneumologie și chirurgie toracică
Recuperare la sportivi
Recuperare în reumatologie
Stagiu clinic
Pregătirea lucrării de licență

Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală a fost înfiinţată în anul 2005, prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, devenind cea de a patra facultate a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, alături de tradiţionalele Facultăţi de Medicină, Medicină Dentară şi, respectiv, Farmacie.

În prezent, în cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală sunt acreditate patru specializări: Moaşe (4 ani), Asistenţă medicală generală (4 ani), Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani) şi Tehnică dentară (3 ani), iar alte cinci specializări sunt autorizate provizoriu: Asistenţă de farmacie, Asistenţă dentară, Audiologie şi protezare auditivă, Laborator clinic şi Radiologie şi imagistică (fiecare de 3 ani). Pentru toate specializările Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală, forma de învăţământ este cu frecvenţă, iar absolvenţii dobândesc diplomă de licenţă (diplomă de studii superioare) în urma absolvirii cursurilor şi promovării examenului de licenţă. Menţionăm şi faptul că profesiile de moaşă, respectiv asistent medical generalist (cu patru ani de studii), sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene, beneficiind de recunoaşterea automată a diplomei de licenţă dobândită la UMF „Carol Davila” în toate ţările membre UE, conform prevederilor Directivei europene nr. 2005/36/CE.

De la înfiinţare, Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală a înmatriculat studenţi, în fiecare an universitar, prin concurs de admitere. Având în vedere atât tradiţia Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti şi renumele internaţional de care se bucură, calitatea cadrelor didactice şi a condiţiilor de pregătire a studenţilor, cât şi adresabilitatea crescută către specializările oferite de către Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, avem convingerea că această facultate a universităţii noastre se va dezvolta în continuare, în acord cu prevederile legislaţiei naţionale, cartei universitare, reglementărilor curriculare europene şi cu cerinţele pieţei muncii.

Studenți înmatriculați licență: 171

Studenți înmatriculați master: 70

Cadre didactice: 26

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 9

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Pentru că presupune identificarea cu prima universitate de medicină și farmacie din România și, în același timp, cu leaderul educației medicale românești, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București se bucură astăzi de un binemeritat prestigiu şi recunoaştere în mediul academic național și internațional, renume purtat de generații întregi de medici de excepție ale căror performanțe vibrează în lumea întreagă.

Majoritatea domeniilor de îngrijiri de sănătate din România au fost și sunt dezvoltate de personalități marcante ale Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” cu activitate continuă în conducerea diferitelor comisii de specialitate din mediul academic și la nivel de aministrație publică din domeniul sanitar și, mai ales, în conducerea Institutelor de Profil Medical, de importanță națională. Personalități precum George Emil Palade, Gheorghe Marinescu, I.C. Parhon, Victor Babeş, Ion Cantacuzino, Toma Ionescu, Nicolae Paulescu au făcut ca numele Universității de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” să ocupe un loc prestigios în rândul universităților de medicină ale lumii. Spiritul de pionierat şi idealismul care i-a animat pe fondatorii Universitǎţii de Medicinǎ şi Farmacie “Carol Davila” continuǎ sǎ îi confere acesteia o vitalitate distinctǎ în lumea academică româneascǎ.

Astăzi, la 156 ani de existență, obiectivul fundamental al Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” îl constituie accelerarea eforturilor de transformare a instituției într-o universitate de elită pe plan mondial, una din primele 500 de universități ale lumii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 200

Programe similare

Lista de comparație