Conservare şi restaurare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii „Conservarea şi Restaurarea operelor de artă” a fost înfiinţat în anul 1997, ca urmare a solicitărilor din sfera cultural-artistică şi economico-turistică a Moldovei. Misiunea principală este axată pe: pregătirea pentru activitatea de conservare şi restaurare a operelor de artă; cunoaşterea ştiinţifică a diferitelor domenii conexe conservării şi restaurării operelor de artă; formarea unor personalităţi cu pregătire complexă, capabile să participe activ la supravegherea, conservarea şi restaurarea operelor de artă care ţin de patrimoniul cultural naţional şi internaţional; promovarea valorilor culturale ţinând de specificul naţional.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arte vizuale

Specializare: Conservare şi restaurare

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

I.Proba I, eliminatorie, notată cu ADMIS sau RESPINS:
Evaluarea unei scrisori de intenție (maxim 2 pagini), în format electronic, PDF, care va include motivația candidatului pentru alegerea specializării și menționarea unor monumente/ opere de artă din patrimoniul cultural românesc sau mondial care I-au impresionat și din ce considerente. 
Scrisoarea de intenție este trimisă pe adresa oficială de email pentru admitere, este stocată de secretarul de comisie și trimisă membrilor comisiei pentru a fi examinată. 
2.Proba 2 Evaluarea unui portofoliu de lucrari, în format electronic (jpeg/pdf), cu un număr între 4-6 lucrări (care poate conține: schițe sau studii de desen, schițe sau studii de culoare, replici după imagini de artă sau detalii reproduse din imagini de artă, realizate în orice tehnici artistice ). 
Auxiliar portofoliului se impune o declarație pe propria răspundere din partea 
candidatului, semnată, din care rezultă că lucrările din portofoliu au fost realizate de acesta. 
Portofoliul va fi trimis pe adresa de email oficiala de admitere, va fi stocat de secretarul de comisie, secretizat pentru a fi examinat de comisie. 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 17/07/2020

Perioadă probe: de la 22/07/2020 până la 23/07/2020

Perioadă rezultate: de la 24/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2020 până la 11/09/2020

Perioadă probe: de la 14/09/2020 până la 15/09/2020

Perioadă rezultate: de la 16/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Anul 1
Studiul desenului
Studiul culorii
Teoria generală a restaurării
Tehnici artistice
Limbă străină
Educație fizică și sport
Anul 2
Istoria artei universale şi româneşti
Conservarea preventivă a operei de artă
Noţiuni de fizică, chimie, Sisteme de investigaţii, Noţiuni de biologie
Iconografia artei. Metodologia restaurării operei de artă
Limbă străină
Educație fizică și sport
Anul 3
Documentaţia de conservare-restaurare
Structura materială a operei de artă. Noţiuni de patrimoniu
Prelucrarea imaginii pe calculator
Elaborare lucrare de licență

Facultatea de Arte Vizuale şi Design

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

Iasi

Descriere

Facultatea de Arte Vizuale şi Design are misiunea de a forma specialişti artişti plastici sau teoreticieni care să participe creator la viaţa culturală contemporană şi la circulaţia valorilor artei româneşti şi universale. Absolvirea pachetului de discipline psiho-pedagogice oferă şi posibilitatea de a preda în calitate de profesor în învăţământul gimnazial şi liceal.

Cadre didactice: 63

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea de Arte „George Enescu” are ca obiectiv principal organizarea şi formarea educaţiei în domeniul prioritar naţional Arte, ce include domenii de licenţă: Muzica (specializările: Interpretare muzicală, Pedagogie muzicală, Compoziţie, Muzicologie, Dirijat, Muzică religioasă), Artele vizuale şi Design (cu specializările: Pictură, Sculptură, Grafică, Moda-design vestimentar, Artă murală, Pedagogia artelor plastice si decorative, Conservare – Restaurare, Design, Istoria şi Teoria artei) şi Teatru (cu specializările: Actorie, Actorie/Păpuşi/Marionete, Regie, Teatrologie-Jurnalism teatral).

În aceeaşi măsură însă se constituie într-un emiţător al culturii, militând pentru protejarea, păstrarea şi promovarea creaţiei artistice româneşti, cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru frumos şi pentru o creaţie autentică.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 290

Programe similare

Lista de comparație