Studii americane (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Studii americane are drept obiectiv formarea de specialişti cu o solidă pregătire filologică, vorbitori excelenţi de limbă engleză, buni cunoscători ai culturii şi civilizaţiei americane, precum şi ai sistemului economic, politic, social şi administrativ american actual.

Competenţe dobândite: cunoştinţe teoretice şi practice despre cultura americană (limbă, literatură, istorie, sistem politic, etc.), competenţa de a citi, înţelege şi comunica în limba engleză, la nivel C1, minim B2, conform Codului European de Referinţă.

Programul se desfăşoară pe o durată de 3 ani (180 de credite) cu posibilitatea de continuare prin studii de masterat (120 credite). Absolvenţii acestei specializări au posibilitatea să devină: profesor în învăţămantul gimnazial (condiţionat de efectuarea unui master de didactică), referent de specialitate, referent relaţii externe, asistent de cercetare, documentarist, editorialist, filolog, lector carte, interpret,  redactor, secretar de redacţie, secretar literar, funcţionar de stat, funcţionar public, traducator

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Studii culturale

Specializare: Studii americane

Locuri disponibile (total): 36

Locuri disponibile (buget): 18

Locuri disponibile (taxă): 18

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.7

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5) - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă probe: de la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019 până la 15/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Engleza Da Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Intorducere în studii culturale
Introducere în studii americane
Istorie culturală americană
Culturile globalizării
Civilizație și istorie literară americană
Engleză americană contemporană
Curs practic engleză
Curs practic limba B (germană, italiană. turcă, portugheză, chineză etc.)
Educație fizică
Practică de specialitate
Introducere în antropologie cult./ Antropologie socială (opțional)
Constrituția americană/ Institițiile americane și sistemul politic american (opțional)
Limbă străină 3 (germană, italiană, franceză, turcă, chineză) (facultativ)
Discurs critic contemporan (facultativ)
Redactare texte (facultativ)
Anul 2
Diversitate etnoculturală
Mentalitate și cultură (Cultură populară)
Civilizație și istorie literară în spațiul american
Engleza americană contemporană
Curs practic engleză
Curs practic limba B (germană, italiană. turcă, portugheză, etc.)
Educație fizică
Practică de specialitate
Introducere în cultura media americană/ Forma de artă a cuvântului între sistem și proces (opțional)
Concepte de filosofie americană/ Identitate și gen în cultura americană (opțional)
Sistemul educațional american/ Mișcarea srepturilor civile în SUA (opțional)
Limba străină 3 (germană, italiană, franceză, turcă, chineză) (facultativ)
Tehnoredactare compterizată (facultativ)
Tehnica și practica traducerii (facultativ)
Anul 3
Configurașii geopolitice
Cultură și religii în SUA
Civilizație și istorie literară în spațiul american
Engleză americană contemporană
Metodologia cercetării de teren
Sociologia limbajului
Filmul american
Curs practic engleză
Artă americană contemporană
Practica elaborării lucrării de licență
Cultură și dezvoltare regională/ Economie și lumea de afaceri (opțional)
Teatru american contemporan/ Muzică americană (opțional)
Poezie americană și artă urbană americane/ Identitate culturală și reprezentare literară (opțional)
Limba străină 2 (germană, turcă, italiană, franceză, chineză) (facultativ)
Tehnica și practica traducerii (facultativ)

Facultatea de Litere

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Litere continuă tradiţia Facultăţii de Filologie, înfiinţată în anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, devenit ulterior Institutul de Învăţământ Superior din Constanţa. Studenţii sunt cooptaţi în programele de cercetare ale Facultăţii de Litere, fie prin participarea la Sesiunea anuală de comunicări a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, fie în cadrul celor patru centre de cercetare: Interferențe culturale, Metacogniție și transdisciplinaritate, Studiile româneşti în context internaţional, Centrul de studii pentu limbi şi literaturi romanice. De asemenea, ei sunt stimulaţi să-şi continue cercetarea prin participarea la programele de masterat şi de doctorat organizate de Facultatea de Litere sau de alte facultăţi de profil.

Cadre didactice: 75

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație