Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice, italiană, slavistică, spaniolă)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Prin structura şi programele sale, Facultatea de Litere asigură formarea cadrelor didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, a cercetătorilor în domeniul filologic, precum şi a specialiştilor în domeniile ştiinţelor comunicării,  traducerii şi  interpretariatului. Implicit, misiunea Facultăţii de Litere este mult mai amplă, dacă avem în vedere că, într-o instituţie de mare prestigiu academic şi cultural, cum este Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ea constituie nucleul care asigură păstrarea patrimoniului naţional, continuitatea şi dezvoltarea tradiţiilor noastre culturale, înscrierea acestora în circuitul valorilor universale şi, reciproc, cunoaşterea şi propagarea acestora din urmă în spaţiul cultural românesc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 67

Locuri disponibile (buget): 17

Locuri disponibile (taxă): 50

Ultima medie (buget): 9.11

Ultima medie (taxă): 7.87

Taxă anuală de studii: 2.400 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% Nota la interviul în limba de predare a programului.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Media ECTS a anilor de studiu;
2. Media examenului de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Chitanţa de plată a taxei de admitere;
Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
Diploma de Licență obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României; doar pentru master
Dosar plic
Două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
original* şi copie după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
original* şi copie după certificat de naştere;
Anul 1
Evoluția literaturii: diacronia formelor și genurilor
Curs și seminar complex: limbi și literaturi străine
Limba străină: probleme de morfosintaxă și de semantică a limbii (clasice, italiană, spaniolă, rusă)
Cultură și civilizație străină (clasică, italiană, spaniolă, rusă)
Evoluția literaturii: diacronia formelor și genurilor
Curs și seminar complex: limbi și literaturi străine
Limba străină: probleme de morfosintaxă și de semantică a limbii (clasice, italiană, spaniolă, rusă)
Cultură și civilizație străină (clasică, italiană, spaniolă, rusă)
Anul 2
Limba străină: teorii gramaticale și lingvistice (clasice / italiană / spaniolă / rusă)
Curs și seminar special de literatură străină (clasice / italiană / spaniolă / rusă)
Practică de specialitate
Etică şi integritate academică
Poetici și tehnici de analiză ale textului literar (clasice / italiană / spaniolă / rusă)
Curs și seminar special de limba străină (clasice / italiană / spaniolă / rusă)
Practică de specialitate
Practică în vederea pregătirii lucrării de disertație

Descriere

Prin structura şi programele sale, Facultatea de Litere asigură formarea cadrelor didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, a cercetătorilor în domeniul filologic, precum şi a specialiştilor în domeniile ştiinţelor comunicării, traducerii si interpretariatului.

Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost înfiinţată în anul 1860, o dată cu înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Legea învăţământului din 1864 utilizează titulatura Facultatea de Filosofie şi Litere. Printre marii profesori ai Facultăţii de Litere s-au numărat: V. A. Urechia, Alexandru I. Philippide, Titu Maiorescu, G. Ibrăileanu, St. Vîrgolici, Anton Naum, Ilie Bărbulescu, G. Pascu, Traian Bratu, Charles Drouhet, Neculai Serban, Th. Simenschy, Iorgu Iordan, Constantin Balmuş, Octav Botez, G. Călinescu, Dan Simonescu, Serban Cioculescu, Petru Caraman, Jean Livescu, Al. Dima, N. I. Popa, Gh. Ivănescu, St. Cuciureanu, Ariton Vraciu, Mihai Drăgan.

Facultatea dispune de o sală de informatică, de o sală video, de o sală Internet, de un laborator multimedia şi de patru laboratoare fonice. Biblioteca Facultăţii de Litere are un fond de peste 150 000 de volume şi de peste 10.000 de periodice, dispune de 70 de locuri în trei săli de lectură şi este informatizată din anul 1997. Biblioteca de Litere se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

Studenți înmatriculați licență: 383

Studenți înmatriculați master: 403

Cadre didactice: 191

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 4

Promovabilitate licență: 95%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație