Merceologie şi managementul calităţii
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii universitare de licenţă Merceologie şi Managementul Calităţii pregăteşte specialişti având cunoştinţe temeinice care vizează atât sfera economică generală cât şi unele aspecte particulare referitoare la asigurarea, evaluarea şi expertiza calităţii unor grupe diverse de bunuri şi servicii de piaţă. Programul de studii asigură însuşirea unui nivel optim de cunoştinţe şi competenţe cerute pe piaţa muncii în domeniul ştiinţei şi calităţii mărfurilor, producerii, comercializării şi consumului de mărfuri.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Merceologie şi managementul calităţii

Locuri disponibile (total): 74

Locuri disponibile (buget): 44

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Matematică aplicată în economie
Bazele contabilității
Istorie economică
Statistică pentru afaceri
Fundamentarea științei mărfurilor
Limbă străină pentru afaceri I, II
Educație fizică I, II
Macroeconomie
Economie europeană
Dreptul afacerilor
Economia întreprinderii
Finanțe generale
Informatică economică
Anul 2
Economie comercială
Mărfuri nealimentare și securitatea utilizatorului I, II (a, b)
Comportamentul consumatorului
Ecologie și protecția mediului
Mărfuri alimentare și securitatea consumatorului I, II
Limbă străină pentru afaceri I, II
Educație fizică III, IV
Management general
Concurență și prețuri
Protecția consumatorului
Practică
Discipline facultative (Burse internaționale de mărfuri, Dezvoltare locală și regională)
Anul 3
Managementul calității
Merceologia produselor petroliere/Merceologia produselor petrochimice
Cultură antreprenorială
Design și estetica mărfurilor
Comerț electronic
Logistica și distribuția mărfurilor
Comunicare și relații publice în afaceri/Managementul resurselor umane
Expertiza mărfurilor
Tehnologii comerciale
Analiza economico-finaniciară
Previziunea producției și vânzării mărfurilor
Etică în afaceri
Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență
Discipline facultative (Managementul proiectelor în afaceri, Managementul inovării)

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

În Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti fiinţează cinci facultăţi şi două departamente didactice. Cele cinci facultăţi (numărul lor a crescut de la 2, la înfiinţarea universităţii, în anul 1948) au avut de-a lungul timpului denumiri diferite de cele actuale. Cele mai noi, Facultatea de Stiinţe Economice şi cea de Litere şi ştiinţe, au fost create după anul 1989.

Cadre didactice: 36

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație