Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivul primordial al Programului de studii Balneofiziokinetoterapie și recuperare este de a forma specialiști cu înaltă calificare în servicii de asistență terapeutică din domeniul recuperării, al reabilitării fizice și funcționale. Scopul acestor servicii este prevenirea și tratamentul prin terapii specifice, și se adresează atât populației sănătoase (rolul profilaxiei fiind unanim recunoscut), cât și celei afectate (specialistul fiziokinetoterapeut având un rol important, complementar medicului specialist). Prin intervenția specialiștilor formați se asigură scurtarea perioadelor de convalescență și reintegrarea socială și profesională cât mai rapidă. O arie largă de intervenție a specialiștilor în Balneofiziokinetoterapie și recuperare, absolvenți ai instituției noastre, este domeniul sportului, la toate nivelele de performanță, de la situațiile de recuperare-refacere, până la asigurarea unei reabilitări funcționale, extrem de complexe și dificile, în cazul unor traume și accidentări majore. Un domeniu substanțial de intervenție al specialiștilor formați de noi va fi și acela al refacerii și recuperării diverselor categorii de persoane aflate în stațiuni balneare, în anumite instituții de ocrotire, în centre de educație incluzivă etc. Nu în ultimul rând, dorim, ca prin absolvenții noștri, să intervenim cu resursă umană specializată, în domeniul aflat într-o criză majoră de specialiști - cel al ortezării și protezării posttraumatice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Locuri disponibile (total): 65

Locuri disponibile (buget): 65

Ultima medie (buget): 8.18

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Pentru Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriţie şi dietetică

ABROGAT TEMPORAR

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 70% va avea nota obținută la testul grilă, iar 30% media de la bacalaureat.
Proba de concurs va consta dintr-un test grilă din biologie cu 50 de „întrebări cu răspuns la alegere” constituit astfel:
– 40 de întrebări vor fi alese din lista de întrebări existente la sfârșitul celor 5 capitole indicate la  Tematică şi bibliografie (secțiunea „Întrebări cu răspuns la alegere”). Atenţie: ordinea celor 4 variante de răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.
– 10 întrebări vor fi elaborate de comisia de admitere, „la prima vedere”, din cele 5 capitole indicate.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 22/07/2020

Perioadă probe: de la 26/07/2020

Perioadă rezultate: de la 26/07/2020 până la 03/08/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2020 până la 08/09/2020

Perioadă probe: de la 10/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Specialitate Nu Nu 70% Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de înscriere
Examen psihiatric de la medicul de specialitate
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie generală
Biofizică
Biochimie
Urgențe medicale și prim-ajutor medical
Teoria activităților motrice umane
Kinetoterapie
Promovarea sănătății și educație pentru sănătate
Kinetoterapia în activitățile sportive și fizice
Gimnastică de bază și compensatorie
Anatomie aplicată a aparatului locomotor
Informatică medicală. Biostatică
Măsurare și evaluare motrică și somato-funcțională
Nutriție și dietetică. Elemente de igienă
Elemente de gimnastică medicală
Kinetologie
Terapie ocupațională în kinetoterapie
Științele comportamentului. Psihologie medicală
Limbi moderne
Educație fizică
Abilități practice
Practică de specialitate
Discipline opționale
Anul 2
Fiziologie generală
Patologie medicală
Patologie chirurgicală
Teoria și metodica educației fizice și sportului
Metodologia cercetării științifice
Rdiologie și imagistică medicală
Hidroterapie și balneoclimatologie
Recuperarea în afecțiuni cardio-vasculare
Ergofiziologie
Farmacologie
Masaj și tehnici complementare de masaj
Recuperarea în afecțiuni respiratorii
Recuperarea în pediatrie
Abilități practice
Practică de specialitate
Discipline optionale
Anul 3
Recuperarea în afecțiuni muscularo-scheletate
Recuperarea în afecțiuni neurologice și psihomotorii
Recuperare și fizioterapie în geriatrie
Recuperarea în patologia sportivă
Electroterapie și fototerapie
Ortezare și proteze
Tehnici de manevrare a bolnavului
Design și programare în kinetoterapie
Pregătire practică de specialitate
Abilități practice
Pregătire lucrare de licență
Discipline opționale

Facultatea de Medicină

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

"Bine aţi venit!  Vă invit într-o călătorie în care să descoperiţi modernitatea şi tradiţia unei facultăţi de prestigiu din ţară: Facultatea de Medicină din Tîrgu-Mureş.

