Marketing
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea didactică: formarea unor economişti care să contribuie la procesul de revigorare şi dezvoltare economică, specialişti care să aibă cunoştinţe în domenii de importanţă deosebită, economico-juridice, politici economice, strategii de dezvoltare durabilă, învăţământ.

Misiunea de cercetare: personalul didactic şi de cercetare va desfăşura activităţi de cercetare şi proiectare în domeniul politicilor economice naţionale şi internaţionale şi care vor fi valorificate prin publicaţii, contracte, expertize, consultanţă sau prin alte modalităţi. Se propune familiarizarea studenţilor cu munca de cercetare, antrenându-i în munca cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi invitându-i pe cei mai buni la programele de cercetare ale cadrelor didactice. Se va facilita participarea profesorilor şi studenţilor la diferite programe de cercetare internaţionale.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Marketing

Specializare: Marketing

Locuri disponibile (total): 34

Locuri disponibile (buget): 18

Locuri disponibile (taxă): 16

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.52

Ultima medie (taxă): 6.25

Taxă anuală de studii: 1.126 lei

Taxă de înscriere: 50 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza:

- Media generală a examenului de bacalaureat - pondere de 100%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019 până la 13/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Bazele economiei
Contabilitate
Matematică
Geografie economică
Relații publice
Informatică
Limbă străină I
Educație fizică I
Microeconomie
Matematică aplicată în economie
Contabilitate financiară
Management
Statistică economică
Economie europeană
Limbă străină II
Educație fizică II
Anul 2
Macroeconomie
Finanțe
Marketing
Metodologia cercetării științifice economice
Drept
Limba străină III
Curs opțional I
Educație fizică III
Finanțele întreprinderii
Economia întreprinderii
Marketingul serviciilor
Comunicația de marketing
Limbă străină IV
Curs opțional II
Practică
Educație fizică IV
Anul 3
Comportamentul consumatorului
Politici și strategii de marketing
Analiza informațiilor de marketing
Limba română - seminar practic
Metodologi elaborarea lucrării de licență I
Curs opțional III
Curs opțional IV
Management comercial
Cercetări de marketing
Marketingul locurilor
Simulări de marketing
Marketing internațional
Metodologia elaborării lucrării de licență II
Curs opțional V

Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşti din Miercurea Ciuc

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Miercurea Ciuc

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste face demersuri susţinute ca să alinieze, să aibă un standard de viitor conform valorilor Uniunii Europene şi să devină parte integrată sistemului de învăţământ superior calificat, apreciat. Scopul facultăţii este de a forma şi a pregăti în limba maghiară studenţi competitivi, capabili să găsească locuri de muncă pe piaţa naţională şi internaţională.

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea Sapientia este instituția cea mai recent înființată în sistemul învățământului superior din Transilvania, cu predare în limba maghiară. 

Universitatea a luat ființă în toamna anului 2001, ca expresie a unei năzuințe de mai multe decenii a comunității maghiare din România, precum și ca rezultat al eforturilor depuse de către Fundația Sapientia. În decursul acestor ani de existență, Universitatea Sapientia s-a remarcat ca o instituție particulară cu predare în limba maghiară din România, menită să răspundă nevoilor educaționale ale comunității maghiare, să asigure un cadru prielnic pentru dezvoltarea cercetărilor științifice, precum și o colaborare științifică inter-etnică eficientă.

Statut: Privat

Statut acreditare: Autorizată

Locuri în camin: 755

Programe similare

 • Marketing

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Analiză şi strategie de marketing

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Marketing şi comunicare în afaceri

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Marketing

  Facultatea de Ştiinţe Economice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Marketing

  Facultatea de Ştiinţe Economice/_Universitatea din _Piteşti [old]

Lista de comparație