Agricultură (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

The Faculty of Agriculture in Timisoara is the oldest faculty of our university. The Faculty of Agriculture, rooted in history, enriched continuously with new specializations that meet social demands, operating in the 6 bachelor programs, 7 master programs, and a doctoral school. In all these areas and specializations, students are trained in day courses and distance learning courses (the latter is possible for the specializations Agriculture and Environmental Protection and Engineering in Agriculture).

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Agronomie

Specializare: Agricultură

Locuri disponibile (total): 20

Locuri disponibile (taxă): 20

Ultima medie (taxă): 7.53

Taxă anuală de studii: 12.420 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:
- 80% media de la examenul de bacalaureat;
- 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Biofizică şi agrometeorologie
Baza energetică şi maşini agricole I, II
Botanică I, II
Matematică și statistică
Informatică
Pedologie
Introducerea în practica agricolă
Psihologia educaţiei
Educatie fizică I, II
Microbiologie
Limbi străine (germană, engleză, franceză)
Practică
Topografie şi desen tehnic
Pedologie
Biochimie
Originea și diversitatea speciilor de plante cultivate
Discipline facultative (Pedagogie I, Conducerea tractorului)
Anul 2
Agrotehnică I, II
Agrochimie I, II
Baza energetică şi maşini agricultură
Îmbunătăţiri funciare
Fiziologia plantelor
Cadastru funciar
Etnologie şi folclor
Măsuri de finanțare pentru agricultură
Teledetecţie și GIS
Pedagogie II
Etnolingvistică
Managementul proiectului
Educație fizică III, IV
Sisteme de agricultură
Practică
Genetică
Ecologie şi protecţia mediului
Tehnica experimentală
Ecoeconomie
Pedologie ameliorativă
Resurse de sol
Didactica specialităţii
Comunicare profesională
Anul 3
Entomologie I, II
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere I, II
Fitopatologie I, II
Irigarea culturilor
Bonitarea terenurilor agricole
Zootehnie generală
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică pentru învățămânul preuniversitar obligatoriu I, II
Cultura plantelor tropicale
Agricultură în cultura populară
Practică
Nutriția animalelor
Ameliorarea plantelor
Managementul clasei de elevi
Culturi energetice
Conservarea și îmbunătățirea habitatelor de pajiste de interes comunitar
Dezvoltare rurală
Examen absolvire: Nivelul I
Etică și integritate academică
Marketing
Economie rurală
Fitotehnie I, II
Anul 4
Producerea de sământă și material de plantat
Consultanță agricolă
Viticultură
Condiţionarea și păstrarea produselor agricole
Management
Contabilitate și gestiune economică
Drept şi legislaţie agrară
Fitotehnie şi plante industriale I, II
Amenajamente silvopastorale
Limbi străine (germană, engleză, franceză)
Practică de proiect
Practică
Legumicultură
Plante medicinale și aromatice
Agricultură ecologică
Pomicultură
Discipline faultative (Floricultură, Conducere auto, Gestionarea fertilitatii solului)

Descriere

Facultatea de Agricultură înfiinţată în 1945, este cea mai veche facultate a universităţii noastre. Până în 1989 ea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate, pe rând, după această perioadă, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti. În prezent, facultatea funcţionează cu următoarele specializări : -Agricultura -Biologie -Ingineria si protectia mediului in Agricultura -Protecţia plantelor -Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară -Masuratori terestre si cadastru

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

 • Agricultură

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Agricultură - ifr

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Agricultură ecologică

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Controlul și monitorizarea produselor agricole

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Agricultură

  Facultatea de Agronomie/Universitatea din Craiova

Lista de comparație