Fiecare dintre noi căutăm direcţia şi sursa de la care să obţinem îndrumarea pentru calea pe care dorim să o parcurgem în viaţă, mai ales din punct de vedere profesional. Domeniul medical oferă profesii generoase, entuziaste, provocatoare, pe cât de solicitante pe atât de pline de viaţă; care ne aduc experienţe greu de egalat. Dacă există chemarea minţii şi a sufletului pentru aceasta, merită să o faceţi, merită să veniţi la Facultatea de Medicină din Tîrgu-Mureş pentru a descoperi toate faţetele acestei profesii responsabile, demne şi plină de satisfacţii.

Facultatea noastră este sinonimă cu excelenţa în educaţie, cercetare şi îngrijire medicală, alături de marea familie universitară din care facem parte şi care este un brand local, naţional şi internaţional.

Încă de la primii paşi dincolo de poartă veţi descoperi freamătul caracteristic unei instituţii de învăţământ dinamice, ofertante, cu aspecte multiculturale care îi dau culoare şi originalitate. Este o instituţie de învăţământ susţinută de experienţa şi renumele corpului didactic, un creuzet al viitoarelor nume de prestigiu din medicină care abia aşteaptă să se formeze şi să devină medici pasionaţi, mari cercetători sau educatori valoroşi. Suntem responsabili pentru toţi cei care vin să ne caute, fie că doresc să fie studenţii noştri, fie că doresc să colaborăm împreună, fie că avem ţeluri comune privind responsabilitatea socială şi sprijinul comunităţii.

Facultatea de Medicină include în laboratoarele, amfiteatrele şi clinicile sale un număr anual de peste 3.400 de studenţi, coordonaţi de 379 de cadre didactice titulare, asigurând condiţii optime de pregătire a viitorilor medici şi asistenţi din diverse domenii medicale.

Misiunea Facultății de Medicină este aceea de a promova educaţia şi performanţa academică în formarea de absolvenţi competitivi care să se poată integra pe piaţa muncii din sistemele de sănătate şi se realizează la nivel de licenţă, masterat şi doctorat. Dispunem de specializări de licenţă consacrate dar şi novatoare: Medicină, Asistenţă Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi Dietetică, Educaţie fizică şi sport. Oferim trei linii de predare: română, maghiară şi engleză, acoperind un spectru larg de valori culturale şi experienţe comunitare. Procesul educaţional de bază este completat de cele patru programe de Masterate, de formarea de specialişti în domeniul medical prin Rezidenţiat, de programe de educaţie medicală continuă bine susţinute prin cursuri postuniversitare şi şcoli de vară, respectiv o Şcoală Doctorală de renume.

Infrastructura şi amfiteatrele moderne, laboratoarele spaţioase, biblioteca complet informatizată şi cu ofertă bogată, facilităţile sportive de anvergură, alături de Centrul de simulare şi abilităţi practice cu dotare excepţională demonstrează dorinţa noastră de a vă oferi un spaţiu de educare şi aplicare practică de top.

Parteneriatele cu universităţi din străinătate, deschiderea către experienţa europeană, susţinute de transparenţa mediului nostru academic au făcut posibilă mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice la facultăţi de prestigiu din Europa şi au asigurat colaborări de valoare în domenii variate de specializare.

Toate acestea se completează reciproc şi sunt principalele motive pentru care vă deschidem uşa şi vă invităm să veniţi alături de noi."

Cuvântul Decanului - Conf.dr. Monica Tarcea

Cadre didactice: 342

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

Înaltă calitate a procesului educaţional din UMF Tîrgu Mureş se reflectă în numărul mare de absolvenţi care promovează examenul de rezidenţiat, clasându-se pe primele locuri. Corpul didactic al universităţii noastre este recunoscut pe plan naţional şi internaţional pentru activitatea sa remarcabilă în domeniul educaţional, introducerea mai multor proceduri medicale ca priorităţi şi realizările deosebite în cercetare, toate ducând la un nivel înalt al calităţii procesului educaţional, în concordanţă cu cele mai înalte standarde europene.

Facilităţile moderne de predare şi învăţare constau în: 

1. Infrastructură modernă - Facilităţi excelente de învăţare şi infrastructura de vârf a laboratoarelor, toate laboratoarele din preclinic fiind aflate într-o singură clădire. Centrul Integrat de Medicină dentară - recent construit, într-un ansamblu arhitectural modern

2. Cele mai bune condiţii pentru practica clinică - Universitatea noastră se află în imediata proximitate a celui mai mare spital General din România - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, situat la o distanţă de 100 m, având 1.250 paturi şi incluzând aproape toate specialităţile clinice într-o singură clădire

3. Cel mai avansat Centru de Simulare şi Abilităţi Practice din România

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație