Studii americane (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Studii americane are drept obiectiv formarea de specialişti cu o solidă pregătire filologică, vorbitori excelenţi de limbă engleză, buni cunoscători ai culturii şi civilizaţiei americane, precum şi ai sistemului economic, politic, social şi administrativ american actual.

Competenţe dobândite: cunoştinţe teoretice şi practice despre cultura americană (limbă, literatură, istorie, sistem politic, etc.), competenţa de a citi, înţelege şi comunica în limba engleză, la nivel C1, minim B2, conform Codului European de Referinţă.

Programul se desfăşoară pe o durată de 3 ani (180 de credite) cu posibilitatea de continuare prin studii de masterat (120 credite). Absolvenţii acestei specializări au posibilitatea să devină: profesor în învăţămantul gimnazial (condiţionat de efectuarea unui master de didactică), referent de specialitate, referent relaţii externe, asistent de cercetare, documentarist, editorialist, filolog, lector carte, interpret,  redactor, secretar de redacţie, secretar literar, funcţionar de stat, funcţionar public, traducator

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Studii culturale

Specializare: Studii americane

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 30

Ultima medie (buget): 7.37

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

De menționat că locurile de la taxă includ 5 locuri pentru cetățenii străini cu plata taxelor de şcolarizare în valută.

Criterii de selecție

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5) - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Taxe înmatriculare pentru candidați din state UE, SEE și CE: 100 lei

Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățenii străini care nu au cetățenie româna sau cetățenia unui alt stat membru al UE, SEE și CE  și candidați din state UE la programul de Medicină în limba engleză:150 euro.

Taxă pentru susţinerea testului de competență lingvistică candidați români: 50 lei.

Taxe înmatriculare pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE:100 euro.

Taxe de școlarizare anuale pentru toate programele de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, pentru studenții pe cont propriu valutar, din state terțe UE: 2700 euro.

Calendareul pentru cea de-a doua sesiune va apărea pe site-ul Facultății de Litere.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă probe: 20/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 30/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă probe: de la 14/09/2018

Perioadă rezultate: de la 15/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Engleza Da Nu 50% Nu Proba orala N/A
Media de Bacalaureat Da Nu 50% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate acestei etnii
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Copie după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele)
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de laureat, concursuri
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Intorducere în studii culturale
Introducere în studii americane
Istorie culturală americană
Culturile globalizării
Civilizație și istorie literară americană
Engleză americană contemporană
Curs practic engleză
Curs practic limba B (germană, italiană. turcă, portugheză, chineză etc.)
Educație fizică
Practică de specialitate
Introducere în antropologie cult./ Antropologie socială (opțional)
Constrituția americană/ Institițiile americane și sistemul politic american (opțional)
Limbă străină 3 (germană, italiană, franceză, turcă, chineză) (facultativ)
Discurs critic contemporan (facultativ)
Redactare texte (facultativ)
Anul 2
Diversitate etnoculturală
Mentalitate și cultură (Cultură populară)
Civilizație și istorie literară în spațiul american
Engleza americană contemporană
Curs practic engleză
Curs practic limba B (germană, italiană. turcă, portugheză, etc.)
Educație fizică
Practică de specialitate
Introducere în cultura media americană/ Forma de artă a cuvântului între sistem și proces (opțional)
Concepte de filosofie americană/ Identitate și gen în cultura americană (opțional)
Sistemul educațional american/ Mișcarea srepturilor civile în SUA (opțional)
Limba străină 3 (germană, italiană, franceză, turcă, chineză) (facultativ)
Tehnoredactare compterizată (facultativ)
Tehnica și practica traducerii (facultativ)
Anul 3
Configurașii geopolitice
Cultură și religii în SUA
Civilizație și istorie literară în spațiul american
Engleză americană contemporană
Metodologia cercetării de teren
Sociologia limbajului
Filmul american
Curs practic engleză
Artă americană contemporană
Practica elaborării lucrării de licență
Cultură și dezvoltare regională/ Economie și lumea de afaceri (opțional)
Teatru american contemporan/ Muzică americană (opțional)
Poezie americană și artă urbană americane/ Identitate culturală și reprezentare literară (opțional)
Limba străină 2 (germană, turcă, italiană, franceză, chineză) (facultativ)
Tehnica și practica traducerii (facultativ)

Facultatea de Litere

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Litere continuă tradiţia Facultăţii de Filologie, înfiinţată în anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, devenit ulterior Institutul de Învăţământ Superior din Constanţa. Studenţii sunt cooptaţi în programele de cercetare ale Facultăţii de Litere, fie prin participarea la Sesiunea anuală de comunicări a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, fie în cadrul celor patru centre de cercetare: Interferențe culturale, Metacogniție și transdisciplinaritate, Studiile româneşti în context internaţional, Centrul de studii pentu limbi şi literaturi romanice. De asemenea, ei sunt stimulaţi să-şi continue cercetarea prin participarea la programele de masterat şi de doctorat organizate de Facultatea de Litere sau de alte facultăţi de profil.

Cadre didactice: 75

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație