Conservare şi restaurare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii „Conservarea şi Restaurarea operelor de artă” a fost înfiinţat în anul 1997, ca urmare a solicitărilor din sfera cultural-artistică şi economico-turistică a Moldovei. Misiunea principală este axată pe: pregătirea pentru activitatea de conservare şi restaurare a operelor de artă; cunoaşterea ştiinţifică a diferitelor domenii conexe conservării şi restaurării operelor de artă; formarea unor personalităţi cu pregătire complexă, capabile să participe activ la supravegherea, conservarea şi restaurarea operelor de artă care ţin de patrimoniul cultural naţional şi internaţional; promovarea valorilor culturale ţinând de specificul naţional.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arte vizuale

Specializare: Conservare şi restaurare

Locuri disponibile (total): 8

Locuri disponibile (buget): 8

Ultima medie (buget): 7.0

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 19/07/2021 până la 21/07/2021

Perioadă probe: de la 26/07/2021

Perioadă rezultate: de la 27/07/2021

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2021 până la 10/09/2021

Perioadă probe: de la 13/09/2021

Perioadă rezultate: de la 14/09/2021

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare);
Cartea de identitate copie color cu mențiunea „conform cu originalul” și se semnează;
Certificatul de naştere copie color;
Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea portofoliului de lucrări;
Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţa de absolvent cu examen de bacalaureat, (în cazul candidaților înscriși și la altă facultate, se va prezenta o copie legalizată);
Diploma de licenţă sau diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, însoțită de copie color;
Dovada plății taxei de înscriere în valoare de 100 lei.
Portofoliul de lucrări
Scrisoarea de intenție
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Declarație pe proprie răspundere cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele scanate și cele originale;
Fotografiile tip carte de identitate, 4 buc, se depun în original la semnarea contractului de studii.
cerere-tip de înscriere;
Anul 1
Studiul desenului
Studiul culorii
Teoria generală a restaurării
Tehnici artistice
Limbă străină
Educație fizică și sport
Anul 2
Istoria artei universale şi româneşti
Conservarea preventivă a operei de artă
Noţiuni de fizică, chimie, Sisteme de investigaţii, Noţiuni de biologie
Iconografia artei. Metodologia restaurării operei de artă
Limbă străină
Educație fizică și sport
Anul 3
Documentaţia de conservare-restaurare
Structura materială a operei de artă. Noţiuni de patrimoniu
Prelucrarea imaginii pe calculator
Elaborare lucrare de licență

Facultatea de Arte Vizuale şi Design

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

Iasi

Descriere

Facultatea de Arte Vizuale şi Design are misiunea de a forma specialişti artişti plastici sau teoreticieni care să participe creator la viaţa culturală contemporană şi la circulaţia valorilor artei româneşti şi universale. Absolvirea pachetului de discipline psiho-pedagogice oferă şi posibilitatea de a preda în calitate de profesor în învăţământul gimnazial şi liceal.

Cadre didactice: 63

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea de Arte „George Enescu” are ca obiectiv principal organizarea şi formarea educaţiei în domeniul prioritar naţional Arte, ce include domenii de licenţă: Muzica (specializările: Interpretare muzicală, Pedagogie muzicală, Compoziţie, Muzicologie, Dirijat, Muzică religioasă), Artele vizuale şi Design (cu specializările: Pictură, Sculptură, Grafică, Moda-design vestimentar, Artă murală, Pedagogia artelor plastice si decorative, Conservare – Restaurare, Design, Istoria şi Teoria artei) şi Teatru (cu specializările: Actorie, Actorie/Păpuşi/Marionete, Regie, Teatrologie-Jurnalism teatral).

În aceeaşi măsură însă se constituie într-un emiţător al culturii, militând pentru protejarea, păstrarea şi promovarea creaţiei artistice româneşti, cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru frumos şi pentru o creaţie autentică.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 290

Programe similare

Lista de comparație