Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Litere şi Ştiinţe a luat fiinţă în anul 1992, în cadrul Institutului de Petrol şi Gaze din Ploieşti, cu rolul de a îmbogăţi oferta educaţională existentă la acea dată. Astăzi, a fi student la Facultatea de Litere şi Ştiinţe înseamnă mai mult decât a te pregăti pentru a deveni un bun specialist în epoca informaţională şi a comunicării, înseamnă a-ţi asuma un rol important pentru societate, acela de a conştientiza şi de a duce mai departe moştenirea umanităţii din punct de vedere informaţional şi cultural.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 50

Ultima medie (buget): 6.2

Ultima medie (taxă): 8.0

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în lingvistica generală
Limba veche de profil germană I Cultură şi civilizaţie engleză
Limba engleză-curs practic I
Istoria literaturii engleze (Evul Mediu şi Renaşterea)
Limba engleză contemporană (Fonetică şi fonologie)
Cultură şi civilizaţie franceză
Limba franceză-curs practic I, II
Educaţie fizică I, II
Introducere în teoria literaturii
Introducere în filologie
Limba veche de profil germană II
Istoria literaturii engleze (Restauraţia şi secolul XVIII)
Limba engleză contemporană (Morfologie)
Limba engleză - curs practic 2
Istoria literaturii franceze (Evul Mediu şi Renaşterea)
Limba franceză contemporană (Fonetică şi fonologie)
Discipline facultative (Limba străină 1, 2 spaniolă)
Anul 2
Literatură comparată (Antichitatea, Evul Mediu şi Renaşterea)
Istoria literaturii engleze (Romantismul)
Limba engleză contemporană (Sintaxa)
Limba engleză-curs practic III
Traduceri /Redactare şi interpretare text/Conversaţie
Istoria literaturii franceze (Clasicismul)
Limba franceză contemporană (Morfologie)
Limba franceză-curs practic III
Traduceri/Redactare şi interpretare text/Conversaţie
Studii culturale britanice/Studii culturale americane
Educaţie fizică III, IV
Literatură comparată (secolele XVII-XIX)
Istoria literaturii engleze (Victorianismul)
Limba engleză contemporană (Semantica)
Limba engleză–curs practic IV
Traduceri/Redactare şi interpretare text/Conversaţie
Istoria literaturii franceze (secolul XVIII)
Limba franceză contemporană (Sintaxa)
Limba franceză - curs practic IV
Traduceri/Redactare şi interpretare text/Conversaţie
Literatură franceză/Studii culturale franceze
Practică de specialitate
Discipline facultative (Limba străină III, IV)
Anul 3
Literatură comparată (secolul XX)
Istoria literaturii engleze (Modernismul)
Limba engleză contemporană (Pragmatica)
Limba engleză-curs practic V, VI
Traduceri/Redactare şi interpretare text/Conversaţie
Istoria limbii engleze
Istoria literaturii franceze (secolul XIX)
Limba franceză contempornă (Semantică şi lexicologie)
Limba franceză-curs practic V, VI
Traduceri/Redactare şi interpretare text/Conversaţie
Estetica/ Filosofia
Literatură comparată/ Teoria literaturii/ Comunicare
Istoria literaturii engleze (Postmodernismul)
Limba engleză contemporană (Lingvistică aplicată)
Traduceri/Redactare şi interpretare text/Conversaţie
Literatură americană/ Literatură britanică
Limba franceză contemporană (Pragmatica)
Istoria literaturii franceze (secolul XX)
Traduceri/Redactare şi interpretare text/Conversaţie
Limba franceză contemporană/Lingvistică aplicată franceză
Practică lucrare licenţă
Discipline facultative (Limba străină V, VI germană)

Facultatea de Litere şi Ştiinţe

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

Facultatea de Litere şi Ştiinţe a luat fiinţă în anul 1992, în cadrul Institutului de Petrol şi Gaze din Ploieşti, cu rolul de a îmbogăţi oferta educaţională existentă la acea dată. Astăzi, a fi student la Facultatea de Litere şi Ştiinţe înseamnă mai mult decât a te pregăti pentru a deveni un bun specialist în epoca informaţională şi a comunicării, înseamnă a-ţi asuma un rol important pentru societate, acela de a conştientiza şi de a duce mai departe moştenirea umanităţii din punct de vedere informaţional şi cultural.

Cadre didactice: 9

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație