Inginerie și management în alimentația publică și agroturism
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În România, numai Facultatea Sapientia oferă formare în limba maghiară programul de licență inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism. Principalul scop al programului de licență inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism este oferirea unei baze de cunoștințe temeinice bazate pe domeniile biologie, inginerie, industria alimentară și științele economice.

Mulțumită acestor cunoștințe, inginerul-manager poate asigura organizarea și conducerea unităților de profil turistic și de alimentație publică, managementul unităților agricole, valorificarea resurselor agroturistice, dezvoltarea ofertei turistice, de asemenea poate îndeplini sarcini de consultanță sau de managementul proiectelor.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Specializare: Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 21

Locuri disponibile (taxă): 9

Ultima medie (buget): 6.26

Taxă anuală de studii: 1.126 lei

Taxă de înscriere: 50 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza:

- Media generală a examenului de bacalaureat - pondere de 100%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019 până la 13/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară
Informatică aplicată I
Fizică I
Geografie economică
Bazele economiei
Grafică asistată de calculator
Statistică economică
Engleză abiltăți de comunicare I
Abilități de comunicare I - Limba română
Educație fizică I
Analiză matematică
Informatică aplicată II
Fiziologie vegetală și animală
Bazele managementului
Ecologie și protecția mediului
Engleză abilități de comunicare II
Educație fizică II
Practică de domeniu I
Anul 2
Drept
Contabilitate
Tehnologii agricole
Chimie generală
Bazele marketingului
Politică agricolă comună
Engleză de specialitate pentru ingineri I
Educație fizică III
Microbiologie alimentară
Silvicultura și produse ale pădurii
Elemente de inginerie generală
Principiile nutriției umane
Tehnologia creșterii animalelor
Pedologie
Management financiar
Engleză de specialitate pentru ingineri II
Educație fizică IV
Practică de domeniu II
Anul 3
Dezvoltare rurală
Marketingul turismului
Eficiența investițiilor
Infografică și GIS
Topografie, cadastru și desen tehnic
Managementul producției
Managementul resurselor umane
Turism rural, agroturism, ecoturism
Sociologie rurală
Gastronomie și gastrotehnie
Siguranța alimentară
Administrație publică
Dezvoltarea produselor turistice
Merceologie agroalimentară
Sisteme informatice de conducere a unităților turistice
E-turism
Procesarea și calitatea produselor agricole
Practică de specialitate I
Anul 4
Agromarketing
Amenajarea agroturistică a teritoriului
Tehnologii alimentare tradiționale
Controlul calității alimentelor
Management strategic
Inginerie economică I. Examen de bază de specialitate
Analiza informațiilor de marketing
Tehnici hoteliere
Managementul calității
Turism cultural
Principii și metode de conservare a produselor alimentare
Managementul exploatațiilor agricole
Finanțare și creditare
Instituții, mecanisme și tehnologii comunitare
Elaborarea proiectului de diplomă
Ingineria economică - Examen de Absolvire
Practică de specialitate II. Proiect de diplomă

Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşti din Miercurea Ciuc

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Miercurea Ciuc

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste face demersuri susţinute ca să alinieze, să aibă un standard de viitor conform valorilor Uniunii Europene şi să devină parte integrată sistemului de învăţământ superior calificat, apreciat. Scopul facultăţii este de a forma şi a pregăti în limba maghiară studenţi competitivi, capabili să găsească locuri de muncă pe piaţa naţională şi internaţională.

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea Sapientia este instituția cea mai recent înființată în sistemul învățământului superior din Transilvania, cu predare în limba maghiară. 

Universitatea a luat ființă în toamna anului 2001, ca expresie a unei năzuințe de mai multe decenii a comunității maghiare din România, precum și ca rezultat al eforturilor depuse de către Fundația Sapientia. În decursul acestor ani de existență, Universitatea Sapientia s-a remarcat ca o instituție particulară cu predare în limba maghiară din România, menită să răspundă nevoilor educaționale ale comunității maghiare, să asigure un cadru prielnic pentru dezvoltarea cercetărilor științifice, precum și o colaborare științifică inter-etnică eficientă.

Statut: Privat

Statut acreditare: Autorizată

Locuri în camin: 755

Programe similare

Lista de comparație