Medicină dentară (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Învăţământul universitar de stomatologie a debutat ca specializare separată în cadrul Facultăţii de Medicină abia în anul 1919. Studiile de stomatologie au fost organizate ca facultate separată, abia începând cu 1949. Introducerea liniilor în limba franceză şi engleză a fost motivată de solicitările venite din partea unui număr tot mai mare de studenţi străini de a studia la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj, în aceste limbi de predare. Planurile de învăţământ şi programele analitice ale acestor linii sunt identice cu cele de la secţia cu predare în limba română.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Medicină dentară

Taxă anuală de studii: 8.100 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Concursul se desfăşoară după sistemul „grilă” al întrebărilor cu răspunsuri multiopţionale.

Proba de concurs se va susţine din tematica pe care o găsiți AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 26/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de înscriere
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Formular de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anul 1
Anatomy and Embriology
Biochemistry of the Oral Cavity
Psysiology
History of Medicine
Medical First Aid
Behavioral Sciences and Communication
Head and Neck Anatomy
Physics and Biophysics in Dentistry
Cell Biology
Psyhology of the Oral-facial System
Histology of the Oral Cavity
Medical Informatics
Romanian Language
Mophology and Function of the Oral System
Anul 2
General and Oro-Maxillo-Facial Physiopathology
Genetics and Dento-Facial Embriology
Pharmacology
Microbiology
Semiology of the Oral Cavity
Dental Technology
Ergonomics
Immunology
Dental Materials
Methodology of Scientific Research
Microbiology od the Oral Cavity
Concepts of periodontal semiology
Dental Technology
Anul 3
General and Oral Pathology
Cariology
General Surgery
Gynecology
Dental Materials
Prevention in Dentistry
Medical Semiology
Anesthesiology in Dentistry
Hygiene
Internal Medicine
Prevention in Dentistry
General Radiology
Medical Practice
Anul 4
Infectious Diseases
Cariology
Oral Surgery
Pedodontics
Oral Radiology
CAD/ CAM Systems
Endocrinology
Neurology
Occlusion
Ophthalmology
Pediatrics
Prosthetic Dentistry
Anul 5
Primary care and occupational health
Maxillo-facial Surgery
Denti-facial Aesthetics
Management of the Dental Office
Forensic Medicine
Oral Rehabilitation
Periodontology
Prosthetic Dentistry
Medical Practice
Anul 6
Cranio-maxillo-facial Surgery Implantology Oral Patology Maxiilo facial Surgery Medical ethics and Bioethics Gerontology Pedodontics Oral Health and Health of the Community Elaboration of the Graduation Thesis

Descriere

Învăţământul universitar de stomatologie a debutat ca specializare separată în cadrul Facultăţii de Medicină abia în anul 1919. Studiile de stomatologie au fost organizate ca facultate separată, abia începând cu 1949, iar primul decan al Facultăţii de Stomatologie a fost Prof. Vasile Vasilescu (1949-1950). Din dorinţa de a lărgi sfera de adresabilitate, în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară ia fiinţă începând cu toamna anului 1994, specializarea de Tehnică dentară, formă de învăţământ reglementat general, cu 3 ani de studiu. Din anul 1997 a luat fiinţă şi specializarea de Asistenţă dentară de profilaxie, formă de învăţământ reglementat general, cu 3 ani de studiu. Din anul 2001 există în Facultatea de Medicină dentară şi o linie de învăţământ pentru specializarea medicină dentară în limba franceză, iar din 2007, o linie în limba engleză.

Introducerea liniilor în limba franceză şi engleză a fost motivată de solicitările venite din partea unui număr tot mai mare de studenţi străini de a studia la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj, în aceste limbi de predare. Planurile de învăţământ şi programele analitice ale acestor linii sunt identice cu cele de la secţia cu predare în limba română.

Prof.dr. Gheorghe Bilascu (1863 – 1926) a fost organizatorul invatamantului de stomatologie din Cluj, invatamant pe care l-a condus in perioada 1919 – 1926. Datorita stradaniilor sale, invatamantul de medicina dentara a devenit, in premiera nationala, obligatoriu. De mentionat ca aceasta catedra – de medicina dentara – a fost prima in cadrul invatamantului medical din Romania.

Cadre didactice: 14

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” reprezintă leagănul educaţiei medicale clujene cu o istorie a căror izvoare apar în anii 1500 şi este azi una din cele mai importante şi mai apreciate universităţi din România. 

După multiple transformări care au ţinut de istoria Transilvaniei, zbuciumată dar puternică în afirmarea entităţii româneşti, Facultatea de Medicină ia naştere ca prima Şcoală de Medicină în limba română, la Cluj. Profesorul Iuliu Haţieganu, al cărui nume îl poartă astăzi universitatea noastră, a fost primul dascăl și decan al noii facultăţi, o personalitate de excepţie fiind fondatorul şcolii medicale clujene.

Avem astăzi un renume internaţional, pe care ne dorim cu toţii să îl păstrăm dar şi să îl ducem mai departe cu ajutorul studenţilor noştri, cei pe care cu bucurie şi interes îi primim în fiecare an cu porţile deschise. Ne propunem ca alături de fiecare nou student să urcăm treptele calităţii şi ale excelenţei umane şi profesionale. Universitatea este azi recunoscută ca o universitate de prestigiu în ţară, fiind considerată una din universităţile de cercetare şi educaţie, intrând astfel în clasamentul primelor 12 şcoli de învăţământ superior româneşti.

În Universitate învaţă azi peste 5.700 studenţi din ţară şi din peste 50 de ţări din întreaga lume, în 3 mari facultăţi: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie. Aceasta dă o alură distinctă multiculturală, plină de farmec. Calitatea învăţământului din Universitatea noastră, condiţiile deosebite de practică şi deschiderea comunităţii noastre au făcut ca liniile de predare franceză şi engleză să atragă mai mult de 2.000 de studenţi din Uniunea Europeană şi din alte ţări de pe toate continentele.

Suntem o instituţie în care educaţia se află pe lista obiectivelor majore. Fiecare absolvent al universităţii noastre, indiferent de specialitatea sa, va fi bine primit pe piaţa muncii internaţionale datorită pregătirii temeinice oferite pe tot parcursul anilor de învăţământ de un corp academic de excepţie. Susţinem creşterea calităţii şi vizibilităţii prin cercetare creând facilităţi la standarde internaţionale pentru promovarea cercetării şi a cercetătorilor ei.

Dacă doriţi să faceţi parte dintr-o universitate unde fiecare contează, unde fiecare poate deveni un profesionist de excepţie şi unde calitatea umană şi excelenţa primează, aceasta este universitatea pe care o căutaţi.

Campusul universitar este întreg orașul Cluj, fermecătoarea citadelă a Transilvaniei ce vă primește cu braţele deschise, cu aerul occidental deja binecunoscut. Un oraş plin de oportunităţi culturale, biblioteci, teatre, concerte şi muzee, cu o arhitectură barocă de excepţie dar şi o viață studenţească antrenantă, multiculturală şi deschisă. Un oraş cu nu mai puțin de şase universităţi în care amprenta studenţilor devine emblema oraşului.

Vă invităm să ne vizitaţi oricând, fie prin pagina noastră electronică fie direct în campusul universitar. Universitatea noastră vi se potriveşte!

Mesaj Prof. Dr. Alexandru Irimie - Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație