Tehnică dentară
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, armonizează tradiţia procesului de învăţământ cu diversitatea şi dinamismul european, exigenţa şi profesionalismul cu generozitatea, toleranţa şi valenţele multiculturale, responsabilitatea actului managerial cu eficienţa şi transparenţa. Baza de învăţământ şi cercetare la standarde europene, formată din Centrul Integrat de Medicină Dentară, compartimentul de simulare, laboratoarele didactice şi de cercetare, numeroasele facilităţi pentru studenţi, garantează desfăşurarea unui proces educaţional modern, dinamic, cu activităţi complexe. Sub îndrumarea exigentă a cadrelor didactice ale facultăţii, în cadrul activităţilor clinice componente ale procesului educaţional al studenţilor şi medicilor rezidenţi şi în corelaţie cu caracterul antreprenorial al profesiei de medic dentist, este efectuată o gamă largă de servicii medicale de specialitate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Tehnică dentară

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Criterii de admitere

 • Nota obținută la testul grilă la disciplina Biologie - 90%
 • Media de la bacalaureat -10%

Tematica examenului de admitere se găsește aici.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. De asemenea sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar, în activitate și pensionat, copii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat în sistemul de învățământ, precum și ai personalului nedidactic din UMF Tîrgu Mureș.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 14/09/2019 până la 15/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Biologie Da Nu 90% Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie
Biochimia cavității orale
Epidemiologie și prevenirea infecțiile
Morfologia dinților și arcadelor
Dentare
Igienă și profilaxie
Noțiuni de pedodonție
Materiale dentare
Biofizică
Informatică medicală și biostatistică
Intrumentar și aparatură de laborator
Tehnologia protezelor unidentare
Ocluzologie
Noțiuni de protetică dentară fixă
Prim-ajutor
Limbi moderne
Educație fizică
Practica de specialitate
Anul 2
Tehnologia protezelor dentare fixe - punțile dentare
Noțiuni de protetică dentară fixă
Metodologia cercetării științifice în medicina dentară
Noțiuni de odontologie
Ergonomie
Ordotonție și ortopedie dentofacială
Dentogenie și estetică facială
Noțiuni de protetică dentară - proteza totală
Tehnologia protezelor dentare mobile
Microbiologie și virusologie
Științe comportamentale și bioetică
Limbi moderne
Educație fizică
Practică de specialitate
Discipline opționale (Tehnologia lucrărilor provizorii / Tehnologia gutierelor și ghidurilor chirurgicale)
Anul 3
Protetică dentară
Tehnologia aparatelor ortodontice
Noțiuni de odontologie
Ergonomie
Managementul, organizarea și conducerea laboratorului
Ocluzologie
Tehnologia aparatelor chirurgicale
Tehhnologii ceramice și metalo-ceramice
Stagiu practic în laborator
Discipline opționale (Posibilități de restaurare complexă în dentiția mixtă / Mini-implante ortodontice. Particularități biomecanice)

Facultatea de Medicină Dentară

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

"Facultatea de Medicină Dentară din Târgu Mureș, înființată în 1948, iar din anul universitar 1960/61 funcționând ca secție de sine stătătoare, este o facultate de tradiție din țară. Alături de experiența cadrelor didactice, învăluită de o aură de modernism, în concordanță cu exigențele europene, își deschide porțile pentru cei care îi vor deveni studenți. Specializările Facultății de Medicină Dentară - Medicină Dentară (6 ani) și Tehnică Dentară (3 ani) -sunt parte integrantă a ofertei educaționale a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș. 

Atenția noastră este îndreptată pe de o parte în direcția asigurării unui învățământ modern, de calitate, în acord cu cerințele actuale, facultatea aliniindu-se în prezent la metamorfozele curriculare cerute de integrarea europeană, iar pe de altă parte spre preocuparea de a îmbunătăți permanent baza materială și de cercetare.  Centrul Integrat de Medicină Dentară deschis în 2010, capabil să concentreze sub un singur acoperiș toată activitatea didactică, practică și recreativă a studenților, devine cea mai modernă bază pentru învățământul de licență în domeniul Medicină Dentară..."

Cuvântul Decanului - Prof. Dr. Mariana Păcurar

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

Înaltă calitate a procesului educaţional din UMF Tîrgu Mureş se reflectă în numărul mare de absolvenţi care promovează examenul de rezidenţiat, clasându-se pe primele locuri. Corpul didactic al universităţii noastre este recunoscut pe plan naţional şi internaţional pentru activitatea sa remarcabilă în domeniul educaţional, introducerea mai multor proceduri medicale ca priorităţi şi realizările deosebite în cercetare, toate ducând la un nivel înalt al calităţii procesului educaţional, în concordanţă cu cele mai înalte standarde europene.

Facilităţile moderne de predare şi învăţare constau în: 

1. Infrastructură modernă - Facilităţi excelente de învăţare şi infrastructura de vârf a laboratoarelor, toate laboratoarele din preclinic fiind aflate într-o singură clădire. Centrul Integrat de Medicină dentară - recent construit, într-un ansamblu arhitectural modern

2. Cele mai bune condiţii pentru practica clinică - Universitatea noastră se află în imediata proximitate a celui mai mare spital General din România - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, situat la o distanţă de 100 m, având 1.250 paturi şi incluzând aproape toate specialităţile clinice într-o singură clădire

3. Cel mai avansat Centru de Simulare şi Abilităţi Practice din România

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

 • Tehnică Dentară

  Facultatea de Medicină şi Farmacie/Universitatea din Oradea

 • Tehnică Dentară

  Facultatea de Medicină dentară/Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

 • Tehnică Dentară

  Facultatea de Medicină Dentară/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

 • Tehnică Dentară

  Facultatea de Medicină Dentară/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

 • Tehnică Dentară

  Facultatea de Moașe și Asistență Medicală/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

Lista de comparație