Mecatronică (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Inginerie a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu este o şcoală politehnică cu o tradiţie şi experienţă care au consacrat-o drept şcoală de inginerie importantă din România.

Facultatea de Inginerie a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu se dezvoltă şi consolidează prin autorizarea specializărilor existente şi propuneri şi autorizări provizorii de funcţionare a noi specializări şi direcţii de master şi studii aprofundate.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Mecatronică și robotică

Specializare: Mecatronică

Locuri disponibile (total): 23

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 18

Taxă anuală de studii: 3.480 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere constă în media obţinută la examenul de bacalaureat și la proba de 
competenţă lingvistică eliminatorie.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Chimie
Grafică asistată de calculator I
Limba engleză sau germană I
Tehnici de comunicare profesională
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Fizică
Grafică asistată de calculator II
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
Limba engleză sau germană II
Istoria tehnicii
Cultură și civilizație
Statistică aplicată
Analiză matematică
Știința și ingineria materialelor
Metode numerice
Educație fizică și sport I
Discipline facultative (Matematică generală, Drept și legislație economică, Fizică generală)
Anul 2
Limba engleză sau germană III
Bazele sistemelor mecatronice
Electronică
Rezistența materialelor
Mecanică
Arhitectura calculatoarelor numerice
Electrotehnică și mașini electrice
Terotehnică
Electronică digitală
Electronică de putere
Tolerațe dimensionale și geometrice
Bazele sistemelor automate
Mecanica fluidelor
Mecanisme și organe de mașini I
Educație fizică și sport III/IV
Discipline facultative (Limba engleză IV, Creativitate și inventică, Seminar pedagogic, Practică)
Anul 3
Metrologie
Opționale (Elemente constructive de macatronică, Structura harware a sistemelor mecatronice, Microcontrolere - programare, Sisteme încorporate)
Mecanisme și organe de mașini II
Mașini și sisteme de prelucrare I
Bazele roboticii
Opționale (Mentenanța sistemelor mecatronice, Încercarea și recepția sistemelor mecatronice, Inteligența artificială, Sisteme expert)
Sisteme de achiziție de date
Sisteme de acționare hidropneumatice I
Mașini și sisteme de prelucrare II
Sisteme de acționare electromecanice
Tehnologii și sisteme de prelucrare a materialelor plastice
Monitorizarea și interfațarea sistemelor de fabricație
Senzori și sisteme senzoriale
Practică
Discipline facultative (Cercetarea experimentală și prelucrarea datelor, Comportamentul managerial, Seminar pedagogic)
Anul 4
Sisteme de conducere în robotică
Sisteme flexibile de fabricație și transfer I
Sisteme de acționare hidropneumatice II
Tehnologii de fabricație în mecatronică
Proiectarea asistată a sistemelor mecatronice
Opționale (Automatizări și automate programabile, Software specifice programării sistemelor mecatronice, Sisteme de producție inteligente, sisteme CNC, Dinamica asistată a sistemelor mecatronice, Microsisteme în mecatronică, Ingineria sistemelor de producție, Ingineria calității)
Management și marketing
Sisteme flexibile de fabricație și transfer II
Sisteme mecatronice virtuale
Simularea numerică a sistemelor mecatronice
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Discipline facultative (Micro și nanotehnologii, Seminar pedagogic, Practică pedagogică)

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

După Revoluția din decembrie 1989, mai exact în anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 225/07.03.1990, Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea din Sibiu, iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie, fiind astfel „piatra de temelie” a Universității din Sibiu, universitate care în data de 12 mai 1995 primește numele marelui poet și filozof român Lucian Blaga, devenind astfel Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

După anul 1990, Facultatea de Inginerie se dezvoltă și consolidează continuu prin autorizarea specializărilor existente, precum și prin propuneri și autorizări provizorii de funcționare a unor noi specializări și direcții de licență, master și doctorat. Totodată, păstrând buna tradiție dezvoltată de-a lungul celor peste 37 de ani de activitate, Facultatea de Inginerie din Sibiu are parteneriate și colaborări cu numeroase companii din județul Sibiu (și nu numai), printre care amintim: CONTINENTAL, TAKATA, SNR, MARQUARDT, SIEMENS, BRANDL, BILSTEIN, COMPA, TRANSGAZ, ROMGAZ, DACIA, WENGLOR, KROMBERG & SCHUBERT etc.

Cadre didactice: 40

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